onsdag 20 januari 2010

Mera Baksi och Lite Larsson
Jag har väldigt svårt att förstå vari Kurdo Baksis kritik ligger. Baksi säger märkliga saker. Dels att han har läst alla texter Stieg Larsson skrev på TT. Det kan han inte ha gjort eftersom Stieg Larsson skrev stora mängder osignerade faktaartiklar, faktarutor, bildtexter och gjorde olika typer av illustrerande grafik för TT under tjugotvå års tid.

Men nu ska vi får lära oss lite Baksiologi.

Så Baksi säger att han har läst allt som Larsson skrivit på TT. Sen säger han att få av Larssons artiklar var signerade och att tre var behäftade med fel som gör Larsson till en medioker journalist.

Sen kommer det baksiologiska draget där Baksi för SVT förklarar att eftersom så få är signerade och så pass många(tre!) enligt Baksi är klandervärda så är det en ganska hög procent. Underförstått att det kan dölja sig en större skandal i den enorma mängd övrigt material som Larsson producerat under sin långa tid på TT.

Här är Baksi i sitt esse. Först har han läst allt. Vilket han omöjligt kan ha gjort eftersom inte ens Baksi med sitt stora geni kan utskilja osignerade Larsson från vad andra skrivit på TT. Men någonstans på vägen i intervjun upptäcker Baksi att hans tunga återigen slunkit så då gör han blixtsnabbt om det till en fördel för sin egen argumentation.

Dessutom får vi aldrig veta några procentsatser som svarar på frågan; av vad? En annan fråga är hur Baksi fått tillgång till TT:s arkiv?

En tredje fråga är varför han inte tog upp saken medan Larsson levde. När fick han informationen.

Själva dokumenten vill inte Baksi heller släppa. Tre sketna telegram och artiklar. Skälet är säkert gott. Debatten ska verka ut för Baksis bok. Sedan kan han säga att det här var en skitsak och att de riktiga smaskigheterna väntar i hans bok.

Baksi är medvetet otydlig.

Men jag har förstått det som att en högerextrem organisations medlemmar hämtade ut passbilder på Larsson och andra. Då skrev Larsson om det utan att nämna att han fanns på listan. Dessutom ska han ha intervjuat sådana som han känner och inte informerat sina överordnade.

Där ser man.

Vi säger så här. Kurdo Baksi finns på MIT d v s turkiska säkerhetstjänstens lista över inte så populära personer. Där tror jag vi kan vara överens om att han finns.

Sen skriver Baksi en av sina många artiklar om den turkiska säkerhetspolisens brutalitet. Är kamrat Baksi inte lite part i målet då med sin egen hemsnickrade journalsistiska etiks mått mätt.

Hur många personer har Baksi intervjuat där han dessutom haft vänskapliga eller till och med ekonomiska förbindelser med de som han intervjuat.

Journalistisk etik är ett svårt och ofta personligt ställningstagande.

Det finns visserligen etiska regler och olika policydokument men till sist handlar det om personen.

Om Larssons brott skulle vara att han skrev en signerad artikel som rörde en högerextrem organisations uthämtande av personuppgifter och hans namn var en av de som hämtats ut så är det en nyhet. Att han inte nämnde sitt eget namn spelar väl ingen roll ur etiskt synvinkel. Jag finns säkert på en massa säkerhetstjänsters listor av olika skäl och rimligen på en del extrema organisationers listor. Ska det hindra mig från att skriva om dessa organisationer eller att jag måste tala om att mitt namn finns där i artikeln om jag vet det eller att jag ska låta någon annan skriva artikeln för att jag vet att jag finns på listan. Det som avgör är väl om aritkeln är sann och har ett nyhetsvärde och det bedömde väl inte Larsson eftersom han inte var nyhetschef.

Till sist. Ifall man inte kan intervjua människor man känner så skulle det var svart i rutan under halva dagen. Problemet är inte att man känner varandra. Problemet är ifall man gynnar folk som man känner på ett otillbörligt sätt.

Att man intervjuar en företagsledare som just ska berätta om en stor teknisk nyhet där jag som journalist tio minuter tidigare har laddat in 300 000 kronor i aktien som då stod i 3,25 och som efter den tevesända intervjun står i 7,25 eftersom jag under intervjun ett flertal gånger poängterat att det rör sig om en världsnyhet så har jag trampat över.

Men jag undrar fortfarande vilka brott som Larsson begått som inte Baksi begått och ifall de i så fall verkligen skulle vara brott mot alla grundkurser i journalistik som Baksi påstår sig ha kontrollen över.

Så vi väntar spänt på fortsättningen. Jo, jag har faktiskt fler små underhållande historier om Kurdo Baksi men jag tänkte vänta till hans trilogi "Baksi" trilogin kommer ut. Den kommer troligen att handla om hur Kurdo helt på egen hand räddade det kurdiska folket, svenskarna och världen helt på egen hand och där huvudpersonen heter Carlos Baxi och är en sällsynt modig och moraliskt högstående person.

Då kommer min bok "Min Vän Kurdo Baksi". Den kanske blir lite kritisk men vad är vänner till för om inte för att kritiseras. Så stor är min vänskap med Baksi att den tål det.

Inga kommentarer: