onsdag 24 juni 2009

Vad finns det på travbanan?Då och då hittas förbjudna substanser i samband med dopingtester på tävlingshästar.

Oftast ställer sig tränaren oförstående. Ibland har det skett misstag och oftast lyckas man inte reda ut ordentligt vad som hänt.

Ibland har tränaren slarvat med karenstider och i några fall är det kanske till och med avsiktligt.

Dock med dagens mätmetoder så borde man inse att det inte är så lätt att slinka igenom en doping kontroll.

En sak som diskuterats från och till är möjligheten att en dopingfälld tränares häst fått i sig en otillåten substans av misstag. Att det funnit rester av medicin eller andra otillåtna, dopingklassade substanser i en krubba, gäststall etc. Det har diskuterats att försegla gäststall med mera.

I USA presenterades förra året en inledande studie i ämnet.

Forskarna Steven A. Barker och Everett D. Besch vid Louisiana State University's School of Veterinary Medicine tog prover på fyra olika bananläggningar i USA.

Det togs prover från golv i stallar inklusive stall där man testade samt mark och vattensamlingar runt om på banorna. Testerna gjordes med standardutrustning och gällde förekomst av icke steroidala anti-inflammatoriska mediciner, koffein, amfetamin, barbiturater, opiater m m.

Rester av anti-inflammatoriska medel fann man i samtliga prover och de högsta koncentrationerna från stallgolven.

Den näst mest vanligt förekommande substansen var koffein.

Förekomsten av koffein förklarades helt enkelt med att folk spiller kaffe.

Nya hårdare amerikanska dopingregler för ämnen som fluxinin och naproxen reser nu frågan om hur den yttre miljön kan påverka vad hästarna får i sig. Studien jämförde inte vad hästarna som befunnit sig på bananläggningarna visade utan denna inledande studie gällde enbart vad man fann i jord, damm och vattensamlingar.

Jag vet inte ifall några liknande studier gjorts i Sverige. Det skulle i vilket fall vara intressant att se vad en sådan undersökning gett för resultat på svenska travbanor. En sådan studie skulle berätta om det finns en stor eller liten risk att en travhäst får i sig otillåtna substanser på en travbana i första hand och på träningsanläggningar i andra hand.

Studien heter "Drug contamination of the equine racetrack environment: a preliminary examination," och publicerades i Oktober 2008 i “Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics”.


1 kommentar:

Nebraska Stable sa...

Det där är ett tveggat problem.
Ingen vill tävla mot dopade hästar,men ingen heller vill åka dit för doping via "kontamintering".