lördag 31 oktober 2009

Vem är idiot?
Den schweiziska läkemedelsmyndigheten, Swissmedic, motsvarande Läkemedelsverket i Sverige godkänner GlaxoSmithKline svininfluensavaccin Pandemrix, MEN inte för barn, gravida och äldre.

Samma vaccin som Läkemedelsverket just nu när ni läser detta pumpar i svenska barn, gravida och äldre.

Det svenska Läkemedelsverket förstår inte det här.

Inte dess talesman Jan Lilliemark i varje fall. Lilliemark har varit en varm förespråkare för massvaccinering. Men han har kanske rätt och schweizarna fel.

”– Det finns ingen täckning för att ta ett sådant beslut i Sverige. Tvärtom visar data att de här grupperna gynnas av en vaccinering, säger Jan Liliemark till Aftonbladet.”

Problemet är att två europeiska läkemedelsverk intar två HELT diametralt motsatta uppfattningar.

Men det är kanske så att man i Schweiz mest säljer klockor och håller reda på pengar. Det visar sig vid en kortare undersökning inte riktigt vara fallet.

Världens fem största läkemedelsbolag innefattar två amerikanska Pfzier, Johnson & Johnson samt tyska Bayer följt av se där... schweiziska Hoffman-La Roche och likaledes schweiziska Novartis.

Därefter foljer brittiska GlaxoSmithKline som tillverkar Pandemrix som Sverige beställt 18 miljoner doser av à 64,40 styck.

Politik? Säkert, men ingen kan med bästa vilja kalla Schweiz för ett underutvecklat land när det gäller mediciner.

Så varför vägrar Schweiz vaccinera barn, gravida och äldre med Pandemrix.


Varför har inte heller amerikanska läkemedelverket FDA, godkänt Pandemrix som vi nu är i full färd att massvaccinera svenskarna med?

Är schweizare och amerikaner mera korkade än vi. Varför är det då oftast amerikaner som Nobelpriset i medicin?

Växla den Lilliemark?

I Sverige skjuter man i stället in Pandemrix i gravida kvinnor först av alla på följande grunder:

”Det finns för närvarande inga data från användande av Pandemrix under graviditet. Data från vaccination av gravida kvinnor med olika inaktiverade icke-adjuvanterade säsongsvacciner tyder inte på missbildningar eller fetal- eller neonatal toxicitet.”

I USA tillåter man inte adjuvanter som den Pandemrix innehåller.

Så icke-adjuvanter har ingen relevans över huvudtaget och denna text är skapad för förskrivande läkare i FASS som dessutom författas av läkemedelsbranchen.

Inga data och inga studier. Vilka är idioterna. Schweizarna eller De Dumma Svenskarna… ?

1 kommentar:

Anonym sa...

Stefan lär dig att skriva ( tänk lite innan du skriver ):

"Irakfilmen från 2007 är varken upprörande eller ovanlig. Den amerikanska helikopterenheten sköter sitt jobb som är att bekämpa väpnad motstånd från terrorister och fientliga stridande enheter." Det skriver utrikeskorrespondenten STEFAN HAGBERG som arbetat i Irak.