måndag 12 april 2010

Från klarhet till klarhet!Nya regler för IDF de israeliska militära styrkorna träder i kraft denna vecka.

I korthet innebär den nya ordningen att IDF har rätt att deportera 10 000 palestinier från de palestinska områdena på Västbanken.

De som först kommer att drabbas enligt den israeliska tidningen Haaretz söndagsnummer kommer att vara palestinier som har ID handlingar från Gaza och även barn till sådana palestinier som fötts på Västbanken. Vidare sådana som fött utomlands eller på Västbanken med som av olika anledningar saknar uppehållstillstånd. Till sist kommer utlandsfödda sambor till palestinier att drabbas.

Jo, jag glömde en sak. De deporterade kan få betala sina kostnader i samband med deportationen själva. Det är väl snart bara märken och ugnarna som saknas!

Ungefär som att bo på Gitmo och betala för lunch, tvätt och kaffe med bulle eller vad nu israelerna bjuder på i lägren.

Smashing!

Israel går från klarhet till klarhet.

Det börjar bli svårare och svårare för Israel att skylla ALLT på antisemitism och allmän ovoghet gentemot den del av Israel som består av hårdnackade ockupanter iklädda kalotter.

Och det blir inte tal om nedrusting av några israeliska kärnvapen om de nu har några som USA:s förre president Jimmy Carter påstod. Att frågan om Israels 150 atombomber och Irans vilja att skaffa sig en egen bomb hänger samman finns inte i skallen på detta fredsälskande folk.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tyvärr så kommer ISRAEL att vara delaktiga till Jordens undergång.

Hur länge ska Världen blunda för Israels slakt på Palestinierna?