lördag 31 oktober 2009

Vem är idiot?
Den schweiziska läkemedelsmyndigheten, Swissmedic, motsvarande Läkemedelsverket i Sverige godkänner GlaxoSmithKline svininfluensavaccin Pandemrix, MEN inte för barn, gravida och äldre.

Samma vaccin som Läkemedelsverket just nu när ni läser detta pumpar i svenska barn, gravida och äldre.

Det svenska Läkemedelsverket förstår inte det här.

Inte dess talesman Jan Lilliemark i varje fall. Lilliemark har varit en varm förespråkare för massvaccinering. Men han har kanske rätt och schweizarna fel.

”– Det finns ingen täckning för att ta ett sådant beslut i Sverige. Tvärtom visar data att de här grupperna gynnas av en vaccinering, säger Jan Liliemark till Aftonbladet.”

Problemet är att två europeiska läkemedelsverk intar två HELT diametralt motsatta uppfattningar.

Men det är kanske så att man i Schweiz mest säljer klockor och håller reda på pengar. Det visar sig vid en kortare undersökning inte riktigt vara fallet.

Världens fem största läkemedelsbolag innefattar två amerikanska Pfzier, Johnson & Johnson samt tyska Bayer följt av se där... schweiziska Hoffman-La Roche och likaledes schweiziska Novartis.

Därefter foljer brittiska GlaxoSmithKline som tillverkar Pandemrix som Sverige beställt 18 miljoner doser av à 64,40 styck.

Politik? Säkert, men ingen kan med bästa vilja kalla Schweiz för ett underutvecklat land när det gäller mediciner.

Så varför vägrar Schweiz vaccinera barn, gravida och äldre med Pandemrix.


Varför har inte heller amerikanska läkemedelverket FDA, godkänt Pandemrix som vi nu är i full färd att massvaccinera svenskarna med?

Är schweizare och amerikaner mera korkade än vi. Varför är det då oftast amerikaner som Nobelpriset i medicin?

Växla den Lilliemark?

I Sverige skjuter man i stället in Pandemrix i gravida kvinnor först av alla på följande grunder:

”Det finns för närvarande inga data från användande av Pandemrix under graviditet. Data från vaccination av gravida kvinnor med olika inaktiverade icke-adjuvanterade säsongsvacciner tyder inte på missbildningar eller fetal- eller neonatal toxicitet.”

I USA tillåter man inte adjuvanter som den Pandemrix innehåller.

Så icke-adjuvanter har ingen relevans över huvudtaget och denna text är skapad för förskrivande läkare i FASS som dessutom författas av läkemedelsbranchen.

Inga data och inga studier. Vilka är idioterna. Schweizarna eller De Dumma Svenskarna… ?

fredag 30 oktober 2009

Carlssons grishallisar!Dagens biverkningscitat kommer från Johan Carlsson,generaldirektör på Smittskyddsinstituet och musiken står Aftonbladet för. Han har uppenbarligen tittat för djupt i vaccinburken...igen!

”Hittills har 2 126 svenskar konstaterats smittade av svininfluensan. Men mörkertalet är stort.

Enligt Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, är den riktiga siffran 50 000–80 000 smittade.

– Det är en grov uppskattning, men det är inte alls överskattat. Jag tror att det kan röra sig om ännu fler. Vi ser hur det rusar iväg, säger han.

Förra veckan anmäldes 349 nya fall – rekordmånga. Efter ungdomarnas skollov räknar experterna sedan med en tillfällig nedgång. ”

Influensaperioden är här. Normala år görs skattningar av hur många som fått influensa. Den nya influensan skiljer sig från den vanliga genom att WHO överreagerade i våras när den drabbade Mexiko. Varje år dör mellan 2-4000 i säsongsinfluensan. Det är ingen som skrivit om det med krigsrubriker tidigare. Nu har två dött i samband med svininfluensan. Tre efter att ha vaccinerats.

För Smittskyddsinstitutet innebär den nuvarande hysterin som Aftonbladet, Expressen och stora delar av media driver, att man kommer att kunna begära ökade resurser för att sina verksamheter inom detta område vare sig det gäller informationsresurser eller forskningsresurser.

Dessutom. Influensan kommer tillbaka nästa år. Efter några år när politikerna fattar att det är inte är en pandemi med miljoner ruttnande lik som ligger och drar längsmed vägkanterna så kommer de att skära i Johan Carlssons environger.

I Kurdistan där man talar kurdiska brukar man säga om en person som inte behärskar språket så bra att:

-Han knullar (kurdiskan, svenskan, arabiskan, engelskan) bra!

Det kan man säga om generaldirektör Johan Carlsson också.

Hur kan ”en grov skattning” inte vara ”inte alls överskattad” och sedan kan det vara ”ännu fler”och till sist finns det inga gränser alls ”vi ser hur det rusar iväg”.

Om vi börjar från slutet så ser Smittskyddsinstitutet och Johan Carlsson inget alls eftersom det saknas statistik, vilket Sverige medvetet valt bort. Så det som Carlsson ser är just inget speciellt annat än att människor är förkylda när han tar tunnelbanan till jobbet och det är helt normalt för vinterperioden.

När röken har lagt sig kommer svenska folkets tillit till forskare och generaldirektörer att ha sjunkit. Det är det som är det som är det allvarliga med svininfluensan, inte att folk kommer att dö som flugor.

Tillägg: Nu står det 2-5 till vaccinet. Fem dödsfall har rapporterats efter att de fått vaccinet. Utredning pågår.

450 biverkningar har hittills inrapporterats.

Så här skriver socialstyrelsen på sin hemsida för biverkningar:

"En del personer har upplevt att reaktionen på denna influensavaccination skiljer sig från tidigare säsongsinfluensavaccinationer, genom att man känner större smärta i injektionsarmen och kraftigare influensasymtom, och för vissa individer har det resulterat i kortare sjukskrivning. "

Var det inte just dödsfall och sjukskrivningar som var anledningen till att vi skulle vaccinera oss. Så vilket blir den samhälleliga förtjänsten till slut. Den kanske rentav inte alls blir samhällsekonomisk utan företagsekonomisk.

torsdag 29 oktober 2009

All denna kontaktlöshet!
Varje gång jag tittar ut så faller det nya löv.

Solen har försvunnit och det är råkallt ute. En gäng neongula treåringar från ett dagis kommer gående i Skinnarviksparken med ett matchande neongult rep mellan sig.

-Vovve, säger ett barn och ser glad ut.

Sedan tar jag en fika och lyssnar lite på sossekongressen. Ett slags demokrati. Den tilltänkte finansministern Rötmos ser till att det inte slinker in något i texterna som förpliktigar. Allmänt tjafs och fluffiga viljeyttringar. Men jag antar att det är politikens charm. Man sitter där med sin latte på kongress efter kongress och rätt som det är får man in ett ”skall” istället för det vanliga dötugget ”sträva efter”.

Då känns det antagligen som om man gjort revolution eller åtminstone kastat lite sten på båårgarna!

Hinner en bläddring i aftontidningarna. Guillou ska tänka efter om han minns mer om KGB och lägga till det i pocketupplagan av sina memoarer ”Ordets makt och vanmakt".

Bra idé. Eller lägg till ett par hundra linjerade sidor så kan man själv fylla i vartefter det dyker upp nya uppgifter. Igår var det chatt med Jan satt trots att han inte gillar datorer snällt och svarade på frågor i flera timmar. Man fick inte dock inte kalla honom för spion.

Märkligt.

I Tryckfrihetsförordningen 7 kap. 4 § definieras spioneri som att någon:

”för att gå främmande makt tillhanda obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej.”

Jag kladdade ner en fråga som jag tyckte var bra:

”-När kontaktade svensk underrättelsetjänst dig om dina kontakter med Gergel och KGB.”

Två gånger till och med. Den frågan är lite lurig nämligen. Den besvarades självfallet inte. Istället besvarade Guillou en som rörde Säpo. Nej, Säpo kontaktade inte Guillou.

Frågan från chattaren var: Tycker du inte det är konstigt att ingen på säpo läckt detta tdigare?

Guillous svar: Jo, framförallt att de aldrig tog kontakt med mig under alla dessa år.

Nu blir det balans på slak lina för övrigt en guillousk paradgren. Men så var det sagt. Enligt Guillou så tog Säpo aldrig kontakt med Jan Guillou.

Man skulle kunna tänka sig att frågan kunde kommit upp men det gjorde den inte. Var det så att Säpo inte fäste tilltro till Lembergs uppgifter. Den saken har det glunkats om. Det stämmer inte heller. Säpo intensivbevakade Gergel och kunde på så sätt utan besvär verifiera Lembergs uppgifter.

Min fråga gällde svensk underrättelsetjänst. Det finns flera. Men den frågan ville antingen Expressens chattmoderator alternativt Jan Guillou inte svara på.

Guillou, Bratt och Isacsson anhölls den 22 oktober 1973 och häktades den 9 november för att ha avslöjat IB och uppgifter som ansågs skada rikets säkerhet.

I den förundersökning som följde säger Guillou bl a följande till förhörsledaren:

"Jag har under flera års tid, såväl muntligen som på annat sätt, överfört informationer till två befattningshavare inom säkerhetspolisen eftersom de är verksamma i spaningsarbete som har att göra med internationell terrorism."

Så om vi tror på Guillous egna ord och backar bandet ”under flera års tid” så hamnar vi på året 1971. Det är ju inte helt oväsentligt.

IB affären publicerades den 3 maj 1973 i FiB/Kulturfront.

Av rättegången i hovrätten som följde och nu är offentliga framgår det att Guillou dessutom kontaktade delar av den socialdemokratiska regeringen redan på sommaren 1972. Bland andra dåvarande statssekreteraren på Försvardepartementet Anders Thunborg och även Pierre Schori som jobbade på Utrikesdepartementet.

Om detta har journalisten Tonchi Percan skrivit liksom uppgifterna ovan om Säpokontakterna. Uppgifterna är idag offentliga och vem som helst kan läsa dem.

Guillou ställer själv frågan till Anders Thunborg under rättegången:

”Nu i förra sommaren(1972 min amn.) så förekom det ju vissa indirekta men tydligt underförstådda kontakter mellan dig och mig. Skulle du vilja beskriva själv….hur de försiggick och vad dom gick ut på och eventuellt vilka resultat dom ledde till?”

Anders Thunborg: ”Det var ju under sommaren 1972 så tog Jan Guillou kontakt med Pierre …….

Återigen. I detta läge har Guillou träffat flera ryska underrättelseagenter sedan 1967, samma år som Lemberg anger honom. Enligt Guillou själv 20-25 gånger.

Säpo har alltså haft ögonen på Guillou sedan fem år tillbaka och även om de kanske inte känner till i detalj vad Guillou förser ryssarna med så vet de oavsett om de tog kontakt eller inte att en av KGB:s främsta agentvärvare tar sig stort besvär för att träffa Guillou. Alltså måste Guillou ha något att säga som intresserar ryssarna.

Så under sommaren 1972 så börjar IB ta fart. Peter Bratt dyker upp och med honom förre IB agenten Isacson som kan berätta att den smygtagna bilden Guillou har på Birger Elmér föreställer Isacsons förre chef, alltså IB:s högste chef.

OK, jag kan förstå att Guillou la KGB åt sidan. Eller…så hade någon del av den svenska underrättelsetjänsten redan kontaktat Guillou. Visat några övervakningsbilder på Guillou och Gergel eller någon annan kontakt. De kanske till och med hade bilder på när han tog emot pengar.

Klart att Guillou då kunde dra en stöddig vals om att han inte gjort något olagligt. Kanske de övertalade honom att fortsätta. Att förse ryssarna med uppgifter fast modifierade.

Guillou är ute efter ett scoop. Någon viskade i hans öra att den där killen Birger Elmér är en intressant figur. Men Guillou vet snart att en socialdemokratiskt styrd hemlig underrättelseorganisation som jobbar utanför lagens råmärken mycket väl kan rota upp hans gamla extraknäck med ryssarna. Så han funderar hit och dit. Å ena sidan har de ett scoop. Den näsan har Guillou.

Jag kan inte riktigt släppa tanken att Hans Holmér var Säpochef mellan 1970-1976. Påståenden i JK Ingvar Gullnäs utredning om den så kallade sjukhusaffären från några före detta IB anställda om att Ebbe och Hasse hade samröre med IB. Ebbes gamla affär på Sydsvenskan där han 1970 direkt började umgås med ägaren och chefredaktören Olof Wahlgren och för dennes räkning samlade in uppgifter på anställdas politiska hemvisst, gav rekommendationer om vem som skulle avskedas och inte.

Var det inte just IB som buggade SKP:s partilokal i Stockholm och vips var Ebbe och Hasse där och klippte trådar.

Om vi tänker oss att Ebbe och Hasse hade något med IB att göra, sossar var de väl får man förmoda så framstår det ju ännu mera märkligt att inte Hasse i varje fall satte lite press på JG när Isacson började dyka upp hemma hos JG.

Ebbe sa ju faktiskt till mig att han var med i IB. Det kan ju ha varit sant. Jag menar Ebbes vurm för att samla in uppgifter 1970 verkar ju inte helt olikt det arbete som IB bedrev.

Jag förstår inte den här stora tystnaden visavi Jan Guillous extraknäck. Om det inte var så att…

onsdag 28 oktober 2009

Sörens och Jörgens tabellerJag vaknar tidigt.

Man vet varför man vaknar. Det beror på att man inte är död, men varför man vaknar fem vissa dagar är svårare att förstå.

Jag drömde alldeles före att det var elavbrott och alldeles mörkt, regnigt och dimmigt. Vi åkte genom staden i en bil typ Lloyd och den som körde var påtagligt obekant för mig även om jag kände personen. Jag är nästan säker på att den personen körde över ett litet barn som höll på med en cykel vid trottoarkanten men jag sa skrek något men hoppades sedan att det inte var så.

Spiken sover. Snusar kan man säga.

Peter Galbraith vill ha Bildt eller Arbouer som övervakare av den afghanska valkommissionen inför valomgång två. Där ser man!

Annars känner jag mig märkbart utmattad av tillvaron. Det brukar vara ett par timmar.Slösurfar. Newsmill är ett rätt kul ställe. I kölvattnet av Guillou har halva gamla IB maffian lättat sina brustna hjärtan. Nu även andra delar av högersvansen som Mats Johansson. När det luktar lik så känner sig menigheten kallade.

Undrar varför jag är så förbannad på lille Emil.

Antagligen därför att han uppträtt som en riktig fullblodsidiot. Mer än så är det inte.

Så nu får det vara med spion 13, svininfluensan, kurdiska oljekällor, och integrationspolitik för ett tag. Det slår mig att jag har en massa annat på dagordningen.

Carina ska bygga upp något som samtidigt avvecklas. Det är inte heller det lättaste.

Om världen dessutom varit mera fylld av människor som gjorde saker istället för att prata en massa skit skulle mycket gått både bättre och snabbare.

En kompis till mig sysslade med och håll i er nu… interoperatibilitetstester! Jag får rött så antagligen finns inte ordet. Men det handlade i varje fall om datorer i stora nätverk och hur de kommunicerar.

Kommunikation.

Sören Holmberg som är statistiker förvånade mig storligen i förra veckan när jag snubblade in på en debatt om förtroende. Plötsligt sa han den ena intressanta saken efter den andra. Nu har jag naturligtvis glömt själva uttrycket.

Så här är det. Holmberg är aktiv vid ett institut i Göteborg som heter SOM. Han publicerar där tillsammans med forskarkollegan Lennart Weibull sedan 1986 översikter som rör svenska folkets uppfattningar i en halv miljard olika frågor.

Sedan kan man då jämföra och diskutera långsiktiga trender.

Förtroende är en varibel. Nu syns en långsiktig och nedåtgående förtroendetrend för forskare.

Det här var allvarligt, menade Holmberg.

Sedan höll han en kortare föreläsning om förtroendets betydelse i ett samhälle.

Själva grejen är att förtroende är avgörande för ett samhälles framgång. Högt förtroende på det individuella planet snabbar upp ekonomin och ökar interoperabiliteten(kan vi säga)mellan samhällskroppens olika organ. Förtroende är smörjmedlet i samhällsmaskineriet.

Det har jag gått och funderat på i en hel vecka.

Swedish Trends heter publikationen och kan läsas gratis här!

tisdag 27 oktober 2009

Gärna medalj men först en rejäl kontakt!
Leif G W Persson skriver idag i Expressen ett brinnande försvar för sin vän Jan Guillou.

Jag förstår honom. Två gånger i mitt liv har jag varit med om att mycket nära vänner skadat mig respektive ljugit och bedragit på ett oförlåtligt sätt.

Den första reaktionen är naturlig och ryggradsmässig. Förnekelse.

Man söker skäl och orsaker. En person man känt i halva sitt liv, delat sina innersta tankar och bryderier med kan inte göra si eller så. Det måste finnas förklaringar.

Om inte Leif G W Persson har andra starka skäl så lär han piggna till om ett tag och börja ställa sig en del frågor. För det finns en hel del.

G W:s slutsats är att JG aldrig skulle gjort detta av politisk övertygelse eller av ekonomiska skäl.

Nej, nu vittnar vännen Leif om Jans pojkaktiga lynne(Bill får en Idé) och hur grejerna liksom tar tag i honom ungefär som för Bill eller Emil. Sedan kommer IB affären emellan och resten är historia.

Ungefär.

Det är så vispigt och yvigt att man verkligen förstår att Leif G W Persson som rimligtvis själv anser sig som en av Sveriges främsta experter på kriminell aktivitet, skvimpade ut halva kaffemuggen när Expressens reporter ringde upp och meddelade mindre smickrande fakta om kamrat Jan i lördags morse.

Vad som sedan flugit genom Perssons skalle kan man gissa. De har skrivit, levt och jagat tillsammans.

Umgåtts och befruktat varandras karriärer. Suttit i de djupaste jaktskogar runt lägerelden och ätit och druckit till dess elden falnat. Talat om livet, döden, värden, absolut om värden. Vi inom vänstern talar alltid om värden. Det som betyder något i livet människor emellan. Men de är inga snyftpellar, Guillou och Persson så när de lagt ner rösten en smula framför den rykande kolhögen så vet båda att det betyder något vad som sagts.

Så när nu Persson får reda på via media att hans gamla buddy och vapendragare Jan jobbat åt ryssarna mot betalning samtidigt som Sovjetunionen körde in i Tjeckoslovakien men aldrig ens med ett pip nämnt saken, så förstår jag hur det känns. Jag har varit där. Det svider ordentligt mellan skinkorna efteråt.

När Guillou dessutom i ena mungipan låter undslippa sig att han berättat om hela saken för förre IB chefen Birger Elmér så antar jag att det känns som att hälla grovsalt i ett öppet skoskav under älgjakten.

Jo, Birger skrattade gott åt det hela. Enligt Guillou alltså.

Absolut.

Det som från lördagen den 24 oktober och framgent kommer att spöka I G W:s hjärna är inte bilden av Janne i kortbrallor med en slangbåge i bakfickan utan den ultimativa frågan:

”-Vad är det mer han inte berättat!”

När Jan Guillou nyligen publicerade sina memoarer ”Ordets makt och Vanmakt” fick han överlag bra kritik. Det som allmänt förvånade var viss ödmjukhet till sig själv som ung.

Nu vet vi att Expressens Micke Ölander ställt frågan till JG för sex månader sedan: Hade han stött på en viss Gergel? Innan JG:s memoarer gick i tryck.

Så JG formulerade sig inför vad han visste var en tickande bomb.

Han var ung, naiv och ville knäcka KGB. Göra Scoopet!

Jag går tillbaka till mitt eget liv mellan 23 år och 28 år. Skulle jag skrivit PM om svensk politik, sammanställt rapporter och tagit bilder av amerikaner jag trodde var CIA agenter och sålt till ryssarna. Aldrig! Till kineserna då? Aldrig!

Skulle jag gjort olagligheter? Absolut!

Gjorde jag olagligheter? Absolut! Jag hjälpte till att organisera en vild strejk, jag affischerade, utgav mig för att vara journalist och intervjuade sossar i Fabriks som ville införa partival i Fabriks. Jag fotograferade på min skyddsklassade arbetsplats Boliden Kemi när vi gick och vadade i arsenikslam upp till knäna och dessa bilder publicerades intill en artikel där jag förekom på bild och reste arbetsmiljöfrågor.

Senare i livet har jag varit i kontakt med underrättelsetjänster några gånger och det är förordningens skull kanske bäst att gå igenom dessa nu.

Jag har någonstans hemma en bild på mig i en ryskfallskärmsjägaruniform. Vi var i Ryssland när Sovjetunionen höll på att trilla ihop i slutet av 80-talet. Där stötte vi på ett par unga killar ur ett elitförband som varit dels i Afghanistan och dels satts in mot de ”egna” republikerna. Vi skrev om saken i en finsk tidning Suomen Kuhvalehti, gjorde ett reportage för SR:s God Morgon Världen. Uppgifterna killarna berättade var häpnadsväckande. Det handlade om hur det fungerade i de ryska elitförbanden. Om nedbrända byar, hur de skar av kvinnobröst som de torkade och använde som askkoppar, drog ut guldtänder i Baku, stal och skövlade och en hel del annat. Vi berättade för den svenska militära underrättelsetjänsten vad vi kände till och överlämnade bandkopior av intervjuerna. Vi behöll dock grabbarnas identitet eftersom de var våra källor.

Anledningen var att vi var svenskar och att vi ville informera vår egen underrättelsetjänst om vad vi fått ta del av. Vi tyckte att det var rätt eftersom det i det läget var allt annat än klart hur utvecklingen skulle gestalta sig på andra sidan Östersjön.

Jag ångrar inte det för en sekund. Det var inte heller någon hemlighet för underrättelsefolket att vi var gamla SKP:are. Vi ville att svenska försvaret skulle få reda på de värderingar och motsättningar som rådde bland de ryska elittrupperna under denna period.

Sen var det upp till dem att hantera informationen. Det var ett besök och inget mer.

Två gånger har jag blivit arresterad av turkisk säkerhetstjänst MIT. En gång på gränsen till Iran och en gång nära den irakiska gränsen. Båda gångerna under journalistiska uppdrag. I båda fallen släpptes jag efter ett enkelt förhör om mitt ärende. I ena fallet drog jag en vals och i det andra var det uppenbart efter som det var den tredje april 1991.

Ett år senare sker min tredje kontakt med underrättelsetjänsten, denna gång den svenska. Under en arbetsresa i norra Irak sprängs restaurangen jag besöker i bitar. Jag klarar mig.

När jag återvänder till Sverige finns det ett dödshot av en svensk röst på min telefonsvarare hemma i Stockholm. Jag går till polisen och lämnar bandet. Två dagar senare avskrivs ärendet. Jag har framfört att det bl a kan ha att göra med artiklar jag skrivit och ett nyhetsinslag i TV4 om ABB och deras export av dual use(högisostatpresser) till Saddams Irak.

Eftersom jag fortfarande känner mig hotad ringer jag upp min far och ber honom ordna ett vapen. Han har i vanlig ordning inte ordning på sina papper och vill inte heller låna ut ett vapen. Jag kollar runt lite och tar reda på att en ”piece”kan fås runt 2 500 kronor. Under tiden beväpnar jag mig med en närstridskniv, vilket ger visst lugn för stunden. Då ringer plötsligt min gudfar som jag inte sett på 20 år. Jag vet att han haft eller har något med den militära sidan av säkerhetstjänsten att göra.

Vi träffas på Östermalm. Jag drar min historia från Irak och lägger till att jag varit och skruvat på oljekranen mellan länderna Irak och Turkiet där det är gott tryck i flödet. Jag ger honom en bakgrund om vad som kan ligga bakom.

Han säger att det finns en grupp som han tillhör och framställer det som en Rotaryklubb av gamla vänner och kolleger. Jag får klart för mig ett par saker. Jag ska inte skaffa vapen för de som är efter mig är bättre på att skjuta än jag. Nummer 2. Säpo kommer inte att göra något. Innan vi skiljs ger han mig en lapp med ett namn och ett telefonnummer.

På lappen står det för mig obekanta namnet ”Tore Forsberg”. Om det blir problem kan jag ringa honom.

Efter några månader med den obekväma närstridskniven innanför västen lägger jag bort den och inget mera händer.

Idag vet jag att Forsberg på den tiden var chef för kontraspionaget på Säpo. Jag ringde aldrig det numret och har aldrig träffat honom personligen. Jag har inte heller träffat min gudfar sedan den gången eller haft någon kontakt med honom.

Tretton år senare befinner jag mig i Irak.

Jag slutade arbeta som journalist 1996. Sedan dess har jag arbetat som IT konsult med inriktning på internetlösningar och delvis som rådgivare(Senior Advisor) åt den kurdiska regionala regeringen i norra Irak.

2003 blev jag ombedd av en gammal vän att komma ner och delta i uppbygget av en affärsverksamhet. Vi hyrde ut några hundra bilar till de amerikanska trupperna i Kirkuk och Balad och drev en större databutik, konsultverksamhet m m.

Inte sällan kom amerikanska befäl och amerikaner och besökte oss på kontoret. De skulle handla eller äta lunch. De flesta tillhörde US Air Force eller US Army, några var säkert CIA eller militära underrättelsekillar. Jag tror det mest avancerade vi gjorde var att trycka upp några färgbilder på Ali Hassan Majid och hans kolleger.

Ali Hassan Majid var ansvarig för hundratusentals kurders död och ytterst gasmassakern i Halabja 1988. Han var på fri fot och greps senare och ställdes inför rätta.

Jag och Carina flyttade upp till ett mindre samhälle i norra Iraks som heter Salahaddin 2004. Utanför samhället ligger Sari Rasht stängt område uppe på ett berg. Dit kommer ingen utom den kurdiska eliten och deras förtrogna tjänstefolk,säkerhetsstyrkor et c. Carina fick ett uppdrag och vi bodde där i ett par år. Carina undervisade elitens barn och vi fick inte berätta var vi jobbade vilket vi inte heller gjorde. Inte ens för våra närmaste. Så det spreds rykten att jag jobbade för CIA, svenska underrättelsetjänsten m m. En del så kallade vänner trodde tydligen på den saken.
Jo, sedan har jag forslat en och annan CD rom mellan Irak och Sverige som gällde terrorverksamhet. Men det har varit sanktionerat.

Med detta sagt tror jag att jag kan säga att jag inte ser några som helst ursäkter för vad JG gjorde. Inte ens om han varit tolv år gammal.

Guillous jävla korkade tilltag skapar bilden av 70-tals vänstern som en samling brottslingar, kriminella typer som med alla medel ville skapa oordning och kaos.

Så var det inte.

Gunnar Ekberg och de som lever ur den generationens skurkar framstår i skuggan av det nyss avslöjande gällande JG som något slags extrasnutar som trots allt behövdes.

De kan ha gjort en och annan god insats. Men de var kriminella. Bröt mot lagen, drev stat i staten.

G W Persson är sosse. Han berör inte med ett ord Guillous kontakter med Thunborg och Schori där hela effekten av IB mildrades. Papperskvarnarna gick och saker och ting lades till rätta.

Det är här det intressanta i den här historien finns. Vi vet att Säpo visst vad JG sysslade med redan från 1967. De försäkrade sig om att Lembergs iakttagelser var korrekta eller åtminstone hade viss substans. Sedan var det bara att följa John och kartlägga inte bara Jan utan så mycket mer. Personer hamnade i register och färglades eftersom de umgicks med JG.

Man undrar om kaviaren och vodkan smakade bra när förtvivlade tjecker försökte rädda Dubcekregimens demokratiseringssträvanden i augusti 1968 eller när den tjeckiske studenten Jan Palachs flammande kropp vred sig i lågorna den 16 januari 1969 på Vaclavplatsen i centrala Prag.

Men JG, liksom G W verkar stå över sådana petitesser.

Guillous karaktärsmord i sina memoarer ”Ordets Makt och Vanmakt” på DN:s kriminalreporter Massi Svensson framstår i de senaste dagarnas avslöjanden som ett tydligt svar på att gud finns.

Svensson hade fått tag på en dagbok från en besättningsman ur den försvunna DC 3:ans besättning.

Utdrag ur Guillous spridda minnen:

”1972 kunde en journalist fortfarande vara stolt över att han hade hindrat en sanning från att komma ut och dessutom vara så stolt att han skrev om det i sina memoarer.

Kriminalreportern på Dagens Nyheter, Massi Svensson, fick nys om den nedskjutna DC3:an och hans första tanke var: ’Detta får för helvete inte komma ut’. Sedan ställer han sig på DN:s bakgård tillsammans med en överste Westin från försvarsstaben och eldar upp bevismaterialet!"

Guillou har under lanseringen av sin bok turnerat i morgonsofforna och kastat skit på Massi Svensson för denne inte publicerade innehållet.

Nu vet vi att ifall Guillou hade fått tassarna på Massis dagbok hade han tag hissen ner, gått tvärs över gatan och högst troligt sålt den sedan och ringt upp Lemberg på festavdelningen. För mig är den versionen en helt öppen fråga.

Det är möjligt att Massi skulle agerat annorlunda.

När Guillou satt i sofforna för någon månad sedan och skroderade om Massis efterblivenhet följde det en linje som nu blir tydlig. Dels är Massi borde avslöjat innehållet i DN, dels att Guillou själv bröt mot denna förkastliga tradition i IB affären året efter.

Problemet var att under den tid han skriver om Massis dåliga yrkesheder så har JG själv sedan fem år regelbundna förbindelser med KGB, och springer benen av sig uppe hos Thunborg och Schori samtidigt som han underhåller samma Säpo som han nu säger att han borde kontaktat.

JG hade vid den här tiden dubbla medborgarskap. Ett svenskt och ett franskt. Det kan man fundera över.

Varje journalist hamnar förr eller senare i moraliska överväganden. Borde jag göra si eller så.

När vi undersökte Ströbergfallet i mitten av 80-talet och hittade tipexade uppgifter om militära hemligheter på JO, höll vi självfallet upp papperet mot ljuset läste in alltsammans på ett fickminne innan vi ringde upp överåklagare K G Svensson som höll på att skita ner sig. Sedan tog det trettio minuter innan papperen var utbytta nere på JO.

Omslaget till Arbetaren pryddes av en flaska Tipex. Skulle vi skrivit vad vi sett mot ljuset. Nej, det skulle vi inte. Inte då och inte 1967och inte nu.

Jo, Tore Forsberg som jag först på senare år haft tillfälle att läsa skriver på ett ställe i en av sina böcker att man nästan skulle kunna tro att Guillou var "agent för en främmande underrättelsetjänst" att döma av Boris Grigorjevs beröm i ett sommarprogram för något år sedan.

"Men enligt min mening… var han inte agent utan möjligen en ”omedveten källa” för hela underrättelsesamhället. En sådan källa kallas vanligen på spionspråk för ”nyttig idiot”, skriver Tore Forsberg.

Forsberg dog för något år sedan. På hans begravning kom hela underrättelsesvängen. Till och med Bergling tänkte gå men ångrade sig.

Forsberg kände med hundra procents säkerhet kände till vad vi sedan i lördags vet om Jan Guillou och hans kontakter med KGB och mycket, mycket mer därtill. När Forsberg skrev sina böcker var de tillrättalagda men inte för vad som hänt nu.

omedveten källa”. Glöm det. Nu gäller frågan inte om Jan Guillou träffade Säpo utan när och i vilken omfattning?

-Jag borde ha sökt upp Säpo, säger Guillou idag.

Det kanske han inte behövde. Någon sökte kanske upp honom.

Musik och olika idéerAnouar Brahem ”The Astounding Eyes of Rita” Ett måste i höstmörkret. OK, jag har inte Alzheimer…men den tål att promas för en gång till. Jazz alltså.

Träffade en bekant utanför Folkets Kebab. Han har opererat pumpen flera gånger. Nu var det kranskärlen och något som gått snett och ena njuren la av efter operationen. Stone Dead!

Vad kunde man göra?

Min första tanke var att ifall sjukhuset ställt till det så fick de väl ordna fram en ny. Så det sa jag till bekanten som såg rätt slak ut. Det visade sig att han var mer inne på att klå SöS på lite pengar. Njuren sket han högaktningsfullt i.

Så olika kan det vara. Vi bor ändå bara några hundra meter från varandra och tycker om musik båda två. Annars är det lugnt.

söndag 25 oktober 2009

Jag minns...inte!
Jag hyste i likhet med de flesta i SKP och liknande vänsterorganisationer på 70-talet aldrig någon tvekan om att vi var avlyssnade, fotograferade och kartlagda.

Jag tillhörde i likhet med några tusen andra en liten revolutionär rörelse som satt sig för att arbeta för att när det svenska folket var med på noterna så skulle det genomföras en bred folklig revolution och det skulle införas verklig demokrati i landet.

Jag såg Säpo några gånger fotografera våra möten och vi tillämpade säkerhetspolitik i vår organisation inom partiet. Vi hade täcknamn i den interna partidebatten och vi skulle ringa från telefonkiosker eller att avhandla vissa frågor på andra ställen än partilokaler et c. Vi antog att vi var avlyssnade och högst troligt infiltrerade.

Säpo, IB m fl hade gjort detta sedan 1966. Fast det visste vi inte.

Vi var inte terrorister utan politiker som försökte påverka ett samhälle som vi såg djupa orättvisor i.

Vi bedrev samtidigt ett brett solidaritetsarbete på det internationella planet med folk som var satt under förtryck och orättvisor vare sig det gällde iranier, turkar, kurder, palestinier, vietnameser, sydafrikaner, eritreaner eller chilenare.

Jag har aldrig eftersökt ifall jag var registrerad eller ifall detta legat mig till last i min karriär. Jag är dock relativ övertygad om att mitt namns syns på ett eller flera ställen.

Dock aldrig som uppgiftslämnare åt någon utländsk underrättelsetjänst.

När nyheten kom igår om att Jan Guillou jobbat för KGB blev jag visserligen överraskad men inte väldigt överraskad.

Men det reser naturligtvis frågeställningar. Idag är det förstås julafton för personer som förre IB agenten Gunnar Ekberg. Men man ska noga komma ihåg att IB sysslade med direkta olagligheter där stöld och inbrott tillhörde rekvisitan.

Dessutom och viktigare sysslade de med bred åsiktsregistrering via 20 000 arbetsplatsombud och var en socialdemokratisk underrättelseorganisation som arbetade stick stäv mot lagens bokstav i Personkontrollkungörelsen från 1969. Det avslöjade Håkan Isacson, Peter Bratt och Jan Guillou 1973.

Det var den så kallade IB-affären som sträckte sig långt utanför landets gränser.

Om någon talat om för mig i mitten av 70-talet att Jan Guillou haft relationer med KGB i fem års tid mellan 1967-1972 och dessutom lämnat uppgifter till Anders Thunborg som var statsekreterare vid försvarsdepartementet om IB innan artiklarna publicerades 1973 och att samme Guillou var uppe på Säpo och snackade regelbundet samt skrev rapporter så skulle det med största sannolikhet väckt lika stor uppmärksamhet som hela IB affären i sig.

Personligen skulle jag antagligen i likhet med samtliga partikolleger i min avdelning krävt uteslutning av Guillou ur partiet.

Myrdal försvarar idag Guillou. Inte brinnande med dock. Guillou skulle ha varit emot Sovjet, för Kina o s v. Kanske, men min känsla av Guillou och det ska villigt erkännas är just en känsla är att han är en spelartyp, en aktör. Han älskar spelet för dess egen skull. För att spelet ska bli spännande skapar han en miljö som blir spännande vare sig det är att stjäla, hota personer, delta i konspiratoriska möten, lämna information till KGB mot betalning eller klämma på ett automatvapen i ett palestinskt flyktingläger.

Men ibland tar spelet tag i honom. Hans obegränsade självskattning överlistar honom. Det är mänskligt. Idag säger Jan Guillou 65 år gammal att det var KGB som hade honom på kroken och inte tvärtom. Det tyder antingen på viss insikt eller att hans enda chans att överleva är att visa viss insikt.

Dock, spion var han inte. Han vrickar med tungan. Han minns dock inte riktigt vad han lämnat. Han tror det var två rapporter en om Centern och en om Nordiska Rådets möte. Vem som helst kunde skrivit dem, säger Guillou. Ingvar Carlsson vill se en helt annan rapport. Den om socialdemokraterna. Finns det flera?

Anledningen att handlingarna avhemligats vet vi inte. Det kan vara imperiet som slår tillbaka för hans sällsynt vidriga karaktärsmord av levande och döda i sina nyligen utgivna memoarer där han inte med ett ord nämner sina vidlyftiga kontakter med KGB, SAP eller Säpo.

Men det faktum att den som skulle varit Guillous handledare KGB-översten Gergels avlidit tillsammans med att det kalla kriget är över gör för sig att beslutet kan ha fattats på just denna grund.

Då 1967 trodde han att KGB var som en Rotary klubb, Man blev invald fick träffa de andra spionerna och röka cigarr. Ungefär så. I det avseendet är Guillou en naiv pojke. Han skulle spräcka KGB och kamma hem hela potten!

Lemberg som då var 25 år gammal gick till Säpo chefen P G Vinge och biktade sig. ”Safade” för sitt umgänge med Guillou. Tolv år senare sköts Lemberg ihjäl på Victoriasjöns strand. Man undrar vad Lemberg tänkte när IB affären dök upp.

Nu ska det sägas att alldeles oavsett vilka Guillous motiv kan tänkas ha varit eller skiftat över åren så är han en av modern journalistiks främsta problemställare.

Jag tillhör de som ofta tycker att Jan Guillou skriver tänkvärda krönikor. Det är absolut inte så att jag håller med om allt. Långt därifrån. Men han har ofta ett problematiskt förhållningssätt till olika samhällsfrågor som gör honom extra läsvärd.

Den här historien haltar dock betänkligt och är bitvis direkt obehaglig.

Jag tror att Expressen öppnat Pandoras ask. Guillou försöker idag bagatellisera saken. Som ett journalistiskt pojkstreck ungefär. Andra hjälper till.

Det är inte många som skulle ens försöka försvara sig med fingrarna så långt ner i syltburken.

Men till att börja med verkar det som om man inviteras till någon av Hamiltonböckerna. Fast på riktigt. Eller Bill böckerna; ”Bill får en Idé!”

Sedan inser man att en intelligent 22 åring som vill bli en berömd journalist och det genast och omedelbart mycket väl kan komma på den befängda tanken att ”knäcka” KGB.

Eller?

Faktum är, som jag skrev i en tidigare postning och som gällde Guillous förhållande till IB chefen Birger Elmér, att Elmér var proffset och Guillou amatören. Så vem drev alltså vem därnere när de satt och sörplade hemkörd calva i Kivik. Likadant med KGB. Hade det handlat om en vecka eller tre månader. Men i fem år? Vad pratade de om under alla dessa år? Guillou och hans KGB-överste Vodkapriset? Han skulle skrivit två artiklar och sedan pratat skit i fem år.

Idag säger Guillou att han fick en ny handledare som han namnger. Ska vi slå vad om antingen är dennes akt är flortunn eller också lever han och avhemligandet kan innebära men.

Som jag sa inledningsvis så tror jag inte att många med min bakgrund är särskilt oroliga eller arga för att Säpo spionerade på oss eller t o m åsiktsregistrerade oss. Vad vi däremot skulle bli jävligt förbannade på är ifall det visade som att den som av allt att döma felaktigt pekat ut Peter Bratt som en golbög i själva verket tjallat i rätten, snackat för pengar med KGB, Tjallat på sina kolleger Bratt och Isacson för Thunborg och Pierre Schori. Skrivit och besökt Säpo ett flertal gånger under flera år.

Guillou har mycket mer att förklara. Det går inte att skylla på dåligt minne. Eller göra sig själv till offret och i vanlig guillousk ordning kasta lite skit på de döda i det här fallet Lemberg som skulle ha hittat på.

IB utredaren Lars-Olof Lampers beskrivning på Newsmill av hur IB-affären tog sin början visar att Jan Guillous roll till att börja med var av det modesta slaget:

”Faktum är att de(Guillou/Bratt min anm.) började med IB-avslöjandet på varsitt håll, båda utan att veta om det. Jan Guillou hade tidigt på våren 1972 fått tips om att det fanns någon form av spionage inom fackföreningsrörelsen med koppling till militären och han fick också några namn på personer som skulle syssla med detta, bland annat en mystisk man som hette Birger Elmér. Guillou lät skicka ut en fotograf för att smygfotografera denne, det lyckades och han satte ihop några sidor om det påstådda åsiktsspionaget utan att egentligen få någon riktig fason på det.

I det läget stövlar Bratt in på FiB/Kulturfronts redaktion med ett par reportage som väcker viss uppmärksamhet, båda rör militära förhållanden. Det handlar dels om den försvunna DC3:an, dels om att det förekommer åsiktsregistrering inom militären, då nyligen avslöjat vid en värnpliktsriksdag i Örebro. Alltså har då båda journalisterna en gemensam infallsvinkel. Guillou berättar om Elmér, visar foton för Bratt, denne säger sig ha en centralt placerad källa inom underrättelsetjänsten och erbjuder sig att visa bilderna för denne. Någon dag senare har Bratt fått det förbluffande svarat: Elmér är källans chef!”

Man ska förstås inte röja sina källor men det skulle vara oerhört intressant att veta vem som tipsade Jan Guillou om Birger Elmér.

Säpo bör ju haft ögonen på Jan Guillou sedan länge efter Arne Lembergs brev från den 14 april 1967 som Expressen hittat i den ryske spionhandledaren Gergels akt på Säpo.

Lemberg som var vän och kollega med Guillou angav nämligen Jan Guillou till Säpo just detta datum. Sedan detta datum finns Guillou kopplad till KGB-översten Jevgenij Ivanovitj Gergel.

Eftersom Gergels Säpoakt är på 700 sidor bör han varit väl bevakad och man får anta att Guillous journalistiska metod fick många andra svenskar att hamna i Säpos register. Om Guillou t ex träffade Gergels klockan fem och sedan åkte till en bekant direkt efter kan detta varit tillräckligt för att den personen uppmärksammats. En del av akten är fortfarande hemlig.

Så, den 3 maj 1973, avslöjades IB:s existens, med namn, bilder, organisation och inriktning. FIB/K ifrågasatte de olagliga metoderna (avlyssning, inbrott), åsiktsregistreringen av kommunister, att organisationen arbetade direkt under regeringen och inte var underställd riksdagen samt det neutralitetsstridiga samarbetet med västmakterna.

Två annars konkurrerande organisationer blev uppiggade av IB-affären. Säpo som ansåg att IB var en konkurrerande verksamhet som dessutom hade regeringens öra. Minns att förre Säpo chefen P G Vinge betraktade Palme som en säkerhetsrisk och fått av gå 1970. Vinge var f ö den som Lemberg vände sig till 1967. Men också för KGB var avslöjandet en höjdare. IB:s finska operationer avslöjades och framför allt hur det egentligen stod till med den svenska neutraliteten, samarbetet med CIA etc.

Om det visar sig att Guillou i något läge formaliserade sitt rapporterande som ju verkar ha varit flitigt åt olika håll så är nog tiden mogen att förklara exakt hur det hela gick till.


Gjorde Guillou en kovändning och fick IB serverat. Säpo tjänade på affären liksom ryssarna. Frågan är när sista rapporten lämnades och till vem?

En annan fråga gäller varför inte uppgifterna om Guillous kontakter med KGB kom fram under IB rättegången. Guillous kontakter med KGB sträckte sig fram till 1972. Hur kunde Säpo vara så säkra på att Guillous ”extraknäck” upphört? Ett av dessa kan ju rent av ha varit att på betald arbetstid avslöja IB.

För mig så finns det flera oredovisade kapitel i JG:s memoarer som nu hastigt börjar likna Tage Erlanders som gick under benämningen ”Tage Erlanders samlade minnesluckor”.

Jag vet inte om jag ska citera Tore Forsbergs bok ”Spioner och Spioner som Spionerar på Spioner”. Det finns nämligen frågetecken också runt Forsbergs historieskrivning.

Han skulle inte ha vetat något om IB förrän Bratt och Guillou avslöjade saken. Det låter som en fin saga. För fin.

Dessutom finns det en annan understödjande historia som Tore Forsberg levererar när han berättar om de förlorade åren.

Forsberg som var chef för kontraspionaget och arbetade på Säpo i mer än trettio år drar en linje mellan Gustav Möllers hemliga polis och den reformering som ska ha skett i slutet av 70-talet.

Det nya Säpo som Forsberg beskriver skulle vara öppnare och han sammanfattar den nya linjen i tre punkter:

• Man skulle tala om att Säpo finns och var
• För de andra lämna en beskrivning av hotbilden
• För det tredje mycket noga förklara att säkerhetstjänsten kan hjälpa en informationsbärare den dag han eller hon blir kontaktad av representanter för en främmande underrättelsetjänst

Det låter ju bra. Därmed har Forsberg förklarat eller snarare icke förklarat varför man inte gjort något åt Guillou. Det håller inte.

Dessutom vittnar uppgifter som rör fallet Ströberg och de nya uppgifter som rör en händelse som sträcker sig tillbaka till krigsåren att den svenska säkerhetspolisen hade en tradition att värva spioner snarare än motsatsen. Så när Lennart Savemark avslöjades av Gustav Möllers säkerhetspolis när han lämnade uppgifter åt ryssarna om nazister så övertalades han att jobba vidare på Sovjetiska Informationsbyrån och lämna informationer till den svenska säkerhetspolisen.

Det är här jag inte får det att gå ihop. Varför verkar Säpo ha varit så säkra på var de hade Guillou?

I den KFML/SKP värld Guillou rörde sig fanns det två supermakter, USA och Sovjetunionen som kämpade om världsherravälde. Den goda socialismens föredöme fanns i Kina och Albanien. Sovjetunionen var statskapitalistiskt. USA förde ett orättfärdigt krig i Indokina.

Att Guillou skulle sitta och föreläsa om den saken för sina KGB handledare under minst fem års tid är inte troligt och var inte vad som hände.

Guillous trovärdighetsproblem är att förklara sina kontakter med KGB, sin kontakter med CIA, kontakter med Thunborg och Schori, sina kontakter med Säpo, sin relation med Elmér och få allting att framstå som om han fortfarande var en marxist-leninist i själ och hjärta.

Alternativet är att han förklarar vad någonstans på vägen det bajsade ihop sig. Något mellanting finns inte.

Jag är t ex en av dem som undrar exakt vilka kort han bytte bort innan han satt där han nu sitter.

Med Svarte Petter.

Frågan är om det finns några flera kort att byta bort.

fredag 23 oktober 2009

UpplevelsebitenHörde att Springsteen skulle undersöka ifall det spelats "Born in The USA" på Guantanamo. David Rohde brukade sjunga den sången i Waziristan när han satt fången hos talibanerna. Fast det är inte samma sak om man ska vara noga. Annars fick han höra en hel del sånger han också.

Att läsa böcker elektroniskt har blivit en fluga om nu ordet är det rätta. Fast inte i Sverige utan i USA. Eller rättare sagt att läsa böcker med en speciell läsplatta(interaktiv skärm/dator) har sedan ett par år tillbaka lockat amerikanerna. Det har nämligen sålts flera miljoner läsplattor, framför allt av märket Kindle som online företaget Amazon säljer.

Nu har Kindle kommit till Sverige lagom till Barnes & Noble lanserar Nook i USA.

Skillnaden är förutom att Nook ser lite slimmare ut att man kan låna ut böcker till någon under max fjorton dagar och då kan man inte läsa boken själv. Men rätt organiserat bör detta kunna bli framtidens läsecirklar.

Om man nu inte väljer att läsa en vanlig gammelmedia bok förstås.

Något som åtminstone vi svenskar får läsa på nätet är tidningar som t ex New York Times mycket spännande och gripande serie av tidningens reporter David Rohde. Rohde satt fången hos talibanerna i sju månader. En mycket bra serie artiklar om talibanernas inre väsen i fem delar som publicerats i en följd under den gångna veckan. Kan också lyssnas!

Moose Time!Det finns en bild som jag har svårt att få bort från näthinnan. Det är rött och det står 145.

Jag glömde en väsentlighet i min förra postning. Det tyska inrikesministeriet som bl a har hand om landets säkerhet valde Baxsters preparat för det var billigare. Men det innehöll inte heller adjuvant. Adjuvant innehöll däremot det anthraxvaccin som en halvmiljon amerikanska soldater vaccinerades med innan senaste Irakkriget.

GWS(Gulf War Syndrome) bråkar den medicinska expertisen fortfarande om ifall den orsakats av boost i vaccinet eller inte. Det har återfunnits skvalen i antraxvaccinmen i så små mängder att man tror det kommer från flottiga fingrar som tillverkat vaccinet. Den aktiva turbodelen i Anthrax ska annars ha varit aluminium hydroxid.

Men vi lämnar tyskarna åt sitt öde.

Tillbaka till det röda. Det gäller utbrottet av svininfluensa i Norrland. Detta utbrott har till och med glatt WHO som letar efter varje litet tecken på katastrof.

Själv väntar jag på att det ska avslöjas att någon i WHO:s medicinska ledning blivit mutad.

Det stämmer liksom inte och det stör mig. Varför skulle 145 människor plötsligt bli smittade i Norrland av alla ställen.

Varför? Just när älgjakten har dragit igång och allting!

Helt obegripligt. Just när sjukkassan specialgranskar delar av Norrland.

Tänk på alla stackars pappor som i demokratins och solidaritetens namn måste stanna hemma och vabba.

Eller är det som vissa påstår en gigantisk komplott där provinsialläkare Otto Sämmelweiz tillika ägare av en Mannlicher Scout Tactical skulle ha deltagit i hemliga möten med jaktlaget för att tipsa om lämplig teknik när ”försöksdjuren” nått sin virulenta peak. Det glunkas om att Socialstyrelsen redan kontaktat FOA som tack för besväret kommer att lägga sitt EU finansierade myggforskningslaboratorium mitt i det röda fältet med de 145 smittade.

Allt medan tjälknölarna muntert puttrar i de norrländska ugnarna.

PS Norrlänningar! Det är inget personligt. Det kunde hänt i Klippan också DS

Hajen Attackerar!Det är nya bud varje dag nu när det gäller vaccinerna.

Nu börjar biverkningsrapporterna rasa in och man har knappt börjat vaccinera. Jo, man får räkna med en liten miniinfluensa om man vaccinerar sig. Innan hette det att vaccineringen skulle spara pengar åt samhället för att folk inte fick influensa.

Två har dött kort efter att de vaccinerats i Sverige. Så nu står det 2-2 i matchen mellan Svininfluensan och Vaccinet. Utredningen pågår.

Nya bråk har utbrutit ifall man ska vaccinera barn och nu verkar det som om vaccinet är för kraftigt.

Men dagens klo kommer från Tyskland som har köpt 50 miljoner Pandemrixdoser. Alltså samma som vi har köpt. Nu visar det sig att inrikesministeriet har köpt 200 000 av ett helt annat vaccin från en konkurrent till Glaxo; Baxter. Skillnaden är att Baxters vaccin inte innehåller adjuvanta tillsatser typ skvaler(hajleverolja), aluminium.

Det har varit en ganska stor debatt om dessa adjuvanter vars enda syfte är att förbilliga vaccinet. Risken med skvalen är att vaccinet bildar antikroppar inte bara mot viruset utan mot kroppens egna fettämnen(skvalen finns naturligt bl a i det fett vi har på fingertopparna och bidrar i kroppen till att bilda kolestorol.).

I USA tillåter man bara en enda adjuvant; aluminium i vaccin. Det finns det i vårt vaccin men också skvalen från hajleverolja.

Hajleverolja är nyttigt men att injicera är en helt annan sak. Vid djurförsök har det visat sig att sådana substanser kan bidra till autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism. Det som händer är att immunförsvaret attackerar kroppens egna vävnader.

Men sådana petitesser hade man inte tid att kolla.

I Tyskland visar det sig också att medicinbolaget friskrivit sig från ansvar. De kan inte stämmas för eventuella allvarliga biverkningar. Så Socialstyrelsen, hur ser det ut i Sverige?

onsdag 21 oktober 2009

Virrologi enligt Åkesson och SD
Sverigedemokraternas(SD) partiordförande Jimmie Åkesson har skrivit en uppmärksammad artikel i Aftonbladet. Många har skrikit i högan sky vilket säkert var avsikten. Jag vill med nedanstående visa hur JD och Sverigedemokraterna jobbar rent debattekniskt.

Jimmie Åkessons artikel i spärrad text med mina kommentarer:

”En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.
Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Ovanstående är inledningen på en artikel av SD:s partiordförande Jimmie Åkesson. Han har lite av ordets makt den gode Jimmie. Det låter helgjutet på något sätt. Lite av en filosof.

Kommer ihåg när Carina jobbade i Frankrike och gjorde en intervju med den franska motsvarigheten till SD och dess chefsideolog Bruno Maigret. Intelligent, verserad och en eftertänksam herre i all sin prakt.

Så vad där det för fel på Jimmie då?

Låt oss börja med det han faktiskt säger.

Det är nämligen en hel del bara på de sex första raderna. Han vill så klart komma åt begreppet ”mångkulturen”. Det att rasisternas damoklessvärd. ”En av mångkulturens många inneboende paradoxer…” Läs ordentligt! Det Åkesson säger är att det finns många inneboende paradoxer i mångkulturen. Då vet vi inte ens vad han menar med ”mångkulturen”. Är det att det finns flera olika kulturer i Sverige? Men låt mig komma tillbaka till det.

En av dom är… om man skulle hålla med Åkesson så vet man inte om den här så kallade paradoxen har någon stor betydelse. Det finns andra paradoxer enligt JÅ och den här är en av många. Det kan mycket väl vara den minsta och mest obetydliga av paradoxer. Men det får vi inte veta. Han är försiktig och vaksam den gode pladderhatten. Men han hinner med att slunga in uttrycket oikofoba* som inte tvärsemot vad man kan misstänka är ett medicinskt tillstånd, utan en brittisk konservativ filosofs uppfattning om hur vi så kallade västerlänningar förnekar vår egen kultur.

”..som därför också… Jaha, den har endast funnit sin grund här i västvärlden och därför tar den också sin utgångspunkt i västerländska fenomen… Bl a bl a.

Så långt kommen tar tycker antagligen Åkesson att det lät rätt bra men nu vill han komma in på sitt älsklingsämne och då tar han ett jättekliv från sina inledande funderingar och slår fast:

”Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.”

OK, hur ska han ha det. Mångkultur är egentligen monokultur därför att vi föraktar vårt kulturarv… men så i nästa mening så är det ett högre utvecklingsstadium, alltså vår kultur. De andra har inte hunnit dit eller snarare hit.

Sen drämmer Åkesson i ordentligt. Det är just precis ”det här” som dagens mångkulturella maktelit inte inser. Nämligen att muslimer inte alls integreras i något mångkulturellt samhälle. Det är bara vad vi tror och önskar.

Enligt Åkesson förstår vi inte hur olika vi är. Men när Jimmie ska definiera våra skillnader rör det ihop sig i hans hjärna direkt. Plötsligt pratar han om islam och kristendom.

Hade han pratat om ortientalism, förhärskande kulturella skillnader i den muslimska världen jämfört med västeuropa och latinamaerika, USA och Kanada så hade det möjligen funnits en tanke.

Islam kontra kristendom är inte relevant för ett stort antal länder där de flesta bekänner sig till den islamska tron.

Jag har arbetat som chef på ett företag i ett muslimskt land där de flesta var muslimer. Det fanns också kristna. De flesta muslimerna var måttligt troende. De bad inte fem gånger per dag. De fastade inte. Någon fastade kanske några dagar osv. En person bad fem gånger om dagen och skötte sin fasta och allt övrigt enligt boken. Vi brukade äta och ta några bira efter jobbet, muslimerna och jag. Den rättrogne brukade komma och gå. Han ville inte sitta med oss som drack öl och sprit. Vi respekterade honom för det och han gick för sig själv när han skulle be.
Vi har kvinnor anställda. De flesta hade ingen slöja utan var klädda ungefär som i väst. En kvinna hade slöja och det var inget konstigt med det.

Min point är att tolkningen av islam ser helt olika ut i olika delar av den muslimska världen liksom kristendomen ser olika ut på Hålet där jag brukar dricka öl och på restaurang i Bibelbältet.

Mustafa som äger Hålet och en handfull krogar till kommer från en by utanför Ankara. Han säljer sprit och öl till svenskar och fastar hela dagarna under Ramadan. Det är ingen som vet hur det går ihop men Mustafa är en trevlig kille och funkar det i hans huvud så är det helt OK för oss kristna och en del muslimer som deltar i hans ”Haram”.

Jimmie svamlar vidare:

”Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds-användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.”

Faktum är att islam, kristendom och judendom under långa perioder levt sida vid sida i många länder, te x Cordoba i Spanien fram till 1200-talet och senare Granada. Men också under dessa tider har det funnit olika kulturer utanför den religiösa. Men då arabiskan var den tidens kulturspråk så har t ex flera av judendomens viktigaste skrifter författats på arabiska.

Det är riktigt att det funnits motsättningar mellan islam och kristendom. Men det finns skulle jag påstå mer som förenar än som skiljer.

Det tycker inte Åkesson och hans SD:

"Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning."

Nu när Åkesson tycker sig ha klarat av den ideologiska biten så övergår han raskt till allmän demagogi:

"Så här långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet."

Islam skulle ha påverkat det svenska samhället mer än det svenska samhället påverkat islam.

Kvalificerat skitsnack! Islam för det första en religion med många olika grenar precis som kristendomen. Laestadianer i norra Sverige och befrielseteologer i Lund är inte samma sak.
Den kristna tron är knappast på tillbakagång på grund av att det flyttat hit ett gäng muslimer. Den kristna trons aktiva utövare har varit på tillbakagång under 100 år i Sverige.

Att troende muslimer samlar ihop pengar och bygger en moské syns visserligen men jag har svårt att se problemet. Eller menar Åkesson att vi inte längre bör ha religionsfrihet i Sverige.

Eller menar Åkesson att islam ändra fundamenten för det svenska samhället. Vad jag vet så syns det inga tecken på den saken. De flesta som är muslimer och flytt till Sverige, alltså den överväldigande majoriteten kommer från mellan östern och de till att börja med sunnimuslimer. En del kommer från Afrika, t ex Somalia och är shiamuslimer, liksom en del från Iran som också är shiamuslimer.

Den stora flyktingströmmen kommer från Irak.

Den är blandad mellan kristna och sunnimuslimer. Vi har förmodligen fått hit en hel del gamla bathister och deras familjer, alltså gamla Saddamanhängare som flytt av rädsla för repressalier för brott de begått.

Sedan finns det en bred ström av irakier som flytt därför de varit trakasserade eller helt enkelt velat få lite trygghet i sina liv under den värsta perioden 2003-2007.

Många av dessa kommer helt säkert att flytta tillbaka.

Men ingen av dessa flyktingströmmar innehåller några stora militanta islamistiska strömningar. Små grupper av somalier men annars verkar Åkesson helt ha missat det faktum att de flesta som flytt från muslimska länder gjort det på grund av helt andra skäl än att de inte kunnat gå i moskén i hemlandet.


”Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.”

Ja, här pekar Åkesson på ett problem som knappast kan lastas på flyktingen. Att många länder i Europa misslyckats med att integrera flyktingar har kanske lett till att en del sökt sig till religionen i brist på arbete och framtid. Precis som man gör när det är fattigt vare sig man är kristen eller muslim.

Vi kan inte på allvar tro att vi ska kunna ta in hundratusentals flyktingar utan att ge dem vettiga odds för att integreras. Det här är problemet, inte att de är muslimer eller kristna.

"I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas. "

Jag vet inte vilken sammansättning den muslimska gruppen har i Storbritannien men att dessa siffror skulle gälla för Sverige är befängt med tanke på sammansättningen av den muslimska gruppen i Sverige. Det här är bara billig skrämselpropaganda precis som Åkesson tjafs om att de har många barn. Med ökad levnadsstandard och integration minskar antalet barn i alla länder, så varför skulle de inte göra det i Sverige. Så jävla speciella är vi inte Åkesson!

"För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare. "

Här är Åkesson verkligen igång och tutar. Han staplar argumenten ovanpå varandra halvsanning, sanningar och direkta lögner blandas friskt till en mäktig röra.

Men låt mig börja med det som väcker frågor.

Det har i kölvattnet av Muhammed-bilderna uppstått ett försiktigt tassande runt islam som är oroväckande. Man ska ha respekt för människors tro vare sig det tror på en pinne eller Gud.

Men yttrandefriheten är okränkbar. Jag ser inga problem med att publicera Muhammedbilderna. En var kul. Den med bomben. De visade på hur muslimer tagit rygg på sin Gud för att skada andra människor. Den visade att man gjort islam och Muhammed till en bomb.
Självmördare kommer till helvetet om man ska vara petig och tvärtom vad Åkesson påstår finns det många empatiska drag i Islam. De fastar och vi äter fastlagsbullar. Eid al-Fitr en festtid efter fastan innebär att man ger presenter och mat till fattiga. Det brukade vi också göra när vi bodde i Irak. En gång fick vi kött. Det var kanske någon som tyckte att vi såg fattiga ut.

Islam anser t ex att Jesus var en profet och Jesus anser vi var en empatisk typ. Börja med att växla den, Åkesson!

När det gäller könsstympning vare sig det sker av judar eller muslimer, män eller kvinnor så anser jag det fel. Där har vi tyvärr redan skapat prejudikat med judendomen.

När det gäller sharialagar så finns det säkert någon idiot till muslim som föreslagit det. Det finns antagligen någon kristen som tycker att vi borde återinföra psalmerna i småskolan. Det tillhör avdelningen yttrandefrihet. Jag kommer att försvara deras rätt att säga det med samma frenesi som jag kommer att bekämpa införandet av vare sig sharialagar eller psalmsång.

Angående separata bad är det löjligt. Där får muslimer precis som i Moskéfrågan hala fram plånboken och bygga ett eget bad.

Man måste skilja på islam och traditioner. Det senare finns i övermåttan hos människor som inte sällan kommer från halvfeodala samhällen. Det är inte vårt problem ifall muslimska män får stånd eller drabbas av syndiga tankar ifall de ser en kvinna i baddräkt.

Fläskkött serveras i svenska skolor och det ska det fortsätta att göras. Som alternativ har det funnit vegetarisk mat sedan 70-talet. Har man många muslimer så kan man fundera på att ersätta fläsk med kyckling istället. En helt konstruerad fråga.

Åkesson prata om ett tiotal islamska terrororganisationer. Säpo har dessa under bevakning ifall de nu existerar precis som högerextremister, veganer och andra extrema sekter.

Återigen är Åkesson inne och tafsar på organisationsfrihet, demokratiska fri-och rättigheter på ett suddigt sätt.

Brottslighet!

Det finns en mindre överrepresentation av invandrade medborgare i samband med brottsstatistiken. Så ser det ut. Om detta gäller våldtäkter vet jag inte och jag harsvårt att förstå hur Åkesson känner till det. Av 2235 anmälda våldtäkter(alltså samtliga) gick 2005 endast 12 procent till åtal.

Vi pratar om brott som av olika skäl är svåra att utreda. Eftersom så lite del går till åtal och ännu färre till dom är det omöjligt att säga i vilken grad män med invandrarbakgrund skulle var överrepresenterade. 2,1 procent anser sig ha blivit utsatta för sexualbrott i Sverige och 1,9 i Europa. Enligt BRÅ är detta inte signifikant statistiskt.

Åkesson blandar och ger. På slutet höjer han rösten och varnar för att de tänker ta över.

"Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit "svenskt" eller "europeiskt".

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år. "


*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person som föraktar sin hembygd. (Red. anm.)

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna

Hotet är inte muslimer som jag(Stefan Hagberg) försökt beskriva utan ifall vi inte lyckas lista ut ett bra sätt att integrera människor från andra länder. Jag skulle vilja påstå att det mest signifikanta för dessa människor är att det kommer från andra länder och inte att de är djupt troende muslimer.

Jimmie Åkessons största tankefel är att han framhåller ”Sverige” och det ”Europeiska” som något statiskt som ska jämföras med ”muslimer”. Varken Sverige eller Europa har på något sätt uppvisat dessa egenskaper. Under 1800-talet flyttade miljoner, italienare, irländare och svenskar till USA. Många var förföljda av oförsonliga kristna samfund. SD som verkar ha bränt Astrid Lindgren kortet i helgen kanske skulle studera Vilhelm Moberg en stund. Skulle vi släppt in utvandrarna. Troligen inte. De skulle antagligen klassats som ekonomiska flyktingar av SD & Co. Hela Europa består idag av uppblandade befolkningar och så kommer det att fortsätta. Vissa kommer att integreras andra kommer att trivas bättre i Somalialand(f d Turkeby, fd Rinkeby) eller ett kristet Södertälje där den som har störst guldkors vinner.

Vi ska inte lägga oss på rygg åt alla tokerier som dyker upp i debatten. Kvinnor ska inte ha burkha eller niqab. Det är förnedrade för kvinnor som människor. Dessutom ställer det till problem i livet och eftersom oftast samma kvinnor inte heller får ta män i handen så är deras yrkesval redan från börja starkt diskriminerande.

Slöja då? Det ska gälla samma för alla barn. Jag kan inte säga åt Jonne att ta av kepsen om Sara ska få bära slöja.

Annars får de gärna ha slöja min del. Jag tänker inte förbjuda nunnor heller.

Men inte i skolan och där är inte syrianernas guldkors heller välkomna. Religiöst krafs får de ha på fritiden. I Sverige är Kyrka och Stat åtskilda.

Eller så får de starta egna skolor där de kan sitta och polera sina guldkors och knyta schalar hela dagarna.

Jimmie Åkesson och hans kompisar tycker att muslimer är ett hot. Det får de gärna tycka.

Argumenten är med få undantag rätt klena och jag tror inte vi behöver vara det minsta oroliga för att Hassan och Muhammed kommer och stjäl vår platteve och tvingar oss att fasta.

Med tiden kommer vi att fatta att Hassan och de andra är ungefär som vi. Människor med fel och brister. Det är inte det sämsta.

tisdag 20 oktober 2009

Obesvarade frågor?Livet är som vanligt.

Eller kanske inte man ska vara noga. Jag funderar på en del olika saker. Dels Peter Galbraiths affär med norska oljebolaget DNO som opererar i norra Irak. 500 miljoner dollar har amerikanen stämt oljebolaget på.

Jag har stött ihop med Peter några gånger. På tillställningar och i flygplan. Han är en vänlig kille, son till en av USA:s främsta nationalekonomer John Kenneth Galbraith. Pappan var bland annat rådgivare åt John F Kennedy.

Har haft ett långt intresse för den kurdiska frågan.

Galbraith, alltså Peter, fick för en tid sedan sparken från ett FN-uppdrag i Afghanistan som FN:s speciella sändebud Kai Eides närmaste man.

Galbraith menade att Eide stoppade hans efterforskningar om valfusk och att den sittande presidenten Karzai var Eides man. Idag visar det sig att Galbraith hade rätt och Karzai blir av med så många röster att det blir en ny omgång.

Galbraith har i intervju sagt att det var en personlig motsättning mellan honom och Kai Eide.

Galbraith är gift med en norska antropologen Tone Bringa som han enligt uppgift ska ha träffat på en middag ordnad av Kai Eide.

Vad som stör mig är ifall Kai Eide är släkt med Helge Eide som är vd för DNO.

Om jag får reda på det, vilket verkar svårt så kan jag ägna mig åt Jimmie Åkessons filosofiska experiment.

Men det får bli i morgon. Nu är husse trött. Väldigt trött faktiskt.

måndag 19 oktober 2009

Pandemrix i våra hjärtan!
Det influensavaccin som nu distribueras finns beskrivet i FASS för förskrivare alltså läkare. Här nedan följer utdrag ur de data som ligger till grund förgodkännande av läkemedlet,biverkningar m m. Bortaget är en del tabeller som finns här.

Läs och begrunda...

GlaxoSmithKline har sedan tillverkningsstarten i år sålt detta läkemedel för 30 miljarder svenska kronor.

Jag noterar att det saknas en hel del data. Bland annat hur vaccinet beter sig tillsammans med andra läkemedel. Frågan man kan eller inte köra bil och handha maskiner är så suddigt framfört att man inte får någon som helst vägledning.

Till sist noterar jag att en av biverkningarna kan bidra till Guillain Barrés syndrom som var orsaken till att man i USA på 70-talet avbröt en gigantisk vaccineringskampanj mot just influensa. Den gången dog en person av influensan medan hundratals drabbades av Guillain-Barrés syndrom.


"Pandemrix

Texten är baserad på produktresumé: 29/09/2009.

Indikationer

Influensaprofylax vid en officiellt deklarerad pandemisituation (se Dosering, Farmakodynamik).


Vaccinet mot pandemisk influensa ska användas i enlighet med officiella riktlinjer.

Kontraindikationer


Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår (se Varningar och försiktighet).

Dosering


Detta pandemiska influensavaccin har godkänts baserat på data från en beredning med H5N1-antigen, som kompletterats med data från ett vaccin som innehåller H1N1-antigen. Det kliniska avsnittet kommer att uppdateras i enlighet med ytterligare data som kommer fram.

Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se Farmakodynamik) hos friska vuxna i åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar. Vid beslut om att använda Pandemrix (H1N1) i var och en av nedanstående åldersgrupper bör hänsyn tas till omfattningen av de tillgängliga kliniska data som finns för en beredning av vaccinet med H5N1-antigen och sjukdomsbilden för den aktuella influensapandemin.


Doseringsrekommendationerna baseras på:

•tillgängliga säkerhets- och immunogenicitetsdata om administrering av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vid dag 0 och 21 till vuxna och äldre, samt administrering av vuxendosen och halva vuxendosen vid dag 0 och 21 till barn i åldrarna 3-9 år.

•mycket begränsade immunogenicitetsdata tre veckor efter administrering med en singeldos av en testformulering av Pandemrix (H1N1) till friska vuxna i åldern 18-60 år (se Biverkningar, Farmakodynamik).Dosering

Vuxna i åldrarna 18-60 år

En dos om 0,5 ml ges vid utsatt datum.

En andra dos vaccin bör företrädesvis ges. Det bör vara ett intervall om minst tre veckor mellan den första och andra dosen.

Preliminära immunogenicitetsdata tre veckor efter administrering av en testformulering av Pandemrix (H1N1) till ett begränsat antal friska vuxna i åldern 18-60 år tyder emellertid på att en singeldos kan vara tillräcklig för denna åldersgrupp (se Farmakodynamik).Äldre (>60 år)

En dos om 0,5 ml ges vid utsatt datum.

En andra dos vaccin bör ges efter ett intervall om minst tre veckor (se Farmakodynamik).Barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år

Om vaccination anses nödvändig kan dosering i enlighet med rekommendationerna för vuxna övervägas. Vid val av dos för denna åldersgrupp bör emellertid hänsyn tas till tillgängliga säkerhets- och immunogenicitetsdata från vuxna och barn i åldrarna 3-9 år (se Biverkningar, Farmakodynamik).Barn i åldrarna 3-9 år

Om vaccination anses nödvändig tyder tillgängliga data på att administrering av 0,25 ml av vaccinet (dvs halva vuxendosen) vid ett bestämt datum och en andra dos minst tre veckor senare kan vara tillräckligt.

Det finns mycket begränsade säkerhets- och immunogenicitetsdata från administrering av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) och administrering av en halv dos av samma vaccin (dvs 1,875 µg HA och halva mängden av AS03-adjuvans i 0,25 ml) vid dag 0 och 21 till denna åldersgrupp (se Biverkningar, Farmakodynamik).

Barn i åldrarna 6 månader-3 år

Om vaccination anses nödvändig kan dosering i enlighet med rekommendationer till barn i åldrarna 3-9 år övervägas (se Biverkningar, Farmakodynamik).Barn yngre än 6 månader

Vaccination rekommenderas för närvarande inte till denna åldersgrupp.


För ytterligare information, se Varningar och försiktighet, Biverkningar, Farmakodynamik.


Det rekommenderas att individer som får sin första dos med Pandemrix fullföljer vaccinationsprogrammet med Pandemrix (se Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Vaccinet ges som intramuskulär injektion företrädesvis i deltoideusmuskeln eller anterolateralt i låret (beroende på muskelmassa).

Varningar och försiktighet


Försiktighet krävs vid administrering av vaccinet till personer med känd överkänslighet (annan än anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen, något hjälpämne, tiomersal och mot restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat).

Liksom för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.

Om pandemisituationen tillåter, ska immuniseringstillfället skjutas upp hos patienter med svårare febersjukdom eller akut infektion.

Pandemrix ska under inga omständigheter ges intravaskulärt.

Data avseende subkutan administrering av Pandemrix saknas. Sjukvårdspersonal ska därför väga nyttan mot de potentiella riskerna av administrering av vaccinet till personer med trombocytopeni eller annan blödningsrubbning som kontraindicerar intramuskulär injektion, utom om den potentiella nyttan överväger risken för blödningar.

Det finns inga data gällande administrering av vaccin innehållande AS03-adjuvans före eller efter administrering av andra typer av influensavaccin avsedda för prepandemisk eller pandemisk användning.

Antikroppssvaret hos patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan vara otillräckligt.

Ett skyddande immunsvar uppnås eventuellt inte hos alla vaccinerade (se Farmakodynamik).

Erfarenheten är mycket begränsad hos barn mellan 3 och 9 år och erfarenhet saknas hos barn yngre än 3 år eller hos barn och ungdomar 10-17 år (se Dosering, Biverkningar, Farmakodynamik).

Säkerhets-, immunogenicitets- och effektdata saknas som stöd för utbytbarhet mellan Pandemrix och andra H1N1 pandemiska vacciner.

Interaktioner (Läs mer om interaktioner)


Data saknas avseende samtidig administrering av Pandemrix med andra vacciner.

Om samtidig administrering med annat vaccin ändå övervägs ska vaccination ges i olika extremiteter. Det bör uppmärksammas att biverkningarna då kan öka i intensitet.

Immunologiskt svar kan bli lägre om patienten står på immunsuppressiv behandling.

Efter influensavaccinering kan falskt positivt resultat erhållas vid serologiska ELISA-tester för att påvisa antikroppar mot humant immunbristvirus-1 (HIV-1), hepatit C och i synnerhet HTLV-1. I dessa fall ger Western Blot-teknik ett negativt resultat. De övergående, falskt positiva resultaten kan vara en följd av IgM-svaret på vaccinet.

Graviditet (Läs mer om graviditet)


Det finns för närvarande inga data från användande av Pandemrix under graviditet. Data från vaccination av gravida kvinnor med olika inaktiverade icke-adjuvanterade säsongsvacciner tyder inte på missbildningar eller fetal- eller neonatal toxicitet.

Djurstudier tyder inte på reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter).

Om det anses nödvändigt kan användning av Pandemrix övervägas under graviditet i enlighet med officiella rekommendationer.

Amning (Läs mer om amning)

Pandemrix kan användas till ammande kvinnor.

Trafik (Läs mer om trafik)

Vissa av de biverkningar som nämns i biverkningsavsnittet kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar (Läs mer om biverkningar)


Kliniska prövningar

Biverkningar från kliniska prövningar med prototypvaccinet presenteras nedan (se Farmakodynamik för ytterligare information angående prototypvacciner).


Vuxna

Incidensen av biverkningarna listade nedan har utvärderats i kliniska studier hos cirka 5 000 individer från 18 års ålder, som fått beredningar innehållande stam A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) med minst 3,75 mikrogram HA/AS03.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


--------------------------------------------------------------------------------
Mycket vanliga (>1/10) Allmänna: Induration, svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet.

Muskuloskel.: Artralgi, myalgi.

Neurol.: Huvudvärk.


--------------------------------------------------------------------------------
Vanliga (1/10 - 1/100) Allmänna: Frossa, influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället (t ex värmekänsla, klåda).

Blod: Lymfadenopati.

Hud: Ekkymos vid injektionsstället, ökad svettning.


--------------------------------------------------------------------------------
Mindre
vanliga (1/100 -
1/1000) Allmänna: Sjukdomskänsla.

GI: Gastrointestinala symtom (t ex diarré, kräkningar, buksmärta, illamående).

Hud: Klåda, utslag.

Neurol.: Parestesier, somnolens, yrsel.

Psyk.: Sömnlöshet.


--------------------------------------------------------------------------------

Barn i åldrarna 3–9 årEn klinisk studie har utvärderat reaktogeniciteten hos barn 3-5 år och 6-9 år, som fått antingen en full eller en halv dos AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1).


Frekvensen per dos av biverkningar som observerats hos de åldersgrupper som fått en full dos av AS03-adjuvanterat vaccin innehållande 3,75 µg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) var högre än den som observerats hos barn som fått halv dos, utom vad gäller rodnad i åldersgruppen 6-9 år.


•Uppföljning efter godkännande för försäljning

Under uppföljning efter godkännande för försäljning av interpandemiska trivalenta säsongsvacciner mot influensa har följande biverkningar rapporterats:

Mindre vanlig: Generella hudreaktioner inklusive urtikaria.

Sällsynt: Neuralgi, kramper, övergående trombocytopeni. Allergiska reaktioner, i sällsynta fall med chock som följd, har rapporterats.

Mycket sällsynt: Vaskulit med övergående njurpåverkan. Neurologiska störningar såsom encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom.

Detta läkemedel innehåller tiomersal (en organisk kvicksilverförening) som konserveringsmedel, och därför kan möjligen en överkänslighetsreaktion inträffa (se Varningar och försiktighet).

Överdosering (Läs mer om överdosering)


Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) kommer regelbundet att granska all ny information som kan bli tillgänglig och uppdatera denna SPC om det är nödvändigt.

Detta avsnitt beskriver den kliniska erfarenheten av prototypvacciner efter administrering av två doser och med en testformulering av Pandemrix (H1N1) efter administrering av en singeldos till friska vuxna i åldern 18-60 år.

Prototypvacciner innehåller influensaantigener som skiljer sig från de influensavirus som för närvarande cirkulerar. Dessa antigener kan anses som ”nya” och simulera en situation där målgruppen för vaccinering är immunologiskt naiva. Data som erhålls med ett prototypvaccin ger stöd för en vaccinationsstrategi som sannolikt kommer att användas för pandemivaccinet. Data avseende klinisk immunogenicitet, säkerhet och reaktogenicitet som inhämtats från prototypvaccinerna är relevanta för vacciner mot pandemisk influensa.

I kliniska studier har immunogeniciteten av olika beredningar av AS03-adjuvanterat och icke-adjuvanterat vaccin (A/H5N1) utvärderats hos individer 3-9 år och 18-60 år samt hos individer över 60 år enligt ett 0, 21 dagarsschema. Hos majoriteten av dessa individer sågs inga antihemagglutinin (anti-HA)-antikroppar mot de H5N1-stammar som testades före vaccinationen."

lördag 17 oktober 2009

Grattis Triton Sund!
Svensk trav SM på Åby. 2640 meter. Torvald Palema ska vinna det här. Beanie M M ska vinna det här. Commander Crowe ska vinna det här.

Som vanligt ingen som talar om Triton Sund. Ingen har någonsin talat om Triton Sund.

Hultman säger något pliktskyldigast innan loppet. Han har sina J-serier och M-serier i skallen.

Sund betyder att hästen inte är uppfödd på Menhammar.

Sundhästar kommer från Erikssund.

Men skit i det.

Det fanns en häst på banan när det var dags. OK, Åke parkerade sig 4:e invändigt.

Det var kanske inte optimalt. Men ingen kan säga att inte Triton Sund denna enastående skalle till häst inte vann på ett rejält sätt.

Jag älskar den hästen.

Varför är det så svårt att erkänna dess storhet?

Kanske skulle hästen göra ett nytt försök i Frankrike. Få lite tid på sig den här gången.

Det skulle vara så kul att täppa till truten på fransmännen.

Ja och GRATTIS förstås!

Ja, till Hultman, skötaren Lisa Aspman, Olle, Marianne,Leffe och gänget...

Jo,vi hade den på kupongen.Annars valde vi fel.

fredag 16 oktober 2009

Vem är arbetsgivaren?Pojken i luftballongen var kvar på vinden hemma??!!

Ja, där ser man. En ny teori är att alltsammans var en reklamkupp. För vad undrar man. För pojkar eller ballonger?

Bodström med förnamn som börjar på T stod i andra kammaren och inledde med ett tal till en bredare församling av europeiska höjare. Temat var människohandel.

Vällovligt.

Bodström tittade i manus, hackade och försökte. Men det blev inget tal man kommer att minnas.

När översättaren översatte United Kingdom med Förenade Kungariket och för övrigt hade svårt att hänga med så svängde jag brutalt om till en annan kanal.

Men något senare medan kaffet bryggdes slog jag på igen när nyfikenheten tog över.

Lambertz med förnamn Göran och tillika nyligen justitieråd syntes i rutan.

Vad är det med de där killarna? Hur mycket kan en klippning kosta. Han såg ut att ha sovit i samma container som Bodström. För stor och för billig, fnasig skjorta, tillika en asful lila slirre på trekvart.

Om man tjänar strax under en hundring i månaden och ska representera Sverige inför det övriga inbjudna Europa, så har svenska skattebetalare som betalar en fet lön för att dessa herrar och damer ska se representativa, trevliga och förtroendeingivande ut, rätt att förvänta sig... ja vadå?

Slips? Jag vet inte. Men om man ser ut som om man kommer direkt från ett svettknull utan dusch så kan man lika gärna skippa slipsen ifall den ändå hänger på trekvart.

Bodström har förmodligen inte haft tid att träna på sitt tal. Han har ju mycket annat på gång. Ann Tiberg och Björn Häger har följt upp ett reportage i förra veckan Kalla fakta på Newsmill som på ett övertygande sätt vederlägger Bodströms svepande bortförklaringar till varför han inte syns så ofta i riksdagen.

Det blir ju lätt lite stakigt när man inte hunnit med att läsa igenom talet som dessutom var på svenska.

Lena Melin på Aftonbladet som annars är en av få på den tidningen som kan skriva något läsvärt har tyvärr en något suddig och förlåtande inställning till de extraknäckande ledamöterna.

Jo, de bör ha tentaklerna ute i samhället, tycker Melinskan.

Visst, men de är tillsatta av folket för att vara oväldiga och koncentrera sig på att tjäna folket för en lön som gemene sjukvårdsbiträde bara kan drömma om. Dessutom massor med gratisluncher och små vickningar, resor och extrafringisar för bostäder m m.

DÅ, kan man inom partierna komma överens om några veckor per år i LKAB-gruvan eller som kusk på soptransporten under sjukhusets kulvertar där urodomerna kommer flygande från sjundevåningen rätt i nacken på en. Utan lön förstås. Verkligen ett bra initiativ om det framlagts.

Nej, Lena Melin, tyvärr har du ibland en lite väl överslätande förståelse för partikamrater och ett liv som väl inte ligger alldeles bortom ditt eget.

Kräv istället att riksdagsledamöter har ETT jobb och EN lön.

Tyvärr verkar ”Gärna Medalj Men Först Ett Rejält Extraknäck!” verkar vara en modern variant på den gamla sosse parollen från ATP striden på 50-talet. Den vinner man nog inga val på 2010!

Klipp,klippVi har en kille till höger om vår port på Hornsgatan som är frisör.

Innan var det några assyrier som hade affären. Det var inget fel på dom men jag gick till en annan frisör borta vid Torkel Knutsson. Dom var också assyrier f ö. Ända till nån bimbo undrade om jag skulle ha permanent.

Det skulle jag inte och sedan var det svårt med tid och jag slank in hos killen som tagit över i vårt hus.

Han är från Iran. Där klipper killar inte tjejer. Så han lärde sig till herrfrisör. I Sverige fick han sedan gå en damfrisörsutbildning.

I våras skulle han bygga om och hade väl anställt ett gäng svenska byggnadssnickare som passerat bäst före datum och mest satt och snackade skit.

Han var ganska sur på Håkan & Co. Antar att de blåste honom på en rejäl sudd. Man känner det på vissa redan i näsborrarna.

Jag gillar hans klippning och tjatade dit Carina som var jättenöjd och nu har svärmor också varit där med gott resultat.

Det var nog rätt jobbigt för killen i början men nu är det mera folk och jag tycker det är kul att han överlevt trots Håkan & Co.

Reza om han nu heter så är på väg att integreras i det svenska samhället. Han har kämpat och nu pratar alla bara om hur bra han klipper.

Svårare än så är det inte.

Nej till silverballong, skolburkha och ballfnas!Någon slug farsa har skickat upp sin son i en ballong.

Man skulle kanske… Spiken gillar ju höjder…

Undrar om den där muslimfarbrorn Keelan bor på SVT. Har något litet krypin där. I varje fall är han med i varenda debattprogram som börjar på ”I” eller ”M”.

Fast nu har han fått en konkurrent i stormuslimska morsan som tyckte att brevlåda och schal var finfint.

Samma debatt om och om och om igen.

Det ingenstans i Koranen att kvinnor ska ha burkha eller niqab eller vad det heter.

Jag struntar i om dom har en papperskorg på huvudet eller sitter inne hela livet och fritterar äggplantor.

Men i skolan ska det inte vara några schalar och inga kepsar och inga jättekors. Inte på mina lektioner i varje fall.

En korkad lärare försökte få oss att tro att hans två niqabelever var intelligentare än de övriga eleverna,de talade en massa språk men de kunde inte komma till debatten (de var något problem med svenskan om jag inte hörde fel)och en del andra ville skicka sina män att föra deras talan.

Till sist!

När ska muslimska troende män sluta stå och rafsa sig på snorren i offentliga miljöer. Om de inte envisas envisas med att omskära sig, vilket gäller för judar också, så kanske det inte skulle klia så förbannat.

Vi har fötts med skinn och det var Guds mening om det finns någon gud men han sa inget till Mohammed om burkhor och sådana där andra skynken.

Innan dess var det biståndsdebatt men den orkar jag inte med och nu ska jag sova så jag hinner städa innan svärmor kommer i morgon f m. Min hund som har fri passage till Paradiset har förståndigt nog redan knoppat in.