söndag 5 april 2009

Smittskyddsinstitutet varnar!Smittskyddsinsitutet varnar nu för Changosis Difficile.

I senaste numret av Smittskydd tar man upp flera allvarliga fall av Changosis.

Changosis Difficile upptäcktes förra året i Stockholm. En grupp semesterfirare hade drabbats och de hade alla varit i Thailand och Phuket.

Symtomen var blandade. I vissa fall hade man bara fått nedsatt syn och lässvårigheter medan man i andra fall kunde iaktta hallucinationsliknande upplevelser av att siffror växte.

Ett tiotal blev tiotals och överhuvudtaget användes ordet tio i större omfattning än normalt bland de drabbade. En blev tio och tid och rum bytt plats.

Det visade sig att personer som rest till Phuket mer än just tio gånger drabbades extra hårt och där förknippade de drabbade verkligheten i religiösa termer. Det gällde att tro, sa dessa patienter. Tron var det viktiga och vad som var sant eller inte kunde uppfattas av den drabbade som möjligt att ersättas med en stark tro.

Orsaken till de återkommande utbrotten av Changosis Difficile, säger institutets laboratoriechef, Smita N. Comer, är en liten fluga som bara lever i en lokal ölsort: Chang öl. I veckan drabbades ett tiotal som varit just i Phuket. Enda möjligheten att slippa drabbas är att dricka just under tio Chang öl innan lunch. Över tio så börjar man yra redan första dagen och sedan blir det allt svårare att förstå vad den drabbade säger. Talet blir sluddrigt och tiotalen flyger som höstlöv genom luften.

Allvarliga fall finns tidigare beskrivna i den medicinska litteraturen.

Så kan det gå!

2 kommentarer:

Dennis sa...

Kanske lite för femväxlat för att läsarna skall kunna förstå?!

Stefan Hagberg sa...

Till Dennis: Absolut!