tisdag 10 november 2009

Ett psykosomatiskt trauma?
Svågern frågade om vaccinering i helgen.

Jag brukar annars ligga på i selen när det gäller att elda emot vaccinering. Det har de som följer mina funderingar här på bloggen inte missat.

Men nu blev jag lite mera rådvill. Faktum är att jag inte gav något bra svar.

Svågern frågade om jag tyckte att barnen(sju och femton år) skulle vaccineras.

Den yngre har möjligen dessutom möjligen lite luftrörsproblem.

Jag tänker själv inte vaccinera mig mot H1N1.

Jag har aldrig vaccinerat mig mot någon influensa och har inga planer på att göra det. Om det i framtiden dyker upp en influensa typ fågelinfluensan som hade en dödlighet på 60 % när den drabbade människor så kommer jag att noga studera vaccinet och sedan förmodligen vaccinera mig.

Men den influensan visade sig bero på att människor i framför allt Asien och Centraleuropas fattiga bondesamhällen levde nära fåglar som ankor och gäss som blivit smittade eller tom lekte med döda fåglar. I Asien var det omfattande undermålig hantering av levande fåglar som smittats.

Fågelinfluensan ledde till att Sverige köpte in 750 000 doser Tamiflu.

2007 skrev svenska myndigheter ett optionsavtal om att få köpa 18 miljoner doser från GlaxoSmithKline i händelse av en pandemi.

Då fanns överhuvudtaget inget vaccin mot det vi ni kallar svininfluensan.

I samband med fågelinfluensan ändrade WHO definitionskriterierna på vad som ska betraktar som en pandemi. Om detta har bl a British Medical Journal skrivit den 3 november 2009.

Exakt vad som fick världshälsoorganisationen att ändra definitionen på det sätt som man gjorde är fortfarande oklart.

1947 dök det upp en man från Mexiko i New York som hade smittkoppor. Det ledde till att hela New Yorks befolkning ställe sig mangrant i långa köer och vaccinerades mot just smittkoppor.

Samma sak vid de omfattande testerna av vaccin mot polio 1954 då miljoner amerikaner fick vaccin och lika många fick placebo för att utröna ifall vaccinet var verksamt.

På den tiden litade folk på myndigheter och medicinsk expertis i form av läkare och läkemedelsbolag. Det var före Neurosedynskandalen, före blodskandalen på 80-talet, före en rad mer eller mindre uppmärksammande hälsoskandaler och manipulationer av data från läkemedelsbolag världen över.

Jag var själv med och avslöjade Kabi Vitrums manipulation med data kring deras läkemedel Preconativ mot blödarsjuka som ledde till att fyra blödarsjuka svenskar fick HIV av sin medicin.

Idag är människor på goda grunder mer kritiska mot läkmedelsföretagens ohämmade grisiga marknadsföring med hjälp av skräckscenarion om massdöd och ekonomisk kollaps av världsekonomin till följd av influensa.

I dagens New York Times finns en artikel där den amerikanska befolkningens känsloläge inför vaccinering analyseras. Precis som i Sverige delar sig befolkningen i två delar. De som ängsligt jagar efter vaccin som det råder brist på och de som är rädda för att vaccinet inte är säkert.

Skillnaden mellan USA och Sverige är för det första att man i USA inte köpt in vaccin till hela befolkningen vilken man gjort i Sverige. Det betyder att ifall H1N1 utvecklas till en dödlig farsot så kommer miljoner amerikaner att dö.

Det finns idag ingenting som pekar i den riktningen.

Ändå skulle jag föredragit att vara amerikan denna influensavinter. Det vaccin vi nu vaccinerar oss med i Sverige är inte ens tillåtet att använda i USA. De vaccin… just det: DE(Sanofi Pasteur, Novartis, CSL, MedImmune LLC) vaccin som används och godkänts i USA innehåller inte den icke godkända adjuvant som Pandemrix innehåller.

När de svenska myndigheterna viftar bort detta faktum liksom det faktum att Schweiz visserligen godkänt Glaxos Pandemrix men inte för riskgrupper, d v s de grupper som vi först av alla testar Pandemrix på i Sverige, så innebär det antingen att Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i Sverige har kunskap som saknas i Schweiz och USA eller att man helt enkelt chansar. När myndigheterna i Sverige inte klart och tydligt redogör för varför USA inte godkänner Pandemrix med adjuvanttillsats så återstår farhågor att man chansat och saknar vetenskapligt grundade argument varför USA och Schweiz skulle göra en felaktig bedömning.

Detta är i sig en skandal men accentueras av det faktum att man inte ens försökt att minska risken genom att köpa in andra vacciner. De flesta större länder som Tyskland, USA m fl har köpt in flera olika typer av vaccin mot H1N1. Sverige tecknade sitt avtal 2007 med Glaxo och enbart Glaxo men erbjöds alternativ.

Hade dessa vacciner som just nu används bl a i USA funnits i Sverige så hade de som är oroliga för adjuvanter kunnat välja detta vaccin som bygger på känd och utprovad teknik i alla dess delar.

Jag säger inte att Glaxos Pandemrix är farligt eller sämre än dessa vaccin. Det får framtiden utvisa. Jag säger att svenska myndigheter spelar ett högt spel som inte hör hemma i ett av världens mest avancerade samhällen.

Till detta ska läggas den uttalade viljan att vaccinera hela befolkningen vilket ofelbart kommer att trigga sällsynta och allvarliga biverkningar.

Mina unga släktingar är igår och idag vaccinerade med Pandemrix.

De kanske blir så att de lever till de blir hundra år och jag dör framåt julskinkan i svininfluensa. Det skulle jag föredra men det gör ont i magen. Ska det göra det, farbror doktorn?:

Inga kommentarer: