söndag 14 juni 2009

Ayatollah Khamenei vann och förlorade!Utanför travvärlden har det varit val Iran. Det är ett ordentligt regisserat val där det saknas internationella valobservatörer. Oppositionen trodde att de vunnit, talade om valfusk och sedan vann den sittande presidenten Mahmoud Ahmandinejad en jordskredsseger med 63 % av de avgivna rösterna. Utmanaren, Hossein Moussavi som bl a ville ha större frihet för kvinnor fick 34 % av rösterna. Men alla kandidater har godkänts av det Högsta Rådet som består av mullor och jurister som accepterar sharia som lag, alltså att Koranen med tillägg ska läggas till grund för all lagstiftning.

Den som bestämmer i Iran är varken Ahmandinejad eller Moussavi utan Ayatollah Ali Khamenei, som är irans högste religiöse ledare.

Ikväll kräver oppositionens Moussavi att Högsta Rådet ogiltigförklarar valet.

Det här valet kan tolkas på två sätt. Dels att Iran står inför en allt starkare inre opposition koncentrerad till storstäderna, ungefär som den som en gång i tiden skickade iväg Shah Reza Pahlavi i exil och beredde väg för Ayatollah Khomeini. Eller också är det vi bevittnar nu en skickligt iscensatt teaterföreställning som enbart syftar till att visa omvärlden att den sittande presidenten tillåter och klarar av en högljudd opposition utan att tappa fattningen. Först ska oppositionen skrika och gnälla och sedan ska allt ordnas upp till det bästa. Ett tecken på att Iran tillåter opposition. Men tillbaka till huvudfrågan. Vilka godkände kandidaterna?

Mullorna! Två av mullornas kandidater har tillsammans fått 97 % av rösterna. Så kan man också se på saken.

Khamenei och hans kompisar har ett starkt intresse att inbilla omvärlden att det finns en opposition i landet. Om Högsta rådet nu tillåter en omräkning av rösterna eller gör några mindre eftergifter så kommer omvärldens intresse för vad som händer i Iran successivt att minska. De är präster i en teokrati men tillämpar något slags hemvävd demokrati. Det kan vara den bilden man nu vill förmedla.

Ahmandinejad har jämfört kritiken med en fotbollsmatch, där man ibland blir exalterad över ett orättvist domslut.

I mina ögon luktar det "Dramaten ger...:

När landets nu omvalde president Mahmoud Ahmandinejad, säger att det nästan råder full frihet i landet så kan man förledas att tro att det gäller för folket men det gäller i själva verket för Ayatollah Khameni och dennes förtrogna bland det iranska prästerskapet.

Inga kommentarer: