torsdag 21 januari 2010

Intro - Tingsrätten del 1Jag har under en tid gått igenom de dokument som ligger till grund för domen i tingsrätten i det så kallade Svanstedtmålet rörande användning av elpåfösare i träning av travhästar. Dokumenten gäller dels äldre anmälningar och den anmälning som låg till grund för Jordbruksverkets anmälan till polisen. Dessa delar sig i tre huvudsakliga delar. Först en amälan som gjordes anonymt och som aldrig ledde till att någon tjänsteanteckning upprättades. Den bör ha gjorts cirka 2006.

Vid det tillfället kontaktade Djurskyddsenheten i Skara STC som uppgav att man kände till anklagelserna och att man gjort en utredning som friat Svanstedt. Däremot berättade man enligt Jordbruksverket inte att man gjort en razzia den 8 november 2008.
När TV4 under hösten 2008 började rota i anklagelserna och la upp taktiken inför sin och Djurens Rätts samordnade aktion mot travsporten ringde åter samma person som två år tidigare ringt till Djurskyddsenheten i Skara, fast denna gång till Jordbruksverket i Jönköping där personen av en händelse fick tala med samma tjänsteman, Göran Åkerström.

Från början av november 2008 till en knapp månad senare när TV4Ös Kalla fakta sändes kom det in ett par anonyma tips som rörde inte bara Svanstedt utan ett flertal andra tränare. Dessa fortsatte eller också ringde samma person återigen. Samtliga var anonyma. Detta var den andra delen

Efter Kalla fakta inslaget i månadsskiftet november och december 2008 kom ännu ett par anonyma tips i ärendet där uppgifter delvis stämde överens med varandra. Detta var den tredje delen.

Dagen efter ett uppföljande program i TV4, Kvällsöppet med Ekdal som sändes i december 2008 gjorde STC en ny razzia hos Svanstedt.

Vare sig den första eller andra razzian eller någon av de övriga inspektioenr som gjorts under sju års tid har gett något resultat som stödjer tanken på att något otillåtet skett på Bjertorp sedan 2002 när Svanstedt tog över gården.

Efter TV inslagen och anmälningarna gjorde Jordbruksverket alltså en egen polisanmälan som tillsynsmyndighet.

Kammaråklagare Anders Gustafsson beslöt på grundval av den förundersökning som startats vintern och våren 2009 till följd av Jordbruksverkets anmälan, att väcka åtal mot Svanstedt, Jepson och Person som skulle handhaft ansvar och/eller tränat de hästar som åtalet grundades på.

Förra året hölls rättegång i tingsrätten och domen föll den 22 december 2009.

I två av de nio fall som åtalets väckts på gillades åtalet. Påföljden blev dagsböter och samtliga har överklagat, även åklagaren även om dett är en anknytningsöverklagan.

När det gäller hästarna Quack Pot och Le Kemp ska Svanstedt ha beordrat sina anställda att använda elpåfösare på dessa. De som vidarebefordrat och implementerat denna förbjudna träningsmetod någon gång under sommaren 2004 är Svanstedts försteman i stallet och en skötare Carl Johan Jepson.

Min genomgång handlar alltså främst om vad som framkommit runt dessa två hästar men också en genomgång av bevisningen i största allmänhet och vissa slutsatser runt polis, åklagare, rättens och även advokaternas insatser i målet.

För att man själv ska kunna bilda sig en uppfattning har jag skrivit ut valda förhör som jag anser har speciellt stor betydelse för målet. De är utskrivna direkt från rättens egen ljudupptagning och bär vittnets namn och berättelse. Ingenting är utelämnat mig veterligen. Det kan var något enstaka ord jag inte uppfattat men detta ska i princip vara förhören som de kunde avhöras i Lidköpings tingsrätt.

Eftersom jag senare kommer att gå igenom händelserna och citera eller nämna en del händelser och förlopp är detta för att var och en ska kunna se hur jag värderat vad som sagts i förhållande till min genomgång. Det första förhöret gäller Elin Strinnlund som arbetade som sommarvikarie hos Åke Svanstedt sommaren 2004. Det är framför allt hennes vittnesmål som ligger till grund för domen med stöd av två andra vittnen tränaren och hyresgästen hos Åke, Hans G Eriksson samt skötaren Erik Fredriksson. Jag har också tagit med förhöret med STC:s överveterinär Peter Forssberg eftersom hans berättelse han väsentlig betydelse för fortsättning.

Jag kan utlova en hel del intressant läsning för den travintresserade. Ni andra kanske inte har lika mycket glädje av de följande dagarnas publiceringar. Men jag lovar att återkomma med lite roligare läsning efter detta som ändå har en viktig principiell betydelse som jag ser det. Det handlar nämligen om rättsäkerheten.

Men först förhören.

1 kommentar:

ML sa...

Trevligt initiativ Stefan!
Detta torde bli intressant läsning för alla travälskare!!

Kan dock tycka det märkliga i att ingen förvärvsarbetande travjournalist tagit tag i det tidigare...dem kanske inte har tid el finner det ointressant!?!?;)

Man kanske framledes inte behöver bli utpekad som ordförande i Åke Svanstedts fanclub bara för att man är skeptisk mot åtal och dom!