onsdag 21 oktober 2009

Virrologi enligt Åkesson och SD
Sverigedemokraternas(SD) partiordförande Jimmie Åkesson har skrivit en uppmärksammad artikel i Aftonbladet. Många har skrikit i högan sky vilket säkert var avsikten. Jag vill med nedanstående visa hur JD och Sverigedemokraterna jobbar rent debattekniskt.

Jimmie Åkessons artikel i spärrad text med mina kommentarer:

”En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.
Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Ovanstående är inledningen på en artikel av SD:s partiordförande Jimmie Åkesson. Han har lite av ordets makt den gode Jimmie. Det låter helgjutet på något sätt. Lite av en filosof.

Kommer ihåg när Carina jobbade i Frankrike och gjorde en intervju med den franska motsvarigheten till SD och dess chefsideolog Bruno Maigret. Intelligent, verserad och en eftertänksam herre i all sin prakt.

Så vad där det för fel på Jimmie då?

Låt oss börja med det han faktiskt säger.

Det är nämligen en hel del bara på de sex första raderna. Han vill så klart komma åt begreppet ”mångkulturen”. Det att rasisternas damoklessvärd. ”En av mångkulturens många inneboende paradoxer…” Läs ordentligt! Det Åkesson säger är att det finns många inneboende paradoxer i mångkulturen. Då vet vi inte ens vad han menar med ”mångkulturen”. Är det att det finns flera olika kulturer i Sverige? Men låt mig komma tillbaka till det.

En av dom är… om man skulle hålla med Åkesson så vet man inte om den här så kallade paradoxen har någon stor betydelse. Det finns andra paradoxer enligt JÅ och den här är en av många. Det kan mycket väl vara den minsta och mest obetydliga av paradoxer. Men det får vi inte veta. Han är försiktig och vaksam den gode pladderhatten. Men han hinner med att slunga in uttrycket oikofoba* som inte tvärsemot vad man kan misstänka är ett medicinskt tillstånd, utan en brittisk konservativ filosofs uppfattning om hur vi så kallade västerlänningar förnekar vår egen kultur.

”..som därför också… Jaha, den har endast funnit sin grund här i västvärlden och därför tar den också sin utgångspunkt i västerländska fenomen… Bl a bl a.

Så långt kommen tar tycker antagligen Åkesson att det lät rätt bra men nu vill han komma in på sitt älsklingsämne och då tar han ett jättekliv från sina inledande funderingar och slår fast:

”Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.”

OK, hur ska han ha det. Mångkultur är egentligen monokultur därför att vi föraktar vårt kulturarv… men så i nästa mening så är det ett högre utvecklingsstadium, alltså vår kultur. De andra har inte hunnit dit eller snarare hit.

Sen drämmer Åkesson i ordentligt. Det är just precis ”det här” som dagens mångkulturella maktelit inte inser. Nämligen att muslimer inte alls integreras i något mångkulturellt samhälle. Det är bara vad vi tror och önskar.

Enligt Åkesson förstår vi inte hur olika vi är. Men när Jimmie ska definiera våra skillnader rör det ihop sig i hans hjärna direkt. Plötsligt pratar han om islam och kristendom.

Hade han pratat om ortientalism, förhärskande kulturella skillnader i den muslimska världen jämfört med västeuropa och latinamaerika, USA och Kanada så hade det möjligen funnits en tanke.

Islam kontra kristendom är inte relevant för ett stort antal länder där de flesta bekänner sig till den islamska tron.

Jag har arbetat som chef på ett företag i ett muslimskt land där de flesta var muslimer. Det fanns också kristna. De flesta muslimerna var måttligt troende. De bad inte fem gånger per dag. De fastade inte. Någon fastade kanske några dagar osv. En person bad fem gånger om dagen och skötte sin fasta och allt övrigt enligt boken. Vi brukade äta och ta några bira efter jobbet, muslimerna och jag. Den rättrogne brukade komma och gå. Han ville inte sitta med oss som drack öl och sprit. Vi respekterade honom för det och han gick för sig själv när han skulle be.
Vi har kvinnor anställda. De flesta hade ingen slöja utan var klädda ungefär som i väst. En kvinna hade slöja och det var inget konstigt med det.

Min point är att tolkningen av islam ser helt olika ut i olika delar av den muslimska världen liksom kristendomen ser olika ut på Hålet där jag brukar dricka öl och på restaurang i Bibelbältet.

Mustafa som äger Hålet och en handfull krogar till kommer från en by utanför Ankara. Han säljer sprit och öl till svenskar och fastar hela dagarna under Ramadan. Det är ingen som vet hur det går ihop men Mustafa är en trevlig kille och funkar det i hans huvud så är det helt OK för oss kristna och en del muslimer som deltar i hans ”Haram”.

Jimmie svamlar vidare:

”Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds-användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.”

Faktum är att islam, kristendom och judendom under långa perioder levt sida vid sida i många länder, te x Cordoba i Spanien fram till 1200-talet och senare Granada. Men också under dessa tider har det funnit olika kulturer utanför den religiösa. Men då arabiskan var den tidens kulturspråk så har t ex flera av judendomens viktigaste skrifter författats på arabiska.

Det är riktigt att det funnits motsättningar mellan islam och kristendom. Men det finns skulle jag påstå mer som förenar än som skiljer.

Det tycker inte Åkesson och hans SD:

"Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning."

Nu när Åkesson tycker sig ha klarat av den ideologiska biten så övergår han raskt till allmän demagogi:

"Så här långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet."

Islam skulle ha påverkat det svenska samhället mer än det svenska samhället påverkat islam.

Kvalificerat skitsnack! Islam för det första en religion med många olika grenar precis som kristendomen. Laestadianer i norra Sverige och befrielseteologer i Lund är inte samma sak.
Den kristna tron är knappast på tillbakagång på grund av att det flyttat hit ett gäng muslimer. Den kristna trons aktiva utövare har varit på tillbakagång under 100 år i Sverige.

Att troende muslimer samlar ihop pengar och bygger en moské syns visserligen men jag har svårt att se problemet. Eller menar Åkesson att vi inte längre bör ha religionsfrihet i Sverige.

Eller menar Åkesson att islam ändra fundamenten för det svenska samhället. Vad jag vet så syns det inga tecken på den saken. De flesta som är muslimer och flytt till Sverige, alltså den överväldigande majoriteten kommer från mellan östern och de till att börja med sunnimuslimer. En del kommer från Afrika, t ex Somalia och är shiamuslimer, liksom en del från Iran som också är shiamuslimer.

Den stora flyktingströmmen kommer från Irak.

Den är blandad mellan kristna och sunnimuslimer. Vi har förmodligen fått hit en hel del gamla bathister och deras familjer, alltså gamla Saddamanhängare som flytt av rädsla för repressalier för brott de begått.

Sedan finns det en bred ström av irakier som flytt därför de varit trakasserade eller helt enkelt velat få lite trygghet i sina liv under den värsta perioden 2003-2007.

Många av dessa kommer helt säkert att flytta tillbaka.

Men ingen av dessa flyktingströmmar innehåller några stora militanta islamistiska strömningar. Små grupper av somalier men annars verkar Åkesson helt ha missat det faktum att de flesta som flytt från muslimska länder gjort det på grund av helt andra skäl än att de inte kunnat gå i moskén i hemlandet.


”Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.”

Ja, här pekar Åkesson på ett problem som knappast kan lastas på flyktingen. Att många länder i Europa misslyckats med att integrera flyktingar har kanske lett till att en del sökt sig till religionen i brist på arbete och framtid. Precis som man gör när det är fattigt vare sig man är kristen eller muslim.

Vi kan inte på allvar tro att vi ska kunna ta in hundratusentals flyktingar utan att ge dem vettiga odds för att integreras. Det här är problemet, inte att de är muslimer eller kristna.

"I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas. "

Jag vet inte vilken sammansättning den muslimska gruppen har i Storbritannien men att dessa siffror skulle gälla för Sverige är befängt med tanke på sammansättningen av den muslimska gruppen i Sverige. Det här är bara billig skrämselpropaganda precis som Åkesson tjafs om att de har många barn. Med ökad levnadsstandard och integration minskar antalet barn i alla länder, så varför skulle de inte göra det i Sverige. Så jävla speciella är vi inte Åkesson!

"För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare. "

Här är Åkesson verkligen igång och tutar. Han staplar argumenten ovanpå varandra halvsanning, sanningar och direkta lögner blandas friskt till en mäktig röra.

Men låt mig börja med det som väcker frågor.

Det har i kölvattnet av Muhammed-bilderna uppstått ett försiktigt tassande runt islam som är oroväckande. Man ska ha respekt för människors tro vare sig det tror på en pinne eller Gud.

Men yttrandefriheten är okränkbar. Jag ser inga problem med att publicera Muhammedbilderna. En var kul. Den med bomben. De visade på hur muslimer tagit rygg på sin Gud för att skada andra människor. Den visade att man gjort islam och Muhammed till en bomb.
Självmördare kommer till helvetet om man ska vara petig och tvärtom vad Åkesson påstår finns det många empatiska drag i Islam. De fastar och vi äter fastlagsbullar. Eid al-Fitr en festtid efter fastan innebär att man ger presenter och mat till fattiga. Det brukade vi också göra när vi bodde i Irak. En gång fick vi kött. Det var kanske någon som tyckte att vi såg fattiga ut.

Islam anser t ex att Jesus var en profet och Jesus anser vi var en empatisk typ. Börja med att växla den, Åkesson!

När det gäller könsstympning vare sig det sker av judar eller muslimer, män eller kvinnor så anser jag det fel. Där har vi tyvärr redan skapat prejudikat med judendomen.

När det gäller sharialagar så finns det säkert någon idiot till muslim som föreslagit det. Det finns antagligen någon kristen som tycker att vi borde återinföra psalmerna i småskolan. Det tillhör avdelningen yttrandefrihet. Jag kommer att försvara deras rätt att säga det med samma frenesi som jag kommer att bekämpa införandet av vare sig sharialagar eller psalmsång.

Angående separata bad är det löjligt. Där får muslimer precis som i Moskéfrågan hala fram plånboken och bygga ett eget bad.

Man måste skilja på islam och traditioner. Det senare finns i övermåttan hos människor som inte sällan kommer från halvfeodala samhällen. Det är inte vårt problem ifall muslimska män får stånd eller drabbas av syndiga tankar ifall de ser en kvinna i baddräkt.

Fläskkött serveras i svenska skolor och det ska det fortsätta att göras. Som alternativ har det funnit vegetarisk mat sedan 70-talet. Har man många muslimer så kan man fundera på att ersätta fläsk med kyckling istället. En helt konstruerad fråga.

Åkesson prata om ett tiotal islamska terrororganisationer. Säpo har dessa under bevakning ifall de nu existerar precis som högerextremister, veganer och andra extrema sekter.

Återigen är Åkesson inne och tafsar på organisationsfrihet, demokratiska fri-och rättigheter på ett suddigt sätt.

Brottslighet!

Det finns en mindre överrepresentation av invandrade medborgare i samband med brottsstatistiken. Så ser det ut. Om detta gäller våldtäkter vet jag inte och jag harsvårt att förstå hur Åkesson känner till det. Av 2235 anmälda våldtäkter(alltså samtliga) gick 2005 endast 12 procent till åtal.

Vi pratar om brott som av olika skäl är svåra att utreda. Eftersom så lite del går till åtal och ännu färre till dom är det omöjligt att säga i vilken grad män med invandrarbakgrund skulle var överrepresenterade. 2,1 procent anser sig ha blivit utsatta för sexualbrott i Sverige och 1,9 i Europa. Enligt BRÅ är detta inte signifikant statistiskt.

Åkesson blandar och ger. På slutet höjer han rösten och varnar för att de tänker ta över.

"Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit "svenskt" eller "europeiskt".

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år. "


*) Oikofob är enligt den brittiske filosofen Scruton en person som föraktar sin hembygd. (Red. anm.)

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna

Hotet är inte muslimer som jag(Stefan Hagberg) försökt beskriva utan ifall vi inte lyckas lista ut ett bra sätt att integrera människor från andra länder. Jag skulle vilja påstå att det mest signifikanta för dessa människor är att det kommer från andra länder och inte att de är djupt troende muslimer.

Jimmie Åkessons största tankefel är att han framhåller ”Sverige” och det ”Europeiska” som något statiskt som ska jämföras med ”muslimer”. Varken Sverige eller Europa har på något sätt uppvisat dessa egenskaper. Under 1800-talet flyttade miljoner, italienare, irländare och svenskar till USA. Många var förföljda av oförsonliga kristna samfund. SD som verkar ha bränt Astrid Lindgren kortet i helgen kanske skulle studera Vilhelm Moberg en stund. Skulle vi släppt in utvandrarna. Troligen inte. De skulle antagligen klassats som ekonomiska flyktingar av SD & Co. Hela Europa består idag av uppblandade befolkningar och så kommer det att fortsätta. Vissa kommer att integreras andra kommer att trivas bättre i Somalialand(f d Turkeby, fd Rinkeby) eller ett kristet Södertälje där den som har störst guldkors vinner.

Vi ska inte lägga oss på rygg åt alla tokerier som dyker upp i debatten. Kvinnor ska inte ha burkha eller niqab. Det är förnedrade för kvinnor som människor. Dessutom ställer det till problem i livet och eftersom oftast samma kvinnor inte heller får ta män i handen så är deras yrkesval redan från börja starkt diskriminerande.

Slöja då? Det ska gälla samma för alla barn. Jag kan inte säga åt Jonne att ta av kepsen om Sara ska få bära slöja.

Annars får de gärna ha slöja min del. Jag tänker inte förbjuda nunnor heller.

Men inte i skolan och där är inte syrianernas guldkors heller välkomna. Religiöst krafs får de ha på fritiden. I Sverige är Kyrka och Stat åtskilda.

Eller så får de starta egna skolor där de kan sitta och polera sina guldkors och knyta schalar hela dagarna.

Jimmie Åkesson och hans kompisar tycker att muslimer är ett hot. Det får de gärna tycka.

Argumenten är med få undantag rätt klena och jag tror inte vi behöver vara det minsta oroliga för att Hassan och Muhammed kommer och stjäl vår platteve och tvingar oss att fasta.

Med tiden kommer vi att fatta att Hassan och de andra är ungefär som vi. Människor med fel och brister. Det är inte det sämsta.

3 kommentarer:

Nebraska Stable sa...

Min arbetsgivare har tydligen hängt på SD-drevet och kastat ut halalkött efter en kund hade klagat på att vi hade det.

Anonym sa...

Lysande Stickan, jag tror att mänskligheten generellt sysslar väldigt mycket med att antingen utföra eller önska sig att man fick utföra följande:
äta,sova,knulla,bajsa,kissa,ta hand om barn och hem och arbeta för att få chans att göra ovanstående. Får man chansen att ostörd göra detta så skiter man i både kristendom och islam. Får man inte den chansen börjar ett sökande efter ett svar på "varför"? Ibland är det svaret enligt min mening ganska snurrigt men jag brukar ofta känna att jag förstår varför. För övrigt när du pratar om orientalism så var det ett ord jag slutade använda efter Edward Saids bok "Orientalism". Läs den för en historisk bakgrund till dagens ideologiproduktion om islam mm (om du inte redan gjort det.
Svempan

Stefan Hagberg sa...

Till Nebraska: Hej! Iofs så missar du inget av värde. Under förutsättning att du gillar en väl hängd god biff.

Såväl judar som muslimer använder den här slaktmetoden. Omman läser exakt hur Halal- resp Kosherslakt ska gå till och jämför med hur det kan gå till i stora slakterier så tror jag det är målfoto med fördel Halal.

Däremot äter jag hellre en normal slaktad biff.

Till Svempan: Hej! Tack för dina tankar. Saids bok Orientalism står stadigt parkerad i bokhyllan.

Med Sigrid Kahles intressanta förord.

Jag uttryckte mig möjligen lite oklart där. Jag menar debatten om ellerbegreppet Orientalism är åtminstone ett begrepp till skillnad från Jimmie Åkessons samlade virrigheter.