söndag 7 juni 2009

Mera Gratis Åt FolkeFör i tiden var politiken spännande.

Nu gör media egna undersökningar som slungas ut en minut efter att vallokalerna stängts. Sedan får en statistisk torrboll typ Sören Holmberg vittna och säga att det kan slå med en procent hit och dit. Ja, sen är det klart. I stort sett.

Så med den beräkningsmetoden var det redan klart en minut över nio att Piratpartiet kom in i EU parlamentet. Det ser också ut som om miljöpartiet kommer att öka kraftigt.

Kvar på historisk låga nivåer ligger socialdemokraterna och moderaterna. En viss ökning för folkpartiet och det är väl troligt att Alf kommer att kryssas in.

Så vad betyder det här då?

Ingenting. Junilistan kanske åker ur och byter plats med Piratpartiet. Det kan man ha synpunkter på. Det betyder att svenska folket givit upp en röst som varit för EU men emot minskad parlamentarisk makt i Sverige. Istället har man röstat in ett parti som varken tänker eller vill sätta sig in 2900 frågor. De kommer att ägna sin tid åt att lobba emot allt som minskar internet användares obegränsade rättigheter på nätet. Ett Moi-parti.
På lite längre sikt kan vi se ett stort antal särintressen deala och wheela med andra särintressen för att just deras frågor ska pluggas i EU.

För demokratin i EU är det naturligtvis ett nederlag att ett parti som Piratpartiet ersätter Junilistan som trots allt drivit maktfrågan som kanske är den viktigaste frågan i EU.

Piratpartiet och de stora etablerade partiernas dåliga resultat visar tillsammans med det sjunkande valdeltagandet i hela EU att politikerföraktet är här för att stanna. Främlingsfientliga Sverigedemokraterna går framåt. Idag finns det en väljargrupp på cirka 15 procent som inte röstar med traditionella partier. Den trenden ser ut att bli starkare i framtiden. Det är självfallet ett allmänt missnöje med det gamla politiska spektrat av partier som långsamt men säkert avideologiserats och kommit att bli kamrerstyper snarare än ideologiska bålverk för ett samhälleligt ideal.

Men visst är det en ironi att det parti som lyckats bäst i EU valet är ett parti som har som enda frågor att ladda ner musik utan att betala och att begränsa patenträttigheter nu får åka till Bryssel på skattebetalarnas bekostnad. Det ligger förstås helt i linje med Piratpartiets skuggiga ideologi – någon annan betalar! Piratpartiet kommer att trivas smällfint bland de andra gratisätarna i Bryssel!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Misnöjes partier kommer alltid fram på ett eller annat sätt, men tror du inte att PP:s framgång till största del beror på att de etablerade drakarna inte har en tydlig ståndpunkt när det gäller bevarandet av den personliga integriteten?
Samtidigt anser jag att deras framgång gynnar Sverige, vi har aldrig haft ett sånt högt valdeltagande i gruppen 18-30 år, och det får ju enl. mig anses som väldigt positivt då resterande europa är på tillbakagång överlag vad gäller detta.
Jens

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Hej! Jag håller med dig till viss del. Jag vet inte exakt hur fördelningen ser ut eftersom jag inte såg valvakan i sin helhet. Men jag uppfattade så mycket att valdeltagandet ökat med ungefär lika mycket eller strax under PP:s procentsats.

Exakt vad detta betyder lär väl visa sig när en mer noggrann valanlys genomförts.

Av det jag läst hittills framgår det att valdeltagandet ökat, vilket är glädjande.

Mera exakta siffror på hur ökningen fördelat sig mellan partierna har jag inte sett.

Reinfeldt gratulerar Piratpartiet till framgången och sägerungefär som du. Samtidigt säger han att 120000 fler röstat på moderaterna och Mona Sahling säger att partiet gått framåt.

Folkpartiet och miljöpartiet har också gått framåt medan Junilistan försvunnitoch SD har fått 2,5 procent.

Ifall det slås fast att större delen av PP:s siffror är helt nya deltagare i val så är det naturligtvis positivt att yngre människor engagerar sig i större utsträckning än tidigare.

Men jag tror att den bilden är mera komplicerad och sammansatt.

Sedan ska man komma ihåg att Hitler kom till makten i Tyskland i allmänna val 1933.

Så enbart deltagande i val är inget positivt per se även om man kan få det intrycket.

Jag uppfattar det som om du menar att IPRED skulle gälla den personliga integriteten.

Den grupp som röstat på PP värnar inte i första hand om människors personliga integritet. Till den personliga integriteten hör att jag ska slippa få min demokratiska fri- och rättigheter beskurna av anarkister.

Om någon tillåts stjäla ifrån mig så minskar det min personliga integritet.

Den enskilde fildelaren uppfattar säkert det som om den personliga integritet ökar ifall han eller hon kan begå ett brott utan att åka dit.

Men för upphovsrättsägaren har samtidigt en betydligt allvarligare kränkning av dennes personliga integritet genomförts.

Personlig integritet är inte samma sak som att alla har rätt att göra vad som faller dem in vid varje givet ögonblick.

Om de etablerade partierna löser sina problem genom att nu springa efter ett litet anarkokapitalistiskt parti som PP så är svensk politik riktigt illa ute.

Det skulle Reinfeldt tagit upp istället för att hållningslöst gratulera PP.

Jag trodde moderaterna värnade om den privata äganderätten. Då gratulera man inte ett annat parti som vars enda valfråga gäller rätten att snatta.

Beelzebjörn sa...

Du vet mycket väl att de handlar om fan så mycket mer än fildelning.

Vad tycker du om att lobbygrupper får tillgång till ACTA-handlingarna, medan EU-parlamentariker endast med svårighet får tillgång till dem, och då till 80% censurerade?

Stefan Hagberg sa...

Till Beezebjörn: Jag antar att du menar att representanter för skivindustrin sitter i en rådgivande grupp inom ACTA.

Det är inget konstigt.

Exakt vad de fått ta del av är väl knappast offentligt så det är väl i stort sett spekulationer och avtalet är väl inte klart. Eller?

Det har alltid och inom alla områden funnits antingen så kallad affärshemlighet som både stater och företag hänvisat till. Dessutom har det så länge jag minns funnits en regle att något ska vara en upprättad handling för att t ex offentlighetsprincipen ska gälla.

För att kunna diskutera frågor över gränser där det råder olika lagstiftning krävs att man har en minsta gemensam nämnare. Om Sverige, USA, Japan och Kina för förhandlingar så är det mindre troligt att den svenska offentlighetsprincipen gäller.

Men det är ju fritt fram för er att ändra på den saken i Bryssel. Men tänka på att ett möte mellan Pirate Bay och Engström på tjänsterummet i så fall kan innefattas av krav på offentlighet.

Men jag tycker att så mycket som möjligt ska vara offentligt.

Däremot blirdet väldigt märkligt ifall alla förhandlingar länder emellan är offentliga. De är de inte. Att lobbyister finns med är inget ovanligt. De ska däremot registreras som t ex i USA. I Sverige kan olika företag och påtryckargrupper vandra utoch in i riksdagskorrdorerna.