fredag 30 oktober 2009

Carlssons grishallisar!Dagens biverkningscitat kommer från Johan Carlsson,generaldirektör på Smittskyddsinstituet och musiken står Aftonbladet för. Han har uppenbarligen tittat för djupt i vaccinburken...igen!

”Hittills har 2 126 svenskar konstaterats smittade av svininfluensan. Men mörkertalet är stort.

Enligt Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, är den riktiga siffran 50 000–80 000 smittade.

– Det är en grov uppskattning, men det är inte alls överskattat. Jag tror att det kan röra sig om ännu fler. Vi ser hur det rusar iväg, säger han.

Förra veckan anmäldes 349 nya fall – rekordmånga. Efter ungdomarnas skollov räknar experterna sedan med en tillfällig nedgång. ”

Influensaperioden är här. Normala år görs skattningar av hur många som fått influensa. Den nya influensan skiljer sig från den vanliga genom att WHO överreagerade i våras när den drabbade Mexiko. Varje år dör mellan 2-4000 i säsongsinfluensan. Det är ingen som skrivit om det med krigsrubriker tidigare. Nu har två dött i samband med svininfluensan. Tre efter att ha vaccinerats.

För Smittskyddsinstitutet innebär den nuvarande hysterin som Aftonbladet, Expressen och stora delar av media driver, att man kommer att kunna begära ökade resurser för att sina verksamheter inom detta område vare sig det gäller informationsresurser eller forskningsresurser.

Dessutom. Influensan kommer tillbaka nästa år. Efter några år när politikerna fattar att det är inte är en pandemi med miljoner ruttnande lik som ligger och drar längsmed vägkanterna så kommer de att skära i Johan Carlssons environger.

I Kurdistan där man talar kurdiska brukar man säga om en person som inte behärskar språket så bra att:

-Han knullar (kurdiskan, svenskan, arabiskan, engelskan) bra!

Det kan man säga om generaldirektör Johan Carlsson också.

Hur kan ”en grov skattning” inte vara ”inte alls överskattad” och sedan kan det vara ”ännu fler”och till sist finns det inga gränser alls ”vi ser hur det rusar iväg”.

Om vi börjar från slutet så ser Smittskyddsinstitutet och Johan Carlsson inget alls eftersom det saknas statistik, vilket Sverige medvetet valt bort. Så det som Carlsson ser är just inget speciellt annat än att människor är förkylda när han tar tunnelbanan till jobbet och det är helt normalt för vinterperioden.

När röken har lagt sig kommer svenska folkets tillit till forskare och generaldirektörer att ha sjunkit. Det är det som är det som är det allvarliga med svininfluensan, inte att folk kommer att dö som flugor.

Tillägg: Nu står det 2-5 till vaccinet. Fem dödsfall har rapporterats efter att de fått vaccinet. Utredning pågår.

450 biverkningar har hittills inrapporterats.

Så här skriver socialstyrelsen på sin hemsida för biverkningar:

"En del personer har upplevt att reaktionen på denna influensavaccination skiljer sig från tidigare säsongsinfluensavaccinationer, genom att man känner större smärta i injektionsarmen och kraftigare influensasymtom, och för vissa individer har det resulterat i kortare sjukskrivning. "

Var det inte just dödsfall och sjukskrivningar som var anledningen till att vi skulle vaccinera oss. Så vilket blir den samhälleliga förtjänsten till slut. Den kanske rentav inte alls blir samhällsekonomisk utan företagsekonomisk.

Inga kommentarer: