fredag 3 juli 2009

Sammanfattande intryckDet ser ut att bli ännu en solig dag i Paradiset.

Ibland måste man få en överblick eller tillbakablick för att förstå vad man sysslar med.

Jag korrläste färdigt 160 sidor av den roman jag håller på med för tillfället i natt. Jag är faktiskt ganska nöjd. Jag kommer säkert att göra ändringar framöver men den känns stabil om man säger så. Nu kan jag fortsätta utan att vara orolig för att den första delen svajar.

CNN:s Becky Anderson hade en diskussion rörande tillbakadragandet av utländsk trupp från de stora städerna i Irak den 30 juni. De ville ha kommentarer. Jag är normalt inte så sugen på att delta i alla möjliga forum men efter att åtminstone delvis ha ägnat tjugofem år åt området kändes det passande att sammanfatta min egen syn på det senaste kriget:


June 30th, 2009 1814 GMT

“Hi,
I think the invasion 2003 was the only solution. Saddam did not want to cooperate or comply with decisions taken by the international community. I think that there must be a limit, a no-no road block for governments that try to blackmail the international community and suppress their own people (torture, executions, gas etc).

Preferably that force would have been administrated by UN.

If USA and the coalition partners would not have invaded Saddam would have been in power today, sanctions lifted. The Shia´s and the Kurds in the north would have been severely punished for their support for USA and the dictator Saddam would probably have handed over the power to his sons Uday and Qusay.

USA and their partners in the coalition did many mistakes. No doubt.

I worked in Iraq 2003-2006.

I hope that the Iraqis take this opportunity to make a difference for themselves. That would if succeeded have great impact in the whole region. They will not have a second chance to be served the possibility of building a sustainable democracy if they blow this one. Nobody will pick up that bill a second time.

I think it is 50/50 chance to succeed at the moment. The Shia´s can not repeat Saddams mistakes. and suppress the Sunni population . Iran must be told to keep their hands off. The Kurds must understand that they have to cooperate with Baghdad and Baghdad must learn from the past.

Iraq lacks basic structures, strong enough to pave the road for a sustainable democracy that could protect the people of Iraq from misusage of power, corruption that is very much at hand today.

We, the rest of the world can provide capacity building but there must be no doubt that if the Iraqi leadership does not want to learn what lessons has to be learned to reach the goal, they are on their own.

It takes at least two to tango.”


Så sammanfattningsvis. Kriget var rätt och det är nog få som tycker att det var bättre under Saddam. Aftonbladet har en blaskig artikel om att Saddam i förhör med FBI uppgivit att han förstört alla massförstörelsevapen 1998.

Saddam hade inget att förlora på att ljuga en sista gång. Om han talade sanning går han till historien som tidernas mest korkade ledare. Det FN och dess vapeninspektörer efterfrågade var en redovisning av de vapen och delar tillvapen man visste fanns. Så varför berättade inte Saddam var de blivit av.

Men ifall förhören ledde till slutsatsen att det inte fanns några massförstörelsevapen efter 1998 i Irak får man inte veta i Aftonbladet som liksom svensk media överlag framträtt som diktaturernas bäste vän. Om inte stormakterna lyckas få arslet ur vagnen i FN och ingripa mot diktaturer som mördar och förtrycker sitt eget folk så får gärna USA eller vem som helst ta den stafettpinnen, vad mig anbelangar.

Uttalanden i FN skiter förtryckarstater i.

Så FN borde göras som. Anna Lindh ville reformera säkerhetsrådet och FN. Nu är Sverige ordförande i EU. Carls Bildt är en förvaltare så det blir nog inget av med den saken. Det finns inte längre något skäl att ha handlingsförlamat säkerhets råd med några stormakter som bestämmer och för det mesta inte är överens om någonting.
Systemet är föråldrat och härrör från efterkrigstiden.

FN måste reformeras och det snabbt innan nästa Irak dyker upp på bordet. Framför allt måste FN ha starkare påtryckningsmedel såväl sanktionsmässigt som militärt. Med en stark multinationell FN-styrka skulle behovet av starkt EU-försvar, NATO eller nationella supermakter som USA, Ryssland och Kina kraftigt försvagas.

Det kan vi lära av det senaste Irak kriget.

Inga kommentarer: