tisdag 1 december 2009

Afton den femte dagen!
Under förmiddagen idag var det slutplädering i målet mot Åke Svanstedt, Glenn H Persson och Carl Johan Jepson.

Då ska hela målet sammanfattas och åklagaren skulle försöka övertyga rätten om att de ska döma i hans favör.

Åklagaren försökte argumentera för att rätten skulle tro på vittnena.

Om de nio ljög skulle det vara en konspiration började han. Vad skulle de vinna på att ljuga?

Sedan räknar han upp varför han tycker att domstolen ska fästa avseende vid hans uppfattning.

Nej, det var inte av ondska de tre anklagade gjorde det utan ”egentligen är det så att det finns pengar att tjäna och då tar man genvägar.”

Åklagaren vill ha höga böter för Svanstedt och Jepson och eftersom han tror att det blir låga böter för Glenn H Persson så vill han att denne i första hand döms för övergrepp i rättssak där straffet kan bli två månaders fängelse.

Sammantaget övertygade inte åklagarens slutplädering mig det minst bortom ”rimligt tvivel”.

Han var rentav blek i sin framställning. Rätten måste nämligen gå igenom vittne för vittne och då faller det bort en stor del av den tyngd som åklagaren lutat sig emot i kraft av antalet vittnen. NU ska det värderas vad var och ett sett och inte vad de sett tillsammans.

Efter Åklagaren Anders Gustafsson kom Åke Svanstedts advokat Leif Silbersky.

Han pekade inledningsvis att det sunda förnuftet borde beaktas. Svanstedt är framgångsrik, sa Silbersky och berörde att Svanstedt berättade igår att han testat grisfösare när han var ung vilket han också berättade för STC i samband med deras razzia 2005. Undrar om inte den vari november 2004.

Upprepade gånger frågade Silbersky rätten om vilket motivet skulle vara. Han pekade på att de tre tränarna hade yrkesförbud att vänta sig ifall de döms för en sak som att använda grisfösare. Vidare pekade Silbersky på att 13 personer, alltså försvarets vittnen som sa något annat än åklagarens vittnen.

Så gick han in på åklagarens vittnen och bad först att rätten skulle stryka ett streck över Erik Fredrikssons vittnesmål eftersom detta ändrats flera gånger.

Om Hans G Eriksson sa Silbersky att han ljuger när han säger att en av de anställda varit och gråtit hos honom. Den anställde förnekade tidigare i rätten det och sa dessutom att hon inte sett någon grisfösare och att Eriksson inte förstod vad hon sa eftersom hon talade danska.

Silbersky påstod sedan att åklagaren anser att Åke Svanstedt skulle ha sådant människoförakt att han satte upp praktikanter bakom hästar som blivit utsatta för grisfösare.

-Skulle ha sätta upp folk bakom hästar som kunde sparka ihjäl dem, löd Silberskys retoriska fråga.

Sedan gick han raskt över till frågan om veterinärintyg där han menade att det var en stor brist i rättegången att sådana saknades från åklagarsidan.

Han berörde de två inspektionerna där inga av vittnena påpekat att det förekom olagligheter. Det sa ingenting och till sist gick de till… STC eller polisen? Nej, de gick till TV.

Är dessa personer tillförlitliga?

-Nej, svarar Silbersky. Två ljuger och resten berättar inte sanningen. De berättar sin sanning.
'
Han pekar på det långa avståndet 200-300 meter. Det kan ha varit ett spö menar han.
Sedan säger han att det fanns en yttre och inre vilja att se det som de trodde sig se.

Sedan menade han att rätten aldrig kunde komma ifrån att Bengalis ägare hävdade att hästen aldrig kunde blivit utsatt för ström. Veterinären skulle också ha delat denna uppfattning.

Sedan när han hade ångan uppe så drog han paralleller med Palme-målet och han sa att en person pekat ut Christer Pettersson men han friades.

Han underströk att åklagaren helt saknar teknisk bevisning. Till sist att det inte ger någon effekt att strömma hästar och till sist drog han en gammal traditionell men säkert effektiv Silbersky:

” Min uppfattning är att han är oskyldig, men det är min personliga uppfattning. Men kan ni med heder i behåll säga att han är skyldig. Jag yrkar på att han ska frias.”

Efter Silbersky avslutat sin plädering kom Glenn H Perssons advokat Staffan Uvabäck.

Han berättade om avundsjukan inom sporten och sitt eget förflutna som måldomare på Axevalla. Om hur folk som blev dömda ofta slängde skit på andra medan han arbetade där.

I sju fall var hästar namngivna i målet men Uvabäck sa att den delen där det uppgavs två anonyma var otillåten och borde mana till försiktighet hos rätten vid bedömningen.

Sedan förklarade han att den utrustning som använts inte var förbjuden på något sätt och kan ha beordrats fast Persson inte har något minne av det när det gäller de aktuella hästarna.

En häst kan vara stökig och det har inget med grisfösare att göra utan är en säkerhetsåtgärd.

Uvabäck menar att åklagaren saknar bevisning.

-Ett vittne hävdar att hästen utrustades på detta sätt och kom tillbaka svettig. Vad är det för konstigt med det, sa Uvabäck i något slags parafrasering på Silberskys guldreplik tidigare i veckan ”Skulle den inte det då”(om att vara ansträngd rörande Tomas Petterssons vittnesmål).

Det aktuella vittnet har inte sett något, enligt Uvabäck.

Han säger också till rätten att de berättelser som har detaljer, ligger så långt tillbaka i tiden att de är preskriberade och de ska inte rätten, enligt Uvabäck ta hänsyn till på grund av detta.

Disa har inte sett någonting, säger Uvabäck som också säger att på 60- och 70-talet tror han många testade grisfösare.

Han berättar vidare angående vittnenas trovärdighet att de fått dåliga vitsord och fråntagits arbetsuppgifter som att köra lopp som var deras målsättning. Som exempel nämnde han te x Paw Mahony.

Om Erik Fredriksson, sa Uvabäck att när denne drog sin tredje version riskerade han endast bötesstraff och ingen åtgärd från STC.

Hans G Eriksson har enligt Uvabäck goda skäl att var bitter på Svanstedt. Han fick lämna gården och hans hästar gick inget vidare jämfört med Svanstedts.

Stefan Mellanders vittnesmål visar enligt Uvabäck tydligt att hästarna hos Svanstedt var harmoniska under den aktuella tiden. Mellander är en stor travtränare och kusk som bl a vunnit prestigefyllda Hamletonian men också en mycket skicklig hästfotograf.

Uvabäck pekar vidare på att Svanstedt hästar värmts utan slaggjord innan lopp. Hur skulle de kunnat det ifall de utsatts för grisfösare frågar Uvabäck rätten.

Uvabäck kräver att åtalet ogillas i sin helhet för hans klient.

När det gäller åtalet mot Persson ifråga om övergrepp i rättsak så säger advokat Uvabäck följande i sin slutplädering. Han ifrågasätter att Persson skulle vara så korkad att han skulle hota vittnet via ombud och be ombudet göra detta via mail.

Samtalet där hotet ska ha framförts finns men är av så dålig kvalité att man inte hör vad som sägs annat än att de två snackar skit om Svanstedt, enligt Uvabäck.

De skrattar under samtalet vilket möjligen kan peka på att varken Line eller Camilla var särskilt upprörda och därmed faller hotets allvar vilket också stöds av att det tog lång tid(3 dagar) innan Camilla ringde och inte till polisen utan en journalist och sedan till Line.

C ska även enligt Uvabäck har framfört en anmälan om övergrepp i rättssak mot Svanstedt som dock ogillades.

Advokaten Staffan Uvabäck begär att åtalet ogillas.

Till sist är det Hans Berglund Jepsons advokat tur. Han säger att Jepson inte sett en grisfösare innan han fick se en bild i förundersökningen. Att använda grisfösare är en urusel metod att träna hästar säger Berglund. Han hänvisar också till skitsnacket och säger att man tror sig ha sett saker och att vittnena har haft mycket med varandra att göra.

Berglund säger också att Jepson var en av de som körde de så kallade Gidde-intervallerna och hans hade en häst som var hetsig och den kördes därför enskilt.

Det kan ha missuppfattats.

Han säger att Fredriksson ändrat sig tre gånger och saknar trovärdighet och är kritisk till Hans G Eriksson som inte kan namnge vilka hästar som skulle fått ström.
När det gäller Bengali och Disa säger han att hon är osäker på tidpunkten. Hon har inte selat ut hästen och ser det hela på tre fotbollsplaners håll.

Hästen Mysig var inte Disas utan en annan skötare hade hand om den. Mysigs skötare är helt säker på att hästen inte utsattes för grisfösare och lät dessutom praktikanter köra hästen.

Domen kommer den 22 december klockan 11.00. Som ett slags julklapp kan man säga.

När det gällde skäl kan man väl lägga till Wood Laday som Erik Fredriksson fick lämna till Åke den 12 december förra året strax efter Kalla faktas inslag plus tre andra hästar. Det är bara att gå in och titta på www.travsport.se och gå till” Sök Sportinfo” och klicka på ”häst” och skriv in namnet. Sedan hästen kom till Åke 2009 och började starta i mars har hästen sprungit in 1,1 miljoner. Hos Erik Fredriksson var Wood Laday stjärnan och sprang in 150 000 under ungefär lika lång tid 2008.

I år har Fredrikssons träningsrörelse inte genererat en enda krona. Förra året däremot genererade hans träningsrörelse 181 000 i inkörda pengar. I år blev hästen i Åke Svanstedt träning bland annat tvåa i Sprintermästaren efter Lavec Kronos och fick bara i det loppet med sig 543000 kronor.

När nu Fredriksson säger att han lät strömma Icing Laday en annan häst hos Svanstedt så känner både han och Therese B den hästen väl.

Samma sak med Arras T C B som Tomas Pettersson tränade. Senare hos Svanstedt 2008 och framåt har den sprungit 390 000 av karriärens 577 000. Sådant svider och riskerar att sätta igång mosbrickstugget.

Skitsnacket växer och byggs på. Det är då man lätt hittar tecken och korsbefruktar varandras teorier.

Ett problem för grisfösarteoretikerna är dock att Åke Svanstedt kört in 42 miljoner hittills i år utan grisfösare. Hur ska de förklara den saken?

Är det inte dags att erkänna att grisfösare inte fungerar. Åke använder det inte utan är en sällsynt duktig hästmänniska till skillnad från många i vittnesbåset.

Alla är inte lika duktiga författare, konstnärer, golfspelare eller travtränare.

Jag tycker Dennis Ek är en kul kille och jag uppskattar en del av skitkommentarerna som folk lämnar här och i andra forum. Det är en del av demokratin.

Jag vet inte om Svanstedt använt grisfösare fler gånger än för trettio år sedan.

Det är högst troligt att fler har gjort det någon gång. Men att riskera en hundra miljoners rörelse i fullt dagsljus varje vecka när det vilken sekund som helst kan dyka upp veterinärer, STC, hästägare eller bara besök.

Svanstedt hade en hel del stora hästägare som hade många hästar hos honom. Speciellt när han flyttade ner från Bergsåker. Skulle han riskerat det som han såg som sitt livsverk för en riskabel metod som han dessutom hade provat och funnit farlig.

Det får inte jag in i mitt huvud.

Jag försökte visa innan rättegången att människors minne, synintryck, förväntningar och önskningar kan spela dem elaka spratt.

Det som ligger vittnena i fatet är en hel del. De har med få undantag skäl att säga som de gör.

Jag har svårt att se att Svanstedt, Glenn H Persson eller Jepson kan bli fällda.

Ändå tror jag inte vi fått reda på exakt varför vittnena är så jävla ilskna. För det är de utan tvekan. Därför tror jag att det finns en eller flera andra och möjligen bättre skäl. Det vore begripligare för oss som inte parföst på Bjertorp ifall den saken fick en förklaring.

I Jordbruksverkets anmälan har anmälaren en genomgående teori varför Svanstedt skulle ha använt metoden. Den skulle förklara hans kursktaktik. Svanstedt har som de flesta vet en vana att ligga tredje, fjärde, eller t o m femte ytter i loppen och 700-800 kvar drar han en långsida. Där fanns den teoretiska orsaken till den betingning som Svanstedt skulle utsatt hästarna för.

Ur Jordbruksverkets redogörelse vid överlämning av sina polisanmälningar: ”Den önskade effekten är att hästen svarar med en kraftig acceleration. Detta är användbart för kusken under lopp och används främst i början av bortre långsidan(ca 700 meter före mål) och i sista kurvan. Uppgifter i massmedia pekar på att Svanstedt många gånger avgör loppet 700 meter före mål med en kraftig accelaration.”

Uppgifter i massmedia var bl a en artkel av DN:s travexpert Leif Berg som spekulerade den 1 december 2008 i det här 700 meters rycket.

Idag precis ett år senare efter nyligen avslutat rättegång och ett år som ser ut att gå till travhistorien för Svanstedts rörelse skulle det var roligt att höra var Leif Berg tycker. För visst har du sett åtskilliga 700 meters ryck i år också av Åke Svanstedt. Var tror du och dina trädgårdstomtar att Svanstedt tränar med grisfösare 2009 när han med stor sannolikhet kommer att klyva Stig H Johanssons fina rekord från 2001 vad gäller inkörda pengar?

Eller är det helt enkelt så att Svanstedt kan träna hästar bättre än många andra, varav en hel del nämnts vid namn under det gångna året i denna blogg.

Det skulle vara roligt att höra lite om den saken innan solen går ner den 1 december 2009.

Den glada nyheten är alltså att det går att träna travhästar till framgång och de kan till och med accelerera kraftig 700 kvar och vinna utan att ha körts till skogs och fått en elstav i rumpan. Det tycker jag är ett glädjande besked.

72 kommentarer:

Anonym sa...

Hade en märr för många år sedan som var rätt nervös och hispig. Åke körde henne en gång i lopp på Solvalla. Han tog i tömmarna så mjukt och hans lugn spred sig och märra förvandlades och blev nästan lugn som en filbunke i hans händer. Hon placerade sig som fyra den gången. Hade gärna haft Åke flera gånger på henne men har man inte de bästa hästarna är det svårt att få de bästa kuskarna så klart. Även om jag inte hade den bästa hästen så har Åke aldrig betett sig snobbigt eller nonchalant utan varit trevlig och ödmjuk. Att man sedan inte gillar att vara talför till journalister etc. behöver inte betyda att man är otrevlig annars. Det står inte i reglementet att man har en skyldighet till detta. Många blyga uppfattas många gånger som otrevliga och nonchalanta tex. I synnerhet om de är framgångsrika.
Ville bara säga hur jag upplevt Åke. Är inte länger aktiv, men följer travet i media och tv sporadiskt.

Anonym sa...

Åke blyg??? Jo tjena!!


Du kan ju fråga hans son Anders om hur hans far "tog" hans flickvän (Sara S) ..Var inte blyg där inte den gamla Åke...


Det vet alla...men det är ju säkert bara rykten!

Alla ljuger.....enligt Stefan Hagberg!

Kent sa...

Måste fråga vad du gör på den här sidan anonym(2)?
Tror du skulle känna dej mer hemma på flachback el stallrosa.se där förekommer mycket skvaller och skitsnack som skulle passa dej som handsken,kanske tom få ett eget "nick".

Kan bara hålla med anonym(19:45)det är också min erfarenhet av Åke

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 1: Hej! Tack för en fin berättelse.

Det finns en del som man kan kalla hästkarlar. Har fin hand med hästar. Det berättar många. När Stig H kallar Åke en hästkarl så tror jag inte han sitter och limmar i telefonen till rätten.

Det stämmer med media. Men Stig H var också en fårordig typ till för bra några år sedan.

Men man ingen skyldighet att sitta och prata strunt med media.

Den som betalar är hästägaren. Vad jag vet så betalar ATG/STC minst 150 miljoner om året för att TV4 ska kunna sända trav.

Jag har hört en historia om hur hästar som han inte sett på länge spontant kommer fram till honom.

Det är inte alltid vanligt och speciellt inte med ston.

Ha det gott!

Till Anonym 2: Har du kvällspermis? Ska du inte dra sjukdomarna samtidigt din dumma jävel. Var du där kanske eller lät det så när det susade i boet när du precis hade halkat på mosbrickan.

Du är ett bra exempel på beskrivning: Hjulet snurrar men hamstern är död!

Till Kenta: Han eller hon har hållit på och jobba in det där på varenda forum for ages. Man fattar inte att folk ens orkar. Men såna lirare är ett bra exempel på vad advokaterna sa idag under slutpläderingen: Avundsjuka, skitsnack, missundsamhet.

Där har vi de som verkligen hotar sporten. Mosbricksgänget runt korvmojen som hört ditten och datten och sedan inte kan skilja på en grisfösare och en metalldetektor. Då ska man hålla truten. Nu ska jag attackera min riskastrull som brände lite till middagen. Ha det!

Anders sa...

Strålande anonym,inga sakargument utan bara smutskastning, men i brist på annat så får man väl ta till knytnävarna.Men fortsätt du med dina låga kommentarer dom funkar tvärtemot ditt syfte

Åke är en trevlig och ärlig person, det är i alla fall min erfarenhet, att han sen är en tävlingsmänniska och har tävlingshumör är något som tydligen inte accepteras i det här landet, många vinnarskallar inom andra idrotter också som fått massor av skit och avundsjuka kommentarer av den orsaken

Sen ser jag det som ett friskhetstecken att han lackar ur på TV4

Anonym sa...

Den som tror att det inte förekommit "träning" med grisfösare
under Åke Svanstedts träningsregi på Bjertorp i vara kommun är samma personer som säger att det finns inga säkra bevis på att tomten verkligen inte existerar. Därför kan ingen med säkerhet säga att tomten inte finns.

Hästplågare som använder sig av dylika "svinmetoder" ska inte syssla med djur överhuvudtaget även om personen i fråga är ansedd lika snäll som tomten.
En fråga till allvetaren och mannen som kan skåda in i framtiden alias Stefan svammelberg Hur gick det med silberskys krossande av vittnen som enligt dig skulle inträffa under rättegången.HA HA HA HA HA

Mvh Hans

Anonym sa...

hagberg tror på tomten. Han upprepar i fammlande blindo i ren PRESTIGEDESPERATION: INGEN HAR LYCKATS BEVISA ATT TOMTEN INTE FINNS.
ALLTSÅ FINNS TOMTEN

Och tomten heter svammelberg,tyvärr har han inget nytt i säcken att komma med, men svanstedt tycker han är jättesnäll så han kanske kan ge han en fin julklapp i år. Det kan nog behövas som tröst.

Stefan Hagberg sa...

Till Anders: Hej! Ja, desperation verkar påtaglig.


Till Anonyme "Hans": Är det möjligen samme "Hans" som fick smaka grisfösare i transporten när han slumrade till i sin ungdom eller är det ett annat vittne som kommit bort i rättegången.

Hur det gick med Silbersky och vittnena får vi väl se den 22 december.

Fråga din namne under tiden vem som ägde transporten och ifall de skjutsade grisar också när du ändå är ute på din dagliga Sherlock H runda.

A sa...

Hagberg, tror du på tomten?

Hagberg: Nu är det så att jag tror inte utan jag vet i skillnad från många andra som uttalats sig i ämnet, jag upprepar det igen å igen å igen:
TOMTEN FINNS!!!

God jul Svammelberg

Stefan Hagberg sa...

Till Anonyma Tomten: Jag ska berätta en hemlis. Jag inte bara tror på Tomten...ja är Tomten.

Så skruva nu igen plastdunken till vänster bakom högen av torskbongar. Börja koka lite gröt stället. Det är bergis hälsosammare för dig. Är du riktigt snäll så kommer jag kanske och sprider lite värme i förtältet framåt julafton.

Stefan Hagberg sa...

Till A: Jisses! Förökar ni er genom delning?

Anonym sa...

Hagberg tror på tomten hagberg tror på tomten la la la lalalallaH:ja, men nu är det så, så länge det inte finns bevis så finns tomten! hör vad jag säger jag vet allt!

A:ja men det finns ju bevis.

nä det är inte trovärdigt, det är personer som är avundsjuka på tomten. Fråga silbersky, han vet också.

A:men han har ju betalt för att veta

ja, men han är trovärdig, han har tom haft häst hos tomten.

Tack för intervjuen

A sa...

ja det är bara att konstatera och enligt jag, herr Svammelberg, finns det inga trovärdiga bevis som talar för motsatsen. Inteligens, sunt förnuft, omdöme, objektivitet ska vi icke begagna oss av i denna blog. Det får andra icke lika seriösa som jag syssla med.

Därför konstaterar jag följande:

Tomten finns och svanstedt har aldrig använt grisfösare i sin träning på Bjertorp.

Kent sa...

Ja jösses!
Nu förstår jag varför psykiatrin skriker efter mer pengar.
Kanske dags att skaffa lite mer avanserad ordverifiering Stefan,tex lägga in en siffra bland bokstäverna så får dom nog problem;-)

Anonym sa...

varför skriver du under signaturen Kent, när du heter stefan?

Knut sa...

"Ett problem för grisfösarteoretikerna är dock att Åke Svanstedt kört in 42 miljoner hittills i år utan grisfösare. Hur ska de förklara den saken?"

Är det verkligen ett motsatsförhållande mellan att köra in 42 miljoner i år och att ha testat grisfösare på ett urval hästar fyra år tidigare?

Sen vad är det för mosbrickstugg du refererar till i ditt inlägg? Dessa två exempel du tar upp har ju vittnat att dom sett grisfösare, och en att ha använt den. Inte direkt rykten där eller?

"I år har Fredrikssons träningsrörelse inte genererat en enda krona. "

Inte så konstigt eftersom han jobbat hos Stall Tilly under året.

Dessutom är väl hans Far uppfödare till Ladayhästarna så han kanske gläds åt detta eller inte bryr sig alls, att ta upp Erik Fredrikssons avundsjuka som ett argument för att han skulle ljuga under ed förstår jag mig inte på. Då har väl Åke större anledning till att ljuga eftersom han riskerar sin rörelse. Erik har alltså att riskera: böter för djurplågeri och en indragen licens han inte använder sig av längre. Vad kan han vinna på att ljuga i rätten? Inget för egen vinning va? Utom avundsjukan som i detta målet verkar ha antagit löjligt stora proportioner.

"Men att riskera en hundra miljoners rörelse i fullt dagsljus varje vecka när det vilken sekund som helst kan dyka upp veterinärer, STC, hästägare eller bara besök."

100 miljoner är nog att ta i, hur gör du den värderingen. Möjligen skulle den kunna värderas till 40 eller nåt.

Björne sa...

Jag känner inte Åke Svanstedt speciellt väl men vi hälsar på varandra när vi möts.

Min uppfattning är att han alltid varit tystlåten och kanske lite tvär, och inte någon person man pratar bort tiden med. Men alltid korrekt och fantastisk på att köra häst.

De gånger han kört åt mig har dåliga hästar blivit betydligt bättre. Han har ofta haft ett berömmande ord om hästar som jag själv tyckt varit dåliga och alltid kommit med goda råd om han tyckt man skulle ändra på något.

Jag vet att han ofta kände sig motarbetad och påpassad för minsta lilla, framförallt när han bodde utanför Matfors och att han var glad över flytten till Bjertorp där närheten till fler travbanor skulle ge honom chansen att köra in mer pengar på hästarna.

Jag vet inte om han använt ström eller inte på någon häst.

Däremot så har jag sett hästar på annat håll som sett betydligt sämre ut i både skick och fason utan att någon av er "Ärthjärnor" som skriker högst nu någonsin reagerat.

Vad jag däremot vet är att jag utan tvekan skulle lämna en häst i träning till Åke Svanstedt och det med gott samvete, om jag bara haft råd.

Han är en fenomenal hästkarl med välmående och vältränade hästar, de som inte klarar av nå upp till hans nivå behöver inte skämmas för det.

Det man ska skämmas för däremot är avundsjukan över att någon annan är BÄTTRE på något än en själv.

Bit i hop och skärp er istället.
Och försök se till att nästa gång ni startar presentera en häst i samma fina skick som de från Stall Svanstedt!

Henrik sa...

Björne: Är det verkligen ett motsatsförhållande mellan det du skriver och att ha testat grisfösare på ett urval hästar för fyra år sedan?

Stefan Hagberg sa...

Till Kent: Ja, det finns alla sorter.

Till Anonym: Du har förmodligen ett gammalt restlager. Prova lite nyare grejer; klozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, ziprasidon, sertindol eller aripiprazol.

Till Knut: Hej! För fyra år sedan?
Du menar när Disa inte visste om hon sett en metalldetektor 2002, 2003 eller 2004. Det var för fem(5) år sedan om det hänt.

Eller menar du Tomas Pettersson, fästmannen som redan i Halmstad påstår sig ha vetat att de strömföstes hos Svanstedt. Då kan det vara för fyra år sedan. Samme TP som satte upp ÅS två gånger 2007 på Arras T.C.B. Sedan gick hästen till ÅS på TP:s inrådan enligt Börjesson som födde upp Arras och delägde en period samma år med TP innan hästen gick till Svanstedt där den tjänat 390 000 sedan dess.

För TP såg ju något läggas in i en bil 2005.

Men du menar kanske Fredrikssons nya version(3)var det som bevisar vad som hände för fyra år sedan. Det enda han säger att väl att han vill strömma en häst han tränade och sedan påstår han att någon annan gjorde det.

Hur drabbas det honom? Lite böter i sämsta fall. Eller du tror att han får någon straff från STC? Det enda han erkänner är att någon annan skulle gjort det. Eller hur?

På vilket sätt var Åke inblandad i Fredriksson experiment 2005?

Inte alls eller hur?

Inte ens Fredriksson påstår det.
....forts

Stefan Hagberg sa...

Till Knut:

Motsatsförhållande är väl din formulering.

Vad säger är att Åke säkert inte är mer korkad än någon annan framgångsrik företagare. Om jag säljer svartsprit för. Om han körde in 26 miljoner 2005 och det handlade om 7 hästar av lågt räknat 100 så var träningsavgifterna med 15000 per häst för 100 hästar 18 miljoner medan "strömhästarna" drog in 1,2 miljoner av dessa 18 miljoner.

Så inkörda pengar plus träningsvgifter i förhållande till vad han riskerade med de 7 hästarna som vi hört talas om var väl knappast en lågoddsare för att tala i speltermer. Det räckt eju faktisk att en enda skötare plockade fram mobilkameran så hade Åke hamnat i kylan, vilket dessutom Forsberg förklarade redan 2004 i november när den första razzian gjordes.

Vad jag säger är att ÅS kör in 42 miljoner garanterat utan grisfösare 2009. Sju hästar 2005 var en dålig affär redan på den tiden. Så varför skulle ha riskera den saken. I år har han kört in drygt miljonen med Wood Laday som Fredrikson körde in 150 000 med. Frågade åklagaren när Fredriksson slutade använda grisfösare. Det kanske kan var ett tips för hovrätten.
Vad jag menar med mosbricksgänget tror jag både du och resten av travvärlden förstår alldeles utmärkt vad jag menar. Det består av alla som tror att de vet något och tror att de sett något. Disa har aldrig i hela sitt liv sett en grisfösare och tror att det är någon slags metalldetektor. För oss som sett både en grisfösare och en metalldetektor så kan hon lika gärna sett ett långspö med en morot i på ett par hundra meters avstånd.
Hon tror att Soccer Vadd blivit strömmad samtidigt som den går Gidde-intervaller. Kloss läggs till kloss i hennes medvetande. Eller du menar att hästen inte gick Gidde-intervaller. Så det fanns inga Gidde-intervaller.
Angående Fredriksson så vet jag inte vad han gör. Om han arbetade med tränaren Per Engblom så har det samarbetet avslutats från Stall Tillys sida. Enligt STC står det att Fredriksson jobbade åt Engblom.
Ta och kolla vad han körde in 2005 och 2006 eller för den delen 2007 medan han jobbade åt Åke och sedan vad han körde in fram till han blev av med Wood Laday m fl.
Jag förstår inte ditt argument. Han står som lärling hos Engblom. Han står inte upptagen i hans personallista. Menar du att han inte körde lopp hos Tilly. Iofs blev resultatet att Tilly i stort sett slutar med tävlingsverksamhet. Åtminstone enligt deras hemsida.
Jag struntar i hur mycket Fredriksson har på banken. Han blev av med hästar till Åke och det var inte roligt som nybliven proffstränare. Han har anledning att var förbannat på Åke. Det har inte gått så bra för honom helt enkelt. Trav är en komplicerad bransch och för Fredriksson blev det lite kärvt.
Angående värdet av Åkes rörelse.
Det kan man diskutera. Det är möjligt att priset vid en försäljning ligger där du säger. Jag är inte fasstihetsmäklare. Intäkterna borde ligga på uppemot sjuttio miljoner med inkörda pengar. Sedan har du gårdens värde, delägarskap i hästar, avel mm minus kostnader. Dessutom ett goodwillvärde som ett gäng före detta anställda med benäget bistånd försöker knapra i sig. Så ifall du tänker köpa gården håller du på rätt hästar.

Stefan Hagberg sa...

Till Björne: Hej! Bra skrivet!

Anonym sa...

Instämmer till fullo i Björnes kommentar. Precis så känner jag och alla här omkring också.

Anonym sa...

Fattar du inte Stefan att du försvarar Åke nästan lite maniskt! Lite sådär halvsjukt !

Du har enbart TJATAT O TJATAT om att människorna gör allt detta för avundsjukan...Då säger jag till dig Stefan att du inte är riktigt frisk i skallen...


Kan inte du bara hålla käften tills domen kommer sen kan du skriva va fan du vill om fallet...Men gör som ÅKE,GHP & CARL HÅLL KÄFTEN!

Vi har förståt att alla ljuger..OK!

Knut sa...

Ja du verkar ju ha både masspsykos, avundsjuka och att ha sett saker man egentligen inte har sett samt skvaller som argument. Sen twistar du till saker som du inte vet något om och gör det till dina egna halvsanningar.

"På vilket sätt var Åke inblandad i Fredriksson experiment 2005?"

Inte alls eller hur?"

Att hästen stod på Åkes lista och strömmades av två anställda är nog ingen fördel när STC ser på det. Sen att resterande ligger utanför fallet stärker mig i min uppfattning i alla fall, men du har väl en inbyggd preskribtionstid i dina åsikter om grisfösning har förekommit på Bjertorp?


"Iofs blev resultatet att Tilly i stort sett slutar med tävlingsverksamhet."

Varför skulle detta ha en koppling, Erik jobbade ju med unghäsdelen som dom behåller. Din egna lilla sanning kanske?

"Intäkterna borde ligga på uppemot sjuttio miljoner med inkörda pengar."

Så inkörda pengar är alltså Åkes? Trodde det gick till hästägarna...Man kan väl inte plussa hur som helst? Kolla allabolag.se om du vill se hur hans rörelse går så ser du ju fakta istället för att gissa och göra det till dina egna sanningar.

"för den delen 2007 medan han jobbade åt Åke "

Han jobbade ju för Tom Horpestad det året. Det är det som blir så jobbigt med att kommentera det du skriver, du blandar med rena faktafel som du sen skriver dina egna slutsatser på. BLABLABLA, skriv mindre men sant. Jag kommer inte orka bemöta ditt ordbajsande något mer, nåt även du lär bli nöjd med.

A sa...

ja, det är väl vid det här laget uppenbart vad som förekommit hos åke svanstedts träningscamp. Hur man dömmer juridiskt är en helt annan fråga. Man får väl betraktas som ganska korkad om man tror att dessa misshälligheter inte ägt rum
i regi Åke svanstedt. Att alla vittnen skulle hitta på hela historien av ren avundsjuka eller annan möjlig konspiration av konkurensskäl etc. löjligt att höra enbart löjligt.
Finns det pengar att tjäna finns det folk till allt. Pengarna går före riskerna. Hur många idrottare på världsnivå har inte tagit den chansen med otillåtna medel.
För varje s.k förvandlingsnummer i regi åke svanstedt står det 50 godtrogna hästägare med sin häst i grimskaft och med bedjande röst säger "kan du inte ta min häst i träning"
Så där rullar det på, det gäller att få fram reklamhästar helst S.K förvandlingsnummer då står hästägaren i kö för lång tid framöver. dom hästar som misslyckades vilket är i majoritet av alla som tränas dom hör du aldrig talas om. Snackhästen och s.k förvandlingsnumren det är dom som bär upp hela rörelsen år efter år.
Stefan hagberg gör sig enbart löjlig i sitt pladder

Anonym sa...

A: tror många är av den åsikten att det hänt nåt men att det inte nödvändigtvis leder till fällande dom. Lite som Nybrinks krönika idag.

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article6214069.ab

utlandssvensk sa...

Ben Johnsson är också en trevlig människa och en jävel på att springa fort på sin tid. Han hälsar faktiskt ibland också när jag möter han på wall street.

Stefan Hagberg sa...

Till Knur: Jag vet inte om du kan läsa eller det är något annat fel på dig.

Har något sagt att Åke Svanstedt beordrat Erik Fredriksson att strömma hästen som han påstår sig ha sagt åt andra att strömma 2005.

Eriksson betonar att det var hans initiativ - Eller sa han i rättegången att Åke Svanstedt kom fram till honom och sa att han skulle använda en grisfösare på hästen.

Så vad sa lärlingen Erik Fredriksson till sina arbetskamrater 2005 vid det aktuella tillfället. Kan du svara på det? För till skillnad från vad du tror så står det svart på vitt när domen kommer.

Jag vill betona...sa EF och vad sa han sedan?

Du om jag har ett företag på 0 anställda och det står en kille och röker hasch på lunchrasten. Är jag ansvarig för det då.

Det finns en enda person som är ansvarig för vad EF påstår att han medverkat till och det är EF själv.

"Eget initiativ"... vad betyder det. "Jag tryckte på knappen på eget initiativ och fabriken åkte i luften". Så vems är ansvaret när det står "Rör Ej" och knappen är ROD. Åkes Svanstedts?

Har du drivit företag med anställda någon gång? Du verkar vara fullständigt borta när det gäller ansvar. fanns det några direktiv eller order från ÅS, GH eller någon annan att EF skulle uppmana någon att använda grisfösare. Finns det några som hört ÅS, GHP eller CJJ prata med EF om den aktuella hästen och att det var grisfösare som var lösningen.

Det fanns inte.

Preskirbtionstiden är 5 år mellan brottet och åtalet/delgivningen. Det kan inte ens du ändra på.

Jag tänker inte ens debattera värdet på Åkes rörelse med en dyslektiker.

Antar att du tillhör spekulanterna och sådana brukar ju vilja jobba ner priset.

Deklarerad inkomst av rörelse?

Känner du någon som sålt en rörelse eller för den delen köpt den för det inkomst säljaren/köparen uppgivit.

Så om Åke äger Bjertorp och hans hästar springer in 1000 spänn på ett år så är gården värd 1000 spänn?

Du jag är hemskt ledsen att jag blandade in Eriks sysselsättning. I förundersökningen så står det att han jobbade hos ÅS till 2007. Ifall han började hos Horpestad den 1 januari 2007 är jag hemskt ledsen.

Antar att EF är en fin kille. Om trettio år så kommer han kanske att säga att han provad grisfösare i sin ungdom.

Fortfarande vet vi inte eom han tycker att metoden är bra eller dålig.

Som förebild för unga hästintresserade ungdomar kanske det är av värde.

Vet du vad. En kille som säger sig använda grisfösare på egen hand 2005 är en sorglig typ som nog ska ta lite semester.

Med allt skvaller som förekommit på den gården så borde EF veta vad STC letade efter. Men det stoppade inte stjärnfösaren och sedemera djurvännen nummer ett!

Det slog honom aldrig att ÅS kanske skulle få betala notan.

Tilla A. Du är så jävla sorgligt avundsjuk. Önska dig en gunghäst i julklapp som du kan träna på.

Till Anonym: Visst, det var vågat av Nybrink. Med reservation för att jag tar dig å orden så är jag också övertygad om att det hänt något på Bjertorp. Det tror jag alla kan vara helt överens om. Frågan är vad?

Till Utlandssvensk: Hej! Så trevligt. Hälsa honom så mycket från mig och säg att det var roligt att se honom springa och att vi tyckte att han sprang fort. Ehhh...

Jo, ifall du jobbar där och mailar dina aktietips till någon annan än mamsen så stavas Wall Street med stort "W" och stort "S". Just på Wall Street kan folk bli lite nerviga om man inte vet det. Men det är bara där.

Stefan Hagberg sa...

Till Knur: Jag var möjligen lite kortfattad. "0" i sifferexemplet kan föregås av valfri siffra utom just siffran "0" och följas av vilka siffror som helst.

Om det nu blir begripligare.

Anonym sa...

19:10 så skrev jag att du ska HÅLLA KÄFTEN!


Men eftersom du är efterbliven så kan jag hjälpa dig!


DU SKÄMMER UT DIG DIN EFTERBLIVNA PAJAS!
DU KOMMER ATT FÅ LÄGGA NER DEN OTROLIGT TREVLIGA BLOGGEN DU ANNARS HAR NÄR DU INTE SKRIVER OM ÅKE O HANS GÄNG! HÅLL KÄFTEN NU TILLS DOMEN KOMMER SEN KAN DU SKRIVA OM FALLET VA FAN DU VILL!!! ÄR DU TRÖG? MÄRKER DU INTE ATT DU ÄR HELT BESATT AV DIN TANKE ATT ALLA LJUGER FÖR ATT SÄTTA ÅKE I SKITEN!????? VI HAR FÖRSTÅT AV ALLA DINA 19993949595 BLOGGINLÄGG DU HAR GJORT!! SKRIV OM ANNAT O SLUTA FÖRSVARA VARENDA JÄVLA KOMMENTAR DET ÄR JU HELT SJUKT!!


Så hoppas att du förstår nu Stefan..

Nu ska jag sova..

Godnatt/ Anonym stockholmare

Stefan Hagberg sa...

Till A No Nym: Kom du inte in på Karlbergs rytarlinje.

Anonym sa...

"Preskirbtionstiden är 5 år mellan brottet och åtalet/delgivningen. Det kan inte ens du ändra på.

Jag tänker inte ens debattera värdet på Åkes rörelse med en dyslektiker."

Humor! När du inte kan stava själv :)

Anonym sa...

"Deklarerad inkomst av rörelse?

Känner du någon som sålt en rörelse eller för den delen köpt den för det inkomst säljaren/köparen uppgivit."


Här är det nån som har svårt för siffor. Deklarerad inkomst av rörelse är väl mer nåt som du har i ditt lilla HB. Åke har sin rörelse i AB som gör årsredovisning varje år. Gården kan mycket väl ingå i tillgångar som står redovisat som 17 miljoner kr.

Insprungna pengar tar Åke procent på men det är väl genom träningsavgifter han får mest inkomster. Varför ens kommentera när du inte förstår vad du kommenterar utan kommer tillbaka med:
"Så om Åke äger Bjertorp och hans hästar springer in 1000 spänn på ett år så är gården värd 1000 spänn?"

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Om du inte skolkat dig igenom hela skolgången hade du kanske lärt dig att läsa till att börja med.

Jag pratar inledningsvis i min postning om vad Åkes rörelse och dess värde FÖR HONOM I RELATION till ett beslut från Svanstedt sida att säga åt halva personalstyrkan att det ligger en grisfösare på mitt skåp om ni känner för det.

Det var det saken handlade om innan du började snöa in på fastighetsmarknaden och bolagsdeklarationer.

Rörelse, gård, mm har ett värde som åtminstone är många gånger mer värd än den RISK som det innebär att ha en grisfösare ovanpå skåpet och strömma några hästar framför snoken på Hans G Eriksson.

Alternativvärde, Cost-Benfit, Riskanalys...osv

De värden som finns och som Åke Svanstedt skapat har ett värde som består av olika faktorer.

Det är tillgångar materiella och imateriella. Dessa väger varje normal människa mot andra val.

Eller du, jag ska gära det enkelt för dig. Du smugglar lite sprit från semestern i Pataya eller var du nu bruakr åka. Du vet att den där Djungeloljan med ormen i kommmer att impa på dina polare.

Men ifall du åker dit snor dom flaskorna och sen får du betala.

Du står inför ett val.

Om åka dit innebär att dom snor ditt pass och du bli av med ett skönt antal miljoner och ditt jobb som råkade vara vid Tullverket så ger du troligtvis fan i att smuggla ormflaskorna med sprit som visserligen kostar en slant och impar på dina polare men inte på något sätt står i proportion till förlusten av nyss uppräknade värden.

Blev det tydligt?

Anonym sa...

Problemet är ju att dina texter breder ut sig så du inte klarar av att hämta och analysera information, dina brister i logiskt tänkande gör att du kommer fram till att en osann utsaga blir sann.

Du säger att du har problem med att diskutera med en dyslektiker men att diskutera men en person med låg IQ är minst en nivå svårare.

Anonym sa...

"Till Anonym: Om du inte skolkat dig igenom hela skolgången hade du kanske lärt dig att läsa till att börja med."
Så "Preskirbtionstiden" är ett ord tycker du...

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: DU är en riktigt skojig fyr. Om du följt den här bloggen så hittar du säkert femtusen stavfel, omkastade bokstäver, ett och annat syftningsfel m m.

Den frågan diskuterade jag senast för ett år sedan.

Jag kör vanligtvis min texter genom ett stavningsprogram eftersom jag skriver ganska mycket. I mina kommentarer till kommentarer gör jag inte det. Det hinner jag inte.

Ditt problem är att du Knut, Anonym eller vem du nu är inte läser var jag skriver.

Läsa gör man med ögonen som skickar infon vidare och sedan dyker sammanhanget upp i den grå grejen om man har tur.

Skriva gör man med fingrarna.

För att du ska förstå så säger jag att dyslexi kan se olika ut.

I ditt fall är det läs och framför allt förståelse för vad som står.

I mitt fall kanske där är stavningen eller också är det som jag säger att jag skiter i och en och annan bokstav blandas hit och dit. Jag bryr mig inte om ifall du och dina djurvänner stavar fel så länge ni inte blåser upp er och påstår att jag sagt ditten och datten.

Jag har t ex aldrig sagt att Åke Svanstedt är oskyldig eller att han inte använt grisfösare.

Det har jag ingen aning om eftersom jag aldrig har träffat honom och följaktligen inte känner honom. Vi har heller inte haft hästar hos honom. Vad jag och många andra har ifrågasatt är rätt klart vid det här laget för.

1. Mediadrev som kastar skit på kända personer utan bevis.
2. Vittnen som kallar sig djurvänner och aldrig lyfte ett finger för de hästar de nu säger sig värna om.
3. Trovärdigheten i vittnenas berättelser.

När det gäller 1 & 2 var den enda möjligheten i december 2008 att ta upp saken här eftersom jag inte längre sysslar med journalistik.

Bilden som förmedlades var att branschen var ett helvete för hästar som piskades sönder och samman och Åke var värst som tränade sina hsätar med grisfösare.

De som inte håller på med spel och hästar trodde säkert att alla Åkes 175 hästar fick sig en omgång med grisfösaren och de inte träants ihjäl eller slaktats innan treårsåldern. De få som överlevde piskade sedan Robert B, Freddan och Ludde sönder och samman om de inte dog av lungblödning, magsår eller någon annan stressrelaterad farsot som Darenius visslat ihop till morgonfikan.

Så var det om nu vet vi hur det låg till ett år senare.

Det reportage som TV4 sände med efterföljande Kvällsöppet innehöll så många felaktigheter som sedan genererades runt i media att TV4 offentligt borde be travsporten om ursäkt.

Sen till sist. Jag föstår om det blir mycket för dig och dina alias att läsa. Men det är precis med den saken som dåliga TV4 program antingen trycket på aldrig på knappen eller också gör man det en gång till.

Det är ingen som tvingar dig att komma hit. Det är frivilligt.

Anonym sa...

Citat från stefan:
"Preskirbtionstiden är 5 år mellan brottet och åtalet/delgivningen. Det kan inte ens du ändra på.

Jag tänker inte ens debattera värdet på Åkes rörelse med en dyslektiker."


Tycker fortfarande det är humor! Att en dyslektiker anklagar andra för att vara dyslektiker. Lätt att falla på eget grepp då!

Anonym sa...

"Ditt problem är att du Knut, Anonym eller vem du nu är inte läser var jag skriver."

Var du skriver? Det är väl på internet?

Stefan Hagberg sa...

Till Anonyma: Jag gör så mycket jag kan för att du ska få ett liv som du åtminstone själv uppfattar som meningsfyllt.

ulf sa...

Bra jobb Stefan.Synd bara med alla harmfulla sjuklingar som spyr sin galla.Men låt dig inte provoseras, dom rår inte för sitt beteende.
Mår man dåligt, vill man hitta en förklaring till varför,.... en travkusk duger lika bra som en chixirivarg.
Att det kanske beror på spriten, arbetslösheten, eller att vara övergiven och illa omtyckt tycks mera långsökt i en sjuk hjärna.
Hälsningar ulf

Anonym sa...

Ulf, jag tror det är fler som stämmer in på det du skriver:

"Till Anonym 2: Har du kvällspermis? Ska du inte dra sjukdomarna samtidigt din dumma jävel. Var du där kanske eller lät det så när det susade i boet när du precis hade halkat på mosbrickan.

Du är ett bra exempel på beskrivning: Hjulet snurrar men hamstern är död!"

"Jag vet inte om du kan läsa eller det är något annat fel på dig. "

"Jo, ifall du jobbar där och mailar dina aktietips till någon annan än mamsen så stavas Wall Street med stort "W" och stort "S". Just på Wall Street kan folk bli lite nerviga om man inte vet det. Men det är bara där."

"Jag tänker inte ens debattera värdet på Åkes rörelse med en dyslektiker. "

"För att du ska förstå så säger jag att dyslexi kan se olika ut.

I ditt fall är det läs och framför allt förståelse för vad som står."

ulf sa...

Att försvara sig mot dårar är en sak, att vara dåren en annan.
Jag försöker att tycka om mina medmänniskor och överse med sjuka inslag, men det finns gränser, ibland får man nog.Helgon får nån annan vara.

Anonym sa...

Eller så är man precis likadan.

Anonym sa...

Det blir ju rätt tungrott när man inte tar sig förbi påståenden som:

"Men att riskera en hundra miljoners rörelse i fullt dagsljus varje vecka när det vilken sekund som helst kan dyka upp veterinärer, STC, hästägare eller bara besök."

En rimlig värdering kanske är bara värdet på gården? P/E 10? Omsättningen som då kanske ligger på 25miljoner. Om då också(ex)frun har halva delen i rörelsen, skulle man då inte kunna ha en önskan att köra in lite mer? Ta lite genvägar, bli störst i Sverige. Självklart tar folk genvägar för att blit störst och bäst.

Kanske inte när man riskerar en 100 miljoners näringsverksamhet men desto troligare om ens andel bara var värd 1/8 av vad Stefan grundade sitt resonemang på.

Eller att Erik Fredriksson fick Stall Tilly att lägga av med sin tävlingsverksamhet fastän det var inom unghästdelen han jobbade, orimligt skitsnack där med.

Eller att sen få det till "dig och dina djurvänner". Skulle det vara negativt att vara djurvän? Kändes lite så... Jag har själv fyra stycken travhästar och jag är djurvän, konstigt va? Tv4:s program gjorde mig upprörd med och det var dåligt gjort men det tycker väl det flesta som vet nåt om trav.

Och förresten, ett lustigt sammanträffande och lite talande för hur det kan gå till i Matfors:
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/article4063699.ab

Björne sa...

Till sista anonym:

Jo, Kurt Renström togs på bar gärning nere på Bergsåker då han tappade grisfösaren inne på banan och blev uppmärksammad när han stannade för att plocka upp den.

Här tvekade inga vittnen med att säga ifrån direkt!

Utan när han for av banan möttes han upp av banans sportchef Kurt Gradling.

Enligt "sägnen" så försökte han gömma grisfösaren innanför byxorna när han konfronterades av dåvarande sportchefen, men den ramlade ner och ut ur byxbenet så det var inte lönt för honom att neka.

Där fanns det också rejäla bevis i alla fall.

I Matfors är det många som genom åren skojat och sagt när hästarna inte gått någonting, man kan ju inte köra med "REN-STRÖM"

Straffet för Renström själv blev blygsamma 6 månaders avstängning, sedan fick han tillbaka licensen.

Han höll på med trav ända tills för bara något år sedan och slutade när han föll för ålderstrecket som kusk.

Han hade väl någon bra häst ibland men mest så gick det dåligt för honom.

Trots grisfösningen som knappast blev något lyft för honom.

Stefan Hagberg sa...

Till Ulf: Hej! Tack för synpunkter.

Till Anonym: Du ger inte upp. Det är bra!

Nu är jag helt övertygad om att du vill berätta för hela världen att försäljningspriset inte alls skulle vara så högt på Bjertorp.

Antar att ni redan bildat bolag ifall Fru Fortuna skulle stå er bi.

Du verkar helt tondöv. P/E tal?!!

http://sv.wikipedia.org/wiki/P/E

Läs speciellt det där om värdering och P/E tal.

Så användningen av grisfösare i samägda travrörelser är exponentiellt progressiv mot skilsmässor i...travrörelser.

Hmmm. Har de delat ut årets Nobelpris i Ekonomi än?

Du, jag antar att Åke själv kommer att sätta ett pris på gården om han väljer att sälja den - en gång framtiden när han tröttnat på Skaraslättens ljumma vindar.

Till dess nöjer jag mig med att konstatera att jag inte tror att någon travtränare med över hundra hästar i stallet och en nyvunnen Elitloppsvinst(Gidde) i bagaget skulle använda grisfösare för att få fart på ett par hästar efter maj 2004.

Men där våra uppfattningar uppenbarligen isär.

Fredriksson lät strömma vem häst i mars. Den stod på Åkes träningslista men vad sa EF i tingsrätten. Hade Åke, Glenn eller Carl Johan bett att får strömma Eriks häst Icing Laday?

Nej, det var hans initiativ. Det var ju bussigt av Erik att fråga om inte först CJJ och sedan GHP kunde ställa upp. Han funderade aldrig på att STC kunde dyka upp och att han borde fråga Åke.

Jag vet inte hur det brukar gå till men det verkar som om Erik var lite boss över Glenn på den tiden. Jag trodde att det var Glenn som var försteman och inte Erik och dessutom var det ju Eriks häst.

Angående Matfors så hände det där 1996.

Jag tyckte Forsberg uttryckte sig tydligt när han pratade med Åke i samband med den första razzian som jag uppfattar inträffade i november 2004.

En annan sak du kanske ska fundera över är varför Åke berättade då att han använt metoden en gång 1979.
Vad hade hänt ifall han inte berättat något alls. Tror du att han glömde bort det sedan när Forsberg och STC satt sig i bilen?

Om Renström tror jag att Björne berättat både väl och utförligt och det hände 1996.

Till Björne: Hej! Tack för förtydliganden när det gäller Kurt Renström.

Anonym sa...

Stefan:

Det jag räknade upp var tillgångar, P/E och P/S, du menar alltså att man inte kan värdera ett bolag efter dessa? På wikipedia så skriver dom ju bara att det inte kan användas separat.

Hur orkar du tjata om saker du inte förstår men tror att du vet nåt om? Uppenbart har du ju fel! Eller har Svanstedt köpt en gård för 100miljoner? Hur gör du den värderingen på hans rörelse om du vet lite bättre? Jag tycker ett P/E på 74 verkar lite högt(2008) med tanke på vinsttillväxten.

Och varför skulle inte en persons ekonomiska situation(eftersom hans fru äger halva rörelsen) göra att han skulle använda grisfösare, om han trodde på det så varför inte? Hade Åke inte något driv att bli bäst, anledning nog det. Snackas ju rätt mycket om vilken vinnarskalle han är.

Vem är ytterst ansvarig för hästar på sin träningslista? I detta fallet Åke. Jag vet inte om STC kan bortse från det. Precis som i dopningsfall. Osäker där men det ju ändå två Svanstedt anställda involverade. Inget som kan fälla han kanske men det är klart att sannolikheten till att grisfösare funnits på Bjertorp ökar. Stämmer senare delen av berättelsen så kan väl mycket väl första delen stämma med.

Konstigt är väl även att du ifrågassätter just Eriks vittnesmål under ed då de enda två vi vet ljög under ed är Åke och hans brorson. Klart att Åke helst inte hade hört Forsberg berätta om detta. Han hade kanske skäl att hoppas då det utelämnats i rapporten.
Att resten ljuger är ju bara gissningar.

Summerar vi åklagarens vittnesmål så är det enligt nedan för dig eller?:
Glenns gamla flamma ljuger väl för att hon fortfarande ä dökär i han?
Therese B för att hon gillar att ljuga?
Erik för att Wood Laday sprang bättre hos Åke?
Hans G för han är sämre, avundsjuka helt enkelt.
Tomas för att han tog jobb hos Åke?
Resten har inte sett det dom har sett.
Summerat en fantastisk historia!

Björne---->

Nä det är väl så när inte vittnena står i beroendeställning av i det här fallet Kurt så är det lite lättare att tala sanning och tala ut. Sällsynt dumt att göra det på banan. Hade dom släppt det hade ju tex sportchefen suttit rejält illa till.

Där ser man att rykten kan ha nåt i sig. Jag hörde faktiskt att Åke kör med El-on innan TV4programmet, fyndigt värre.

Och för en skiten amatör var han väl inte så illa? Vem vet om använde fösare på Monviva hemma på gården. Svenskt rekord som står sig idag och över halvmiljonen insprunget. Inte illa för en kallblodsmärr och en "dålig" amatör

Björne sa...

Till Anonym.

Jag sa ju det att Renström hade någon bra ibland, men det var flera som gick dåligt.

Han är säkert en betydligt bättre travtränare än mig som hankar mig fram med bara dåliga hästar (eller dåligt tränade kanske)

Å andra sidan så var Monvivas mamma Nordlinda. En dotter till Montora, en av de bästa kallblodsmärrarna i aveln (för övrigt mor till bl a Nordgubben och Nordlys)

OCH glöm inte att Monviva var det 5:e fölet undan Nordlinda som Kurt hade. De fyra första gjorde inte honom speciellt glad om man ser till resultatet. Sedan så hade han ju sålt mamman när väl Monviva började springa och det var väl lika bra för det var ju ingen annan av avkommorna som sprang heller.

Däremot så har Kurt alltid satsat och handlat dyra och fina hästar men ofta haft "otur" med dom.

På slutet fick han något föl som dog och då tappade han nog lusten.

Han hade en jättefin treårig nordsvensk 2006 som jag trodde skulle bli riktigt vass men jag tror det blev något fel på den också.

jag tycker nog att bästa hästen han hade var galningen Peter Express, som han både köpte av och sedan sålde tillbaka till Jan-Ivan Eriksson.

Den hade jag inte velat köra så det gjorde han bra när han vann med den.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Hej! Väldigt vad du tjatar om dina P/E tal och nu har du hittat en ny spännande förkortning, P/S som betyder aktiekurs i förhållande till omsättning.

Jo, det kan var ett hjälpmedel ifall man värderar ETT företag.Dock inte ALLA företag.

Aktiekurs?

Vad krävs för att det ska bli en aktiekurs?

Att aktien för företaget vilket som helst värderas någon annanstans än i din dators lilla kalkylator.

För Åke S, Stig H Johansson, Olle Goop m fl, gäller att de driver familjeföretag som INTE är noterade på en börs där aktiekurser noteras och förändras dag för dag timme för timme.

Eller kan du berätta för mig vilken aktiekurs Olle Goops anläggning eller Lutfi Kolgjinis har.

Om Svanstedt m fl mot förmodan förlorar det här målet i alla instanser och STC skulle komma på idén att sedan utdöma ett hård disciplinstraff som innebär tex att ÅS och GHP inte kan utöva sitt inflytande i det dagliga arbetet undr lång tid så kommer säkert ett antal hästägare för att inte säga alla att byta tränare eller göra sig av med hästarna.

Om du inte förstår hemligheten och värdet i att kunna träna hästar så de vinner lopp så har du som tränare ett problem jämfört med den som förstår detta, har det i fingrarna eller vad du vill.

Eller du menar att utan den grå med två piggar är alla lika duktiga.Är det ditt budskap?


Det är en fin och rörande tanke.

Du får använda vilka värderingsprinciper du vill. Det viktiga är ifall säljaren gillar den.

Men P/E tal verkar inte så vasst, fast det får du tycka. Det ingår i dina demokratiska fri- och rättigheter.

Jag skulle nog säga att värdet är högre med Åke och Glenn än utan, speciellt för Åke. Ska du köpa verksamheten så blir det nog utan de två om dom inte tycker du är världens bästa Karlsson och i annat fall ska du skrapa ihop ett nytt gäng som kan skapa samma värde eller bästre i verksamheten.

Såna är reglerna i den bästa av världar.

Nu tänker jag inte reda ut den här saken mera.

Men P/E tal eller för den delen P/S är helt irrelevanta ifall vi pratar hästgårdar.

Börja nu inte och blanda igen.

Min fråga gällde vilka överväganden ÅS kan ha tänkts gjort för fem sex år sedan. Men där vet du som vanligt bättre.

Du verkar också veta vad som stod i STC rapport. Det skulle vara en smärre sensation om den absolut viktigaste informationen utelämnats, inte minst med tanke på att STC uppgett för Jordbruksverket att de har omfattande utredningsmaterial.

Jag har väldigt svårt att se att du ens har en svag aning om vad den rapporten innehåller ifall du inte:

1. Jobbar på åkalagarmyndigheten
2. Jobbar på polisen
2. Heter Åke Svanstedt
3. jobbar på STC
4. Stulit rapporten eller att det finns en rejäl läcka på STC.

I annat fall vet du inte ifall uppgiften fanns med eller inte.

Så du menar att det är sportigare att dra tre helt olika historier, två i förundersökningen och en i tingsrätten, varav en har direkt straffpåföljd för tredje person, jämfört med att ha testat en grisfösare för trettio år sedan och tagit upp detta under en razzia där man inte hittade en Ipren en gång.

Din beskrivning av vittnena är rörande.

Nej, hade inte Helena Jonsson redan fått Bragdguldet så vete fan...

Dom har bergis inte ens varandras mobilnummer. Jo, ursäkta Disa hade visst Nejsborgs. Man undrar liksom hur de blev vittnen från första början.

Rätt som det var bara stod de där samvetsömma och fina med lät nedböjda huvuden.Sånt gillar jag!

Stefan Hagberg sa...

Till Björne: Hej! Det är bra att du reder ut det hela för Anonym.

Verkar vara en hejare på det mesta.

Han om det nu är en sådan, har bergis några vinnare till oss på lördag så vi kan köpa lite senap till skinkan i år också.

Vi kanske kan få reda på ifall Master Danchip är nyföst eller inte;-)

Ha det bra!

Anonym sa...

Björne-> Säg den tränare som inte har flera som går dåligt på varje bra...

Rätt normalt i travsverige va?

Hur som helst tycker ju han att han fick ut ett mervärde av fösaren, kanske hade gått sämre utan...

Stefan->
Nu har du ju en stor utläggning igen om nåt du inte fattar. En aktie är en del i ett bolag, visste du det? Alla aktier tillsammans visat ett värde på bolaget, visste du det? Bolagets värde är alltså börsvärdet om man är aktienoterad.
Nu driver ju faktiskt Svasntedt ett AB, en näringsverksamhet som har tillgångar, omsättning och vinst. Lite för mycket nytt för dig va?

Istället drar du iväg och ljuger och babblar om nåt helt annat, att jag ska köpa gården och fasen vet allt.

Har jag sagt att Åke är en dålig travtränare? Han är väl den bäste i år, skyddar det honom mot att ha använt grisfösare?

Och ja det är värre att ljuga under ed än att göra dt i polisförhör, trodde du visste det. Och Therese då?

Du har missat att razzian knappt inte har några behörigheter och att säkerhetsansvarige sagt att nån läckte? Du sållar rätt bra.

Anonym sa...

Om du kunde läsa text istället för att titta på bilderna bara kanske du kunde lära dig nåt mer:
"Termen P/S kommer från engelskans price/sales, vilket på svenska betyder pris/försäljning."

Att inte kunna sätt in informationen i rätt sammanhang gör i det här fallet att du kommer fram till fel utsaga. P/S kan användas vid värdering av såväl bolag som aktie.

Anonym sa...

” Det är högst troligt att fler har gjort det någon gång. Men att riskera en hundra miljoners rörelse i fullt dagsljus varje vecka när det vilken sekund som helst kan dyka upp veterinärer, STC, hästägare eller bara besök.”

100 miljoner alltså

” Intäkterna borde ligga på uppemot sjuttio miljoner med inkörda pengar. Sedan har du gårdens värde, delägarskap i hästar, avel mm minus kostnader. Dessutom ett goodwillvärde som ett gäng före detta anställda med benäget bistånd försöker knapra i sig. ”

70+XXmiljoner

” Jo, det kan var ett hjälpmedel ifall man värderar ETT företag. Dock inte ALLA företag.”

Vi pratar väl om Svanstedts?

” Eller kan du berätta för mig vilken aktiekurs Olle Goops anläggning eller Lutfi Kolgjinis har.”

Rätt korkad fråga eftersom de inte är börsnoterade, antar att du menar värde på deras rörelse? Kolgjini är ju en jäkel på att ta betalt. Äger många hästar, tränar upp dem, säljer dem dyrt. Delar i avelshingstar m.m. Omsatte 69miljoner ifjol med en otrolig vinstmarginal på 18%. Tillgångar på 44 miljoner. Svårvärderat skulle jag vilja säga, inte som Åke som har en träningsfabrik som är lättare att värdera.

Sen drar blablabla igångpågångpågång:

” Så ifall du tänker köpa gården håller du på rätt hästar.”
” Antar att du tillhör spekulanterna och sådana brukar ju vilja jobba ner priset. ”
” Nu är jag helt övertygad om att du vill berätta för hela världen att försäljningspriset inte alls skulle vara så högt på Bjertorp.

Antar att ni redan bildat bolag ifall Fru Fortuna skulle stå er bi.”


Till sist:
"Eller du menar att utan den grå med två piggar är alla lika duktiga.Är det ditt budskap?"

Var fick du det ifrån?

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: OK, jag förstår att du har lärt dig "cut-and-paste". Ville du säga något också?

Två saker:

1. Jag har redan förklarat problemet med P/E och P/S tal. Då återgår du till tjattret och säger att Goop och Ludde inte är börsnoterade. Det var just det jag skrev; att aktien inte kursvärderas eftersom P/E mm räknas på kursvärdet som antagligen ligger stabilt på 100 000 med 100 aktier eller något.

Sluta nu harva om vad rörelsen är värd.

Problemet är att det inte är en fabrik som tillverkar hästskor eller glasstrutar utan en rörelse där värdet beror på Åke Svanstedt och hans medarbetares kompetens, förmåga och rykte.

Det värdet är värdet på den goodwill som ÅS tar med sig nästa gång han flyttar plus vad han fick för gården et c.

En duktig tränare genererar många bra hästar i träning och bra resultat på travbanan.

Om man räknar potensiell avkastning på att investera i en grisfösare när någon enstaka av den 175 hästarna möjligen skulle kunna skrämams till att "sccelerera kraftigt på långsidan"

Nu har Åke accelererat kraftig på långsidan hela året och det ligger några slantar till julskinkan i Åkes plånbok också men framför allt har han kört in gissningsvis trettiofem miljoner plus provision till glada ägare som dessutom vet att Åke inte använt några ojusta metoder.

Så allt skitsnack om att Åke Svanstedts framgångar kom ur den grå med piggarna är vederlagts under travåret 2009 för all framtid. Det var nog inte det du och dina polare hade tänkt er när ni vispade ihop era teorier.

Jag förstår att bitterhet är stor. Det hade ju varit skojigare om han brutit ihop och kört in tio miljoner, eller hur?

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Ursäkta! 2:an föll bort. Ska vara:

2. Problemet är att det inte är en fabrik....

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym före Anonym: Tjafsa inte mer om aktier.

Alla aktiebolag har aktier till ett nominellt värde som är satt till ett värde i reltion till aktiekapitalet.

Börskurs är något helt annat. Det krävs en marknad för att en sådan ska uppstå... ja, och en börs.

Travbörsen?

Om att ljuga. Jag misstänkte faktiskt att du har ett kamratligt förhållande till sanningen. Men när du hamnar i domstol så talar du sanning inte för att du vill det utan för att du kan få ett straff. I Eriks fall lite dagböter om ens det. Om man däremot bedömer hans lilla erkännade som trovärdig så kan det frå konsekvneser för Glenn H Persson.

För oss som lirat ett och annat strategispel och läst militärstrategi kallas det taktisk förlust.

Razzia. Jaha, vad var det som var så bristfälligt. Vad ajg förstår kom de dit och gick igenom anläggningen, pratade anställda och med Åke och tog lite prover.

Vad skulle de gjort. Ryckt in med nationella insatsstyrkan och sedan skickat Åke till Guantanamo för uppmjukning.

Jävla tjat om den där läckan. Forsberg framförde STC:S uppfattning och jag minns inte att han pratade om någon läcka. Du menar att du fått ta del av undersökningen där Forsberg inte lagt till vad Åke sa om grisfösning av läckan eller vad snackar du om.

ulf sa...

Erik Fredriksson....i Travronden 2007#96 intervjuas han i egenskap av ny tränare....hans idoltränare är ...Åke Svanstedt..idolkusk Åke Svanstedt..verkar ha slagit runt i skallen sen Åke visade vad Eriks före detta träningar kunde...eller.

Anonym sa...

Du menar alltså att man inte kan värdera Svanstedts rörelse, men att du ändå värderar den till 100miljoner?
Dessutom har Åke en dold värdering som inte visar sig i hans bolag i form av resultat, det är väl där det visar sig?
Vad skiljer detta bolag mot andra när det kommer till medarbetarnas kompetens m.m? Kan inte andra bolag värderas heller?
Åkes värde i detta är väl att han kan bygga upp en rörelse som omsätter runt 30miljoner och får ett antal miljoner i vinst, eller var ligger dessa dolda goodwilltillgångar som inte syns i nåt resultat?

Så om han säljer gården för, låt os s säga 15miljoner har alltså åkes bolag ett värde på runt 85miljoner i din värld?

"Så allt skitsnack om att Åke Svanstedts framgångar kom ur den grå med piggarna är vederlagts under travåret 2009 för all framtid. Det var nog inte det du och dina polare hade tänkt er när ni vispade ihop era teorier."

När har jag påstått att Åkes framgångar kom ifrån att han använt grisfösare? Nu hittar du ju på IGEN! Han har ju säkerligen bedrivit sin verksamhet 2009 utan några sådana...

Angående razzian så menar jag precis vad jag skriver, den hade inga speciella befogenheter och enligt STC:s SÄKERHETSANSVARIGE så hade den läckt ut i förväg.

Nej jag menar inte att Nationells Insatsstyrkan skulle kallats in. Skrev jag det eller antydde jag det eller hittar du på IGEN?

Om erik skulle ljuga under ed så är det väl mened? Leder normalt till fängelse? Så då kan vi väl utgå från att han berättar sanning.

Har jag gjort några kopplingar till att köra 700 kvar? Är väl fler som kör på det viset som inte har nåt rykte om grisfösare efter sig.

Anonym sa...

Får ta och köra lite uttalanden om Åke i rätten.

Han ljög i rätten när han fick frågan: Grisfösare är det nåt du haft kontakt med nångång? Han svarar då Nej.

Han tycker också att Disa, Paw och Hans har anledning till att ha agg emot han. De övriga inte.

Alltså skall ett flertal vittnen ljugit under ed utan att enligt Åke själv ha nån anledning till det.

Tycker jag verkar konstigt, dessa har verkligen maskerat sin agg mot dessa herrar och gjort ett bra jobb under tiden de varit anställda.

Dessutom ska utrustningen med slagrem, käk, helstängt nästan aldrig använts.

Vilket väl nästan samtliga vittnen påstår.

Visst finns det frågetecken i detta fallet...

Anonym sa...

Ulf--->
Det är nog jobbigt att jobba mot goda vänner och kollegor som han själv sa.
Sen vet vi ju inte vad Erik tycker om grisfösare egentligen, han använde det ju mot egen häst.
Fint att han står för vad han gör om han pratar sanning i alla fall.

Anonym sa...

*vittna
inte jobba

Anonym sa...

Stackars Stefan Hagberg, sitter Du här och för ditt privata krig? Lär bli en lång dag för Dig den 22 december.

Stefan Hagberg sa...

Till Alla: Nu har jag varit och druckit ölingar på Hålet. Återkommer med argument och smädelser så fort jag hinner.

Anonym sa...

Johan Lindberg :"Det enda som står klart när rättegången avslutades i dag är att vi aldrig får veta hela sanningen.
Många vittnen säger att Åke Svanstedt är skyldig – minst lika många att han är oskyldig."

Precis, och sanningen är nog inte svart eller vit i detta fallet även om domen är det. Förhoppningsvis slipper vi grisfösare i travsporten framöver. Det står ju rätt klart att det använts grisfösare på Bjertorp 2002- av en eller flera, om det inte faller dom för att preskriptionstiden gått ut må så vara men en del i svensk travsport ska det inte vara .

Anonym sa...

med vilken rätt har herr hagberg i denna blog smädat och förtalat och förlöjligat vittnen i den här "grisfösaraffären". vet han något som vi andra inte vet?

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym(som vanligt): Ja du min käre Brutus. Han kanske gör det. Så håll andan så kanske du får reda på något som du inte visste.

Anonym sa...

Nej han kör med korvkiosktugg

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Tips: TV4:s Gåsredaktion ska understryka sin ledstjärna att ifall man kastar skit på folk skapar det debatt.

NU på söndag. Missa inte det!

Det blir öppet hus den här gången. Alla med rånarluvor som sett något oavsett vad det är, får komma.

Det är bara att pumpa flakmoppen.

Anonym sa...

Kanske man får se Norrläningen(rondens forum) i knäet på hjältarna,eller iaf med autografblocket utanför studion

Anonym sa...

Hörde att TV4 även välkomnar sura gubbar med keps som inte sett nåt men tror dom fått klarhet i vad som hänt efter livliga diskussioner och lättarbetad hjärngympa på hålet.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: En flitig man. Det blir nog en rökt ål också;-)