torsdag 19 november 2009

Två hål i...
Såg att Josefsson ska jaga läckor i DI. Får man det som statlig chef. Ursäkta, jag menade El-Josef. Han som pantat Vattenfall i Tyskland. Nu vill Littorin sälja ut. Tror fan det! Maria Larsson leder väl förbönen med Olofsson för att inte det ska bli en härdsmälta därnere.

Men över till lite andra elproblem.

Vård och omsorg är dagens tema.

Igår sändes Uppdrag Granskning som handlade om elchocker eller ECT som det numera kallas.

En annan Josefsson gav sig ut i världen, närmare bestämt USA. Man kan säga vad man vill om amerikanerna. Många olika kulturer, oräkneliga religioner och kyrkosamfund, underliggande rotlöshet, fattigdom och elände. Bristande självförtroende eller för mycket av samma vara efter att ha blivit ivägkörda eller trakasserade i de gamla hemländerna. För att inte tala om hur indianerna måste ha det. Några rikingar med Casinon och resten sitter och super i en husvagnspark på reservatet. Illegala latinos som knappt vågar gå ut.

Det här är den historiska grund USA vilar på. Det som formar nationens problem och tillgångar.

Här finns alla möjligheter att hitta psykiska problem, depressioner och det har man också gjort.

Inget folk är väl mer sönderanalyserade än amerikaner.

Att Ken Keasey skrev Gökboet eller One flew over the cuckoo's nest som först publicerades 1962 efter att Keasey jobbat på ett mentalsjukhus.

Milos Forman gjorde film av boken 1973.

För alla och det bör vara en del i detta land, som sett Jack´s före-och-efter appearance, så har den helt säkert blivit ett bestående minne.

Så elchockerna försvann i princip som behandlingsmetod efter filmen och den debatt som följde.

Sedan har metoden ersatts av bl a gestaltterapi, psykofarmaka och på senare år till viss del av annan terapi, te x kognitiv terapi. På 2000-talet har metoden fått en renässans.

Min kompis Per Lapins gjorde en uppmärksammad dokumentär för ett par år sedan som handlade om hur han under en research kring depressioner, själv hamnade i en och hur detta ledde till att han gjorde en dokumentär om sin egen depression. Han kom fram till att just elchocker var en bra metod för honom.

Igår var det annat ljud i pipan.

Fem sex skrifter författade av sveriges ledande förespråkare för elchocksbehandling, socialstyrelsen, sjukvårdsupplysningen mm granskades av Josefsson & Co.

Det visade sig att tvärtemot vad man säger så finns det allvarliga biverkningar som drabbar vissa patienter. En kvinna hade tappat fyra år av sitt liv. Minnena var bara borta.
När Josefsson åkte till USA så hittade han en helt annan debatt.

I Sverige satt tongivande förespråkare och hade svårt att förklara varför de skrev en sak till praktiserande läkare och en helt annan till patienterna.

Se gärna det programmet i repris. Ett lysande exempel på hur medicinsk behandling inte får gå till. Dessutom hade Socialstyrelsen snobbigt avfärdat de som klagade med att man hade tillämpat kända och beprövade metoder.

Som sagt för att klaga ska man vara frisk och ha en jävla massa pengar och gott om tid.
Själva grundfrågan var ifall det kunde bli bestående skador på minnet eller inte efter behandling med elchocker. Innan programmet trodde nog de som lyssnat på experterna och Socialstyrelsen att det inte blev några problem utan högst under några veckor efter behandlingen.

Efter programmet och en hög stammande experter och höga tjänstemän på Socialstyrelsen som fick tugga i sig riktiga undersökningar från USA där man klart och tydligt sa att det fanns risk för bestående minnesluckor så var bilden en annan.

En amerikansk kvinna som själv förlorat fem års minnen i sitt liv och skrivit en uppmärksammad bok om saken nämnde det gyllene begreppet som man tydligen totalt missat i Sverige.

”Informed consent”

På svenska har detta utmärkta uttryck översatts med ”samtycke” ett slabbigt uttryck som innebär att om man kommer till sjukhuset så kan farbror doktorn få köra el i skallen på en, vilket är något helt annat.

Informed Consent blev ett nyckelbegrepp i amerikansk sjukvårdsdebatt sedan 1957 då det myntades i samband med en medicinsk felbehandling.

”Informed Consent” är en juridisk formulering som innebär att en patient eller anhörig samtycker baserat på en uppskattning och förståelse av fakta, innebörd och konsekvenser av en åtgärd. För att kunna göra ge ett sådant Informerat Samtycke måste en person ha möjlighet att tillgodogöra sig informationen samt vara informerad om alla tillgängliga fakta vid tidpunkten då Informerad Samtycke ges.

Överläkaren och psykiatern Håkan Odeberg stod och stammade i studion och kunde inte alls förklara skillnaden mellan hans ”övertygelse” som tydligen är en ny medicinsk term och vad som faktiskt skett med minnet hos patienter som fått elchocker.

Problemet var att minnet inte alls kom tillbaka hos dessa. Det är borta och förmodligen för alltid.

Borde Odeberg som är en av Sveriges främsta förespråkare för behandlingsformen informerat sina patienter om att de i vissa fall kan förlora upp till fem år av sitt minne innan man startade behandlingserier på upp till 20-30 elchocker.

Borde Socialstyrelsen dra in Odeberg legitimation till dessa han slutar svamla om sin ”övertygelse” och istället informerar sina patienter utefter vad som idag anses vara klarlagt i vetenskapliga studier eller var det saknas kunskap.

Sen kan patienten säga att OK, min depression är så allvarlig att jag vill ta risken. Det är en helt annan sak och helt i linje med ”informed constent”.

Socialstyrelsen flinade och tyckte att det var lustigt att en 15 år gammal skrift fortfarande cirkulerade som citerades friskt inom sjukvården och där man inte ansåg att det fanns några bestående problem med elbehandling.

Flina lagom. Det är just socialstyrelsens uppgift att inte ha gammal och obsolet medicinsk information ute i sjukvården utan tvärtom att hålla sig informerad om den senaste forskningen och klart och tydligt markera ifall gammal information inte längre är korrekt.

Ett problem med svensk sjukvård är att det inte kostar något att ha fel.

Idag var det debatt hos Malou om självmord. Maria Larsson religiös hälsominister satt och berömde sina egna fina initiativ. Takidas sångare som tydligen haft problem föreslog att man skulle följa upp patienter typ var tredje dag som kom och sa att de inte mådde bra. Då såg den religiösa tanten vettskrämd ut och började pladdra om att anhöriga spelade stor roll.

Anhöriga kanske ibland är en del av problemet, eh, religiösa tanten? Billigare men knappast bättre.

Jag frågade en kompis för ett par år sedan varför alla ljuger så förbannat i mellanöstern. Han påstod att det var Koranens fel. Att den religiösa övertygelsen är helig. Antagligen ljög han för att han kommer från samma ställe eller också är det sant vilket skulle förklara varför man väljer en religiöst övertygad person som hälsominister.

Jag hade en kompis som hängde sig i en källare i grannkvarteret.

Det var inget fel på hans anhöriga.

Vad är sensmoralen i den här sörjan då. Att samhället har skyldigheter att hålla olika medicinska och andra skolor i örat och leda utvecklingen istället för att springa ifatt den när Josefsson och andra ringer på dörren. Politiker pratar länge och gärna om vad som är viktigt om det inte kostar något men mera sällan om de totala kostnaderna, det som kan undersökas med hjälp av konstnads-nyttoanalys(cost-benefit analysis). När man börjar betrakta samhället som en Ica butik eller en frikyrka där kollekten bestämmer insatserna är man totalt fel ute.

Det var dagens bibelord.

4 kommentarer:

Kraxpelax sa...

Dödsänglar!

- Peter Ingestad, Solna

Stefan Hagberg sa...

Till Peter Ingestad: Hej! Det här är en komplicerad fråga. Det viktiga är att en patient ges möjlighet att överväga för- och nackdelar, även allvarliga risker med en behandling.

Där verkar det finnas brister. Sedan fungerar ECT säkert bra för en del patienter.

Kraxpelax sa...

Ja, jag har ju gräsliga erfarenheter, och nu rotar jag tillbaka i alltihop, för det här kan jag bara inte släppa.

ECT har jag aldrig haft någon särskild uppfattning om. Jag vet att det i många fall varit det enda som hjälpt, och gjort susen. dick Cavett är ett berömt exempel.

Det jag själv engagerar mig för är kampen mot neuroleptika, som särskilt drabbar den patientgrupp jag själv tillhör, alltså schizo-spektret. Det är utan tvivel den svåraste och mest problematiska patientgruppen av alla inom psykiatrin.

Mina egna erfarenheter av neuroleptika, och den är totalt entydoig. de ärlika fasanssfulla allihop. Dessa har jag fått under årens lopp: Mallorol, Trilafon, Fluanxol, Haldol, seroquel och ett till vars namn jag glömt (det gav mig urinstämma och dom fick katetrisera mig).

Jag har varit intagen för psykiatrisk tvångsvård fyra gånger, och det är en erfarenhet jag inte skulle vilja vara utan. Det finns oerhört mycket positivt inom svensk psykiatrisk vård, en vä
ldigb potential. Desto hemskare att den politiskt styra kulten kring dessa nervgifter skall tillåtas förstöra och fördärva alltihop.

Varning för den psykiatriska kliniken vid Danderyfds Sjukhus!

- Peter Ingestad, Solna

Stefan Hagberg sa...

Till Peter Inglestad:

Hej! Tack för synpunkter. Du har rätt. Det finns både bra dålig psykvård. Det har skrivits ut alltför mycket tabletter där det borde ägnats tid och kraft åt terapi.

Men vi får kämpa på!