fredag 29 juli 2011

Kan vi inte lagstifta mot islamofobi så...

    I Tehran får man inte ha hunden i bilen. Ehhh!

Samtidigt som Norge långsamt håller på att vakna upp från det trauma som följde på de två terroristattackerna förra fredagen så rasar debatten vidare i Sverige och många andra länder i Europa.
Vad håller på att hända och varför och kanske mer perifert – kan vi göra något åt saken. Att det sistnämnda diskuteras minst är också symptomatiskt för ett sätt att debattera som blivit allt vanligare de senaste åren.
De har blivit en hel liten rörelse som satt en ära i att försvara muslimer som principsak oavsett hur det muslimska tar sig uttryck. Ibland får man intrycket att muslimer som grupp är den nya vänstern som ska använda som sköld för att återerövra sina stadigt vikande positioner. I brist på annat så att säga.
Nyckelordet är islamofobi. Ett eget uppfunnet ord med medicinsk klang!
Jag har inte orkar läsa alla mästerverken de senaste dagarna men har i varje fall lyckats peta i mig Petter Larsson artikel på AB:s Kultursida från den 26 juli och även Andreas Malms drapa som ha förtänksamt spritt över halva Europa.
Dagens bibelord kommer annars förmodligen från Göran Hägg, stationär i SVT:s morgonsoffa: Al-Qaida finns inte, egentligen, säger Göran Hägg i dagens morgonbön från SVT.
Hägg menar också att vi i princip alltid haft högerextremister i vårt land och nämner Palmemordet.
Den unge terrorist, Taimour Abdulwahab som försökte spränga sig och ett antal andra till döds på Drottninggatan mitt i julrusningen avfärdar Hägg som förvirrad utan betydelse.
AB:s Wolfgang Hansson är inte lika imponerad utan skriver idag att Abdulwahab tagit med sig minst lika många i döden om hans bomb fungerat.
Wolfgang går också in på möjliga orsaker till att typer som Breivik och Abdulwahab gjort vad de gjort.
Jag har annars tyckt att just Hägg haft en och annan poäng genom åren, Nu visar han sig uppträda som en fullblodsidiot och dessutom löser han Palmemordet en passant.
Han beskriver hur svenska Säpo försökt förstå vad som driver människor som blir terrorister och dessutom från olika utgångspunkter(höger, vänster, religion).
”Dessa likheter kommer av den huvudsakliga orsaken till att vissa unga söker sig till extremism i olika former ofta handlar om sociala och känslomässiga orsaker, snarare än det ideologiska innehållet.”
Man kan alltså fundera på ifall Breiviks faiblesse för graffiti var inkörsporten till terrorist liksom hasch skulle vara inkörsporten till tyngre droger. Man kan fundera på en del uttalanden av Breiviks biologiske pappa som verkar mer orolig för sin egen skull än för att hans son totalt förstört sitt och andras liv.
Lotta Gröning i samma SVT soffa som Göran Hägg verkar istället något förvånande stå för det kreativa tankegodset denna fredag morgon och säger att vi måste vara självkritiska. Till sist undrar hon varför så många hatar socialdemokratin. Det kan man fundera på för nog är det så att många inte bara röstar på ett annat parti utan har rätt uttalade uppfattningar om Lottas parti.
Till detta ska läggas helgens nätbuzz som är ett par årsrapporter Europol om terrorismen i Europa.
Idag tar opinionsbildare i allt större omfattning ställning med magen. Det krävs nämligen om man vill hänga med och synas. Man ”gillar” vad folk rafsar ner på ”Fejan” eller ”Twitter”. Den senare har inte heller någon teknisk möjlighet att bli längre än ett par rader.
Vad var det med Europol då? Jo, enligt deras statistik som delar upp olika terroristbrott i olika kolumner som ”Islamister” och ”Separatistiska grupper” så har ”anti-islamofoberna” kommit fram till att 0,6 % av alla terroristbrott i Europa under 2006-2008 inducerats av ”islamister”.
Det betyder enligt ”gillar” gänget att islamister inte är något problem i Europa. Europol själva uppfattar emellertid hotet från islamister som större än t ex högerextremismen enligt en artikel i dagens norska Verdens Gang .
Men vilka är då de 99,6 % som står för olika terrorhandlingar. Jag ska återkomma till det.
Uppgifterna är hämtade från www.loonwatch.com en webbplats som bekämpar islamofobismen.
Budskapet är glasklart. Vi har inget att frukta från islamister i Europa.
Innan jag övergår till att resonera lite kring Larssons och Malms budskap som är ganska tidstypiska för den nuvarande debatten vill jag ge en liten primer vad gäller dels terroristbrott i allmänhet och dels granska 0,6 % resonemanget en smula.
Den 29 juli publiserade Center For Strategic & International Studies(CSIS) en rapport US State Department and Counter-

Terrorism Center Reporting Terrorism in the Middle East and

Central Asia, August 2010”. Den här rapporten behandlar inte specifikt Europa och det är inte heller av den anledningen jag tar upp den.
Statistiken visar att enbart för 2009 så är antalet attacker 11 000 fördelade på 83 länder. Dessa resulterade i 58 000 människor som skadades varav nästan 15000 med dödlig utgång. Sunniextremister stod för nästan hälften av dessa attacker. Sammanlagt 90 olika grupper låg bakom terrordåden, där de enskilt främsta genomfördes av talibaner, al-Shabaab, al-Qaida i nämnd ordning.
Attacker i Afghanistan, Pakistan och Iraq stod för nästan 60 % av attackerna. Av de 58 000 som dödades var mer än 50 procent sunnimuslimer och de flesta var offer för attacker av andra sunnimuslimer. Av de som gått att spåra civilstånd, 48 000 var nästan 2/3, alltså 36000 civila. Under åren 2005-2009 genomfördes varje år mellan 11-14 000 attacker av terrorister. Jämfört med ”toppåren” 2006-2007 har antalet terroristattacker minskar något och låg 2009 på 10999 attacker vilket är en svag minskning för andra året i rad.
Nedan följer en uppräkning exempel på terrorbrott som utförts av muslimska terrorister under 2009:
25 oktober, 2009, al-Qaida i Irak dödar 155 människor inklusive 24 barn. 720 skadas i dubbel bilbombattack.
8 december, 2009, dubbel bilbomsattack utförd av  al-Qaida Irak dödar 155 människor inklusive 12 studenter. 513 skadas
28 oktober, 2009,  Sunni extremister dödar 117 och 200 i självmordsattack i Peshavar i nordvästra Pakist
19 augusti, 2009, al-Qaida dödar 101 och skadar 12 00 i samordnad självmordsattack i Bagdad, Irak
10 maj, 2009, Sunni extremister dödar 88 människor och skadar 245 inkluderande ett stort antal journalister i granatattacker i Mogadishu, Banaadir, Somalia
9 februari, 2009,  dödade talibanerna 15 inklusive 11 barn och skadade 15 andra i en granatattack mot en skola i Darra Adam Kiel i nordvästra Pakistan
27 november, 2009, dödar Kaukasus Emiratet 39 människor och skadar 95  i en självmordattack på ett tåg vid Bologoye, Tverskaya Oblast', Ryssland.
 
Den här uppräkning skulle kunna fortsätta. Syftet är att understryka att det faktiskt sker terrordåd, att de är flest och att de på intet sätt kan anses vara någon del av en utan är kriminella akter som till största delen drabbar den egna befolkning.
Europa då? 0,6 %. Ljuger Europol när man säger att islamister är ett större hot än högerextremister.
Loonwatch raljerande rubrik lyder ”All Muslims are terrorists…Except the 99,6 % that aren´t!
Vilka begår då terrorbrott i Europa?. Det saknas ju 99,6 procent. Om de inte utförs av islamister och inte domineras högerextremister (2006,2007,2008 enligt www.loonwatch.com) , vem eller vilka begår dessa brott.
    Tre grafer som gladde "Antiislamofobisterna"!(Källa Europol)

Av graferna som Loonwatch huggit ur Europols rapport framgår det att de flesta brotten rapporteras av två länder i Europa. Frankrike och Spanien.
Det första som slår en är att graferna inte är helt jämförbara. Åtminstone inte 2006 med 2007 och 2008. 2006 sägs visa terroristattacker fördelade på förövare medan 2007 sägs visa misslyckade, planerade och genomförda attacker fördelade på förövare i en och samma graf. Det är förmodligen enbart en slarvig skrivning.
Om vi antar att det förhåller sig på det viset så ser det ut som följer enligt Europol och Loonwatch.
Islamistiska attacker är tillsammans med högerextremistiska attacker färre än alla vänster attacker under 2006-2008 i Europa. Det är alltså vänsterterrorn vi ska vara rädda för.
Men som sagt anledningen till att såväl vänsterextremistiska som högerextremistiska terroristattacker är så marginaliserade i Europols årsstatistik är en helt annan.
Frankrike och Spanien. ETA och korsikanska FLNC!
En av de som framträder tydligast i vågen av ”nyttiga idioter” är Mattias Gardell historiker och hans specialité är just den radikala islamismen. Gardells bok ”Islamofobi” har tillsammans med en del av hans uttalanden och hans medverkan i ”Ship to Gaza” vållat en hel del debatt på senare tid. Gardell tillhör också den grupp som varnar för en växande fascism som en följd av det han beskriver som islamofobi. Han driver samma linje som Loonwatch. Terrorismen i Europa handlar om ETA och FLNC.
Gardell är ofta ute och föreläser i skolor och på allmänna möten. Hans syfte är säkert att motverka det han uppfattar som islamofobi.
Så han tar i som en riktig politiker. Taimour Abdulwahab vispar han raskt bort.
”-Det otypiska i händelsen var just att det var en muslim som utförde det. De flesta terrordåd utförs nämligen inte alls av muslimer.”
Sen drar han en repa om ETA och FLNC och drar sig sedan vidare bort till Sydamerika. Därefter nämner han i förbigående att i världsmåttstock så kan terrorismen möjligen ha en statistik dragning åt islamister.
Har ni hört talas om att ETA sprängt några bomber i Sverige på senaste tiden. Om man slår FLNC på svenska Google får man inte mycket napp. Hade ni ens hört talas om FLNC?
Det är den första invändningen. Har den sydamerikanska terrororganisationer(förutom FARC-gerillans kontakter med ETA) varit i Europa och sprängt på senaste tiden eller överhuvudtaget.
När den anti-islamofobiskiska maffian är ute och missionerar använder de sig av demagogins alla tangenter. Här spelas det fyrhändigt men det låter tyvärr förskräckligt.
Den Islamistiska terrorismen är internationell till sin karaktär. Dessutom innehåller Europol statistiken som Loonwatch, Gardell m fl slickar i sig som grädde, åtminstone för åren 2007 och framåt en graf för misslyckade, planerade och genomförda terroristdåd. Vad är det som säger att majoriteten av den franska och spanska inrapporteringen inte rörde sig om planerade men avslöjade dåd. Dessutom har vi inga uppgifter om resultatet. Hur många dog, skadades och vika var de. Poliser, Militärer, barn vuxna? Skiljer sig profilerna åt?
Enligt säkerhetsexperten Magnus Ranstorp är  Europol  statistiken behäftad med flera svagheter, bl a bristande inrapportering från Storbritannien. Själva graferna visar också att ett stort antal EU länder saknas.
Men det väsentliga är att vi helt kan bortse från Spanien och Frankrike ifall vi inte planerar att semestra där. Dessutom skiljer sig ETA och FLNC:s terror markant från t ex islamisternas tågsprängning i Spanien 2004 eller Londonsprängningarna 2005.
Många av terrorhandlingarna från ETA respektive FLNC  är mindre och riktade mot specifika spanska eller franska mål i de områden som ETA respektive FLNC betraktar som deras.
En del av terrordåden är dessutom följder av det faktum att de får kapital genom utpressning och kidnappning. Det är alltså en viss skillnad på att bränna av ett gäng bomber på Londons tunnelbana jämfört med att spränga José´s restaurang för att han inte betalat till organisationen.
ETA brukar också varna allmänheten innan man spränger.
Den väsentliga skillnaden mellan islamistisk terrorism i Europa och för den delen överallt annars är att den ställer sig fullständigt känslokall till vilka som drabbas. Principen är ju fler döda civila - ju bättre.
Det finns andra exempel på samma inställning(Japan, Israel, Irland) men detta är den islamistiska terrorismens kännetecken, det som huvudsakligen skiljer den från andra terrorister, liksom dess faiblesse för att sprida sitt budskap utanför det omedelbara territoriet.
Många terroristbrott avslöjas. Om vi lämnar Loonwatch och går fram till färsk statistik från Europol så finns det en hel del som är intressant att känna till och hålla reda på. Europols statistik skulle ta upp ett terroristdåd där islamister spränger halva Stockholm i luften med 400 dödsoffer och 800 skadade som en händelse som värderas på samma sätt som att spanska säkerhetspolisen avslöjat att ETA planerat att spränga en tom polisstation i luften. Att ETA dessutom varnat innan man spränger syns inte heller.
I Europols senaste rapport(TE-SAT 2011) från 2010 visar en vikande trend när det gäller terrorism. Det är fortsatt så att väldigt få terroristdåd begås i Europa som inte har separatistisk bakgrund. ETA har också under delar av perioden påtagit sig en vapenvila, vilket kan vara en förklaring liksom större underrättelseinsatser generellt. Dessa gäller i huvudsak Spanien och Frankrike och deras problem(Baskien och Korsika) Dessa attacker är nästan uteslutande riktad mot respektive regeringars maktapparat(ex vis poliser), regeringsbyggnader, utrustning och sådant som representerar ”ockupationsmakten” i deras ögon.
Av de sju terroristbrott som begicks 2009 med dödlig utgång var samtliga riktade mot statstjänstemän(bl a poliser). Men Europol varnar fortfarande kraftigt för islamistiska terroristdåd om ramen för EU. Dels används EU som bas för att planera terror utanför EU, dels kommer det utländska terrorister hit för att markera sina religiösa och politiska program.
 Som vi sett förra helgen så räcker det med att en ensam person har rätt organisation och kunskaper för att skapa en nationell tragedi oavsett om han är höger, religiös eller vänster. Europol säger så här om statistiken när det gäller islamister och den tidsserie som nu de politiskt korrekta på vänsterkanten hurrar på de sociala medierna över:
“With regard to Islamist terrorism, two failed and

two attempted attacks were reported for 2007. As

in 2006, failed or attempted Islamist terrorist

attacks took place in the UK, Denmark and

Germany. Police investigations into the attempted

attacks in Denmark and Germany have shown

that the intended targets were likely to be located

on their national territory. The failed and attempted

attacks mainly aimed at causing indiscriminate

mass casualties.”(källa: Europol TE-SAT 2008)
 Membe
 Ett exempel som framförs gäller Tyskland där några flera islamister planerade att detonera en sprängladdning om cirka 500 kilo. Det försöket stoppades av polisen.
Så här skriver Europol(TE-SAT 2008) om det avslöjade försöket i Tyskland 2007
“Three men — a 28-year-old Turkish national and

two German nationals aged 22 and 28 — were

arrested on 4 September 2007, suspected of planning

several coordinated bomb attacks in Germany

with the aim to cause mass casualties. At the time

of their arrest, the three men were in the process

of making highly powerful explosives using hydrogen

peroxide and military detonators. Although

the targets had not yet been definitively selected,

the investigation revealed that possible targets

included US military facilities in Germany. Had the

suspects succeeded in building the bombs, they

would have had a higher explosive effect than the

bombs used in the 2004 attacks in Madrid16,

where 191 people were killed and 1,841 injured.17

The suspects had acquired the know-how to build

the bombs mainly through specialized explosives

training courses in training camps in Pakistan, run

by the Islamic Jihad Union (IJU). Instructions for

building similar bombs are also available on the

Internet. The IJU, which originates from Uzbekistan,

was founded in March 2002 by former members

of the Islamic Movement of Uzbekistan (IMU). It is

believed to have close links to al-Qaeda.
Totalt hamnade 198 mål(av totalt 449) som gällde islamistiska terrorister i europeiska domstolar 2007 vilket är det år som ligger mitt i Loonwatch stora avslöjande att islamister inte är något problem för Europa.
Av dessa dömdes avkunnades fällande domar i 69 procent av målen enligt Europol. Hur många enskilda personer det handlar om går inte att utläsa men att det gäller minst 137 enskilda islamister enbart under den föreslagna perioden  2007 kan man nog utgå från ifall inte en person omfattas av flera mål vilket inte är så vanligt.
Istället för att vara glada över att polisen i Europa gör ett bra jobb hånas de för att jaga islamistspöken.  Jag hoppas att jag lyckats klara ut att Europa kan frukta terrorism både från höger och vänster i framtiden medan vi i Sverige inte behöver fästa någon större vikt vid Spaniens och Frankrikes separatistiska problem.
I ABKultursidan den 26 juli, utvecklar Petter Larsson sin syn på problematiken
Han har mycket på sitt hjärta. Högern och islamofoberna är måltavlan.
Islamofoberna har i Larssons ögon blivit en rörelse som slutit sig samman och befolkar den offentliga debatten.
PM Nilsson redaktör på Newsmill får sig också en dyngare. Han har krävt att Jimmie Åkesson ska ta avstånd från ABB. Nu är Larsson riktigt upprörd. Det skulle komma från en som upplåtit sina sidor(Newsmill) åt SD politiker som Kenth och Ted Ekeroth. Jodå PM Nilsson… ja vad är det egentligen Larsson föreslår. Jo, censur och plåsterlapp över munnen på alla som inte tycker som…Larsson???

Mitt i artikeln stannar Larsson sedan lite andfådd och skriver att man inte ska missförstå honom.
Det finns islamistiska terrorgrupper plus en del integrationsproblem och viss kvinnofientlighet, misstro mot homosexuella et c.
Sedan eldar han på igen. Problemet är ”den kollektiva fixeringen” enligt Larsson.
Sedan får sig moderaterna och Tobias Billström sig en släng av sleven och till sist räknar Larsson upp några händelser(Malexander, mordet på Björn Söderberg och attentatet mot två journalister) som ett bevis på att höger är den verkliga faran.
Jodå nu ska vi rätta in oss i ledet och fatta att det inte ska vara mer misstro mot islam.
Likande rapande osorterad svada uppvisar Andreas Malm i en artikel i VG och det finns en hel hög med välmenande och mindre välmenande upprörda ute i den nätbaserade verkligheten.
Ska försöka sammanfatta.
Vad som skett är att vi fått en polarisering i en debatt som bygger på felaktiga grunder.
Jag ska avslutningsvis räkna upp några av problemen.
Vänstern har aldrig haft någon traditionell koppling till islam. Mao uttalade de bevingade orden ”Religionen är ett opium för folket”. Varför har då de som idag kallar sig radikala så mycket tid för att försvara islam. Var finns det radikala draget i islam. Finns det stora grupper muslimer som är radikala, alltså vänsterradikala som kan förmås att gå med i en revolutionär rörelse som riktar sig mot det kapitalistiska samhällets grundpelare? Det har jag svårt att se. De flesta muslimer är precis som vanliga svenskar, Svenssons som vill få det bra för sig och sin familj i första hand, besöka moskén lite lagom mycket för få lugn för själen. De är inga stenhårda renlevnadsmänniskor, de kanske dricker eller inte, kanske röker eller inte och de kanske tittar på vackrare kvinnor(män) när de promenerar på stan eller inte. De kan skämta om sin religion precis som vi kan skämta om pastor Jansson. De skiljer sig inte nämnvärt och de utgör inget hot. De respekterar våra högtider och vi gratulerar dem när de har sina. Vi kanske bjuder in dem vid jul men ser till att de inte får skinka och de bjuder in oss och vet att svenskar inte är så glada i de allra sötaste godsakerna vid Aid al-Fitr. Vi vet att de inte är exakt som vi och har en annan bakgrund men det är inget problem för oss. Tvärtom. Vi har ett öppet sinnelag och långsamt lär vi oss vad som förenar och som skiljer oss åt.
Vad som är problem är när tron används som ett argument för att separera. Svenskar är inte speciellt religiösa. Vi funderar kanske på vart vi ska komma efter det här livet, några går i kyrkan nån gång per år. De flesta har fullt upp med att betala räntor, kolla elpriser, sätta av till pensionen och tråckla sig fram i samhället. Livet efter detta få vänta för de flesta svenskar.
När vi talar om muslimer så måste vi fundera över vilka muslimer vi talar om.
Om jag är skeptisk mot militanta muslimer som kommer hit och pratar om att återupprätta kalifatet och missionerar islams suveränitet över alla andra trosläror på ett aggressivt och respektlöst sätt så kan jag visst tänka mig att jag blir en smula på min vakt.
Jag vill inte leva i ett Sverige som är som Saudiarabien eller Iran. Islamofob? Knappast! Jag vill inte leva i det landet och jag tänker argumentera mot alla som föreslår att det är bättre än den i och för sig sorgliga demokrati vi har att tillgå för tillfället.
Jag kräver inte att muslimer ska assimileras och ge upp sin tro. Behöver man en tro så, fine!  Man får tro på en pinne om man vill. Det ingår i ett fritt och demokratiskt samhälles grundfundament.
De flesta islamistiska terrororganisationer och det finns ett hundratal, har inga tydliga politiska mål. I den mån de har det så är det att man ska läsa Koranen och leva efter den och de som inte gillar läget ska bekämpas med alla medel.
Det finns ingen politisk radikalism i dessa organisationer. Så vad den svenska vänstern ser i dem är en gåta. De är reaktionära, kriminella och förtrycker både sina motståndare och kvinnor. De finansierar ofta sin verksamhet med allt som ett demokratiskt samhälle bekämpar(droghandel, stöld, smuggling, människohandel, beskydd m m)
Jag är inte islamofob om det nu finns ett sådant ord ifall jag har uppfattningen att hijab för att inte tala om burka är reaktionärt och kvinnoförtryckande.
Vänstern i den mån det finns någon borde istället ta en allvarlig diskussion om hur man driver befrielsekamp och vad som kan accepteras eller inte.
Den diskussionen skulle förpassat ABB och al-Qaida på exakt samma planhalva.
Det främsta stödet till muslimer och oss själva går genom ett entydigt och totalt avståndstagande från allt vad talibaner, iranska ayatollor och korsfarare heter. De är kriminella skurkar som kapat en religion. Vi kan diskutera om det är religionen som frälser människan eller något annat men den diskussionen kan föras på seminarier där både muslimer, judar och kristna kan diskutera i lugn och ro.
Militant islam och militant kristendom är inget vi behöver vare sig i Sverige, Norge eller Afghanistan.
Vi har problem med vår demokrati i Sverige och för den skulle resten av Europa. Men det är ingenting mot vilka problem man har i Afghanistan, Pakistan och Irak för att ta några illustrativa exempel.
Den dagen den politiska höger-vänsterskalan förmår skilja ut sig från varandra och skapa en politisk skiljelinje, vilket inte varit fallet på många år och av olika skäl, så lovar jag att motsättningen mellan kristna och muslimer kommer att försvinna fortare än kvickt.
Sedan ett större antal år styrs vi inte av politiker utan av utgiftstak. Det är också i den nuvarande ideologibefriade debatten som svamlarna söker sin näring.
Svamlarna saknar nämligen förmåga att skilja mellan stort och smått, viktigt och oviktigt.
Demokrati är viktigt men islam är verkligen inte viktigt. Inte för mig i varje fall.
Jag vet inte vad som döljer sig i trotskisten Andreas Malms hjärnbark. Tror han att den permanenta revolutionen ska komma som ett brev på posten om han eldar på motsättningar som han hittar på vartefter eller som finns men är betydelselösa medan de som måste diskuteras sopas under samma matta som alltid fått ”trottar” att ytligt sett framstå som en perfekt lösning för slappa kulturradikaler. Deras store hjälte Lev Trotskij slutade tråkigt nog för dem i Mexiko med en ishacka i skallen redan på 30-talet. Så finns får man förmoda just därför inte ens ett havererat trotskistiskt samhälle att ta lärdom om(jmfr  Sovjet, Kina). De rör alltid till det så till den milda grad att de hamnar totalt fel i politiken.
Malms skimrande avslutning i VG artikeln får tjäna som inramning till islamofobdebatten och den post 70-tals vänsterns ideologiska sammanbrott.
”Att anklaga vänstern för samrör med islam har varit vardagsmat så länge högern sett muslimer som ett politiskt huvudproblem”(Andreas Malm Verdens Gang 26 juli 2011)
För oss andra går livet vidare. Vi har inget problem med religionen. Vi vet att religionen är en privatsak.

8 kommentarer:

Jonathan sa...

Tack för en utmärkt blogg Stefan!
Helt klart att dessa försök till statistik löjeväckande. För att inte tala om de exempel på kommentarer och inlägg du belyser.

Du skriver att du inte kan förstå vad som enar vänstern och islamisterna. Men du bortser från det uppenbara. Hatet av Israel och USA.

Vad som oroar mig i det hela är att det finns en skillnad mellan Islamsk och höger-vänster-religös Terrorism.
Om man baserar sina extrema och våldsamma ideer till höger-vänster-eller vilken annan religion som helst är man direkt en "loon" eftersom stödet inom dessa grupper för att utföra terroristdåd är extremt litet, och i de flesta fall inte baserat i något konkret.
Att en och annan förvirrad person klickar kommer vi alltid att få leva med.

Med islam verkar det vara lite annorlunda. Koranen är nedskriven av en mycket aggresiv krigsherre. Och det är väldigt svårt att se de värderingar som beskrivs som accepterande av andra, och fredliga. När samma bok dessutom måste användas som lagbok, ser det väldigt mycket ut som ett problem.

Det har förekommit allvarliga försök att reformera Islam, men de de har för det mesta resulterat i att fundamentalisterna blivit starkare. Varför?
Naturligtvis är de allra flesta muslimer bra människor som bryr sig om sina nära och kära. Kämpar på i det dagliga utan att ha några extrema eller våldsamma tankar. Men att det är så lätt att radikalisera till synes vanliga muslimer (se det senaste bombförsöket i Fort Hood denna vecka. Och attentaten runt mellanöstern) kan inte bara viftas bort.
Den vanlige muslimen måste nog stå upp mot fundamentalisterna för att problemet ska försvinna. Men det är ju inte så lätt om man måste riskera det man byggt upp och dem man älskar i processen.

Retar mig på att jag missade Lavec Kronos. En av mina absoluta favorithästar genom alla tider, och nu körd av min favoritkusk. Såg det inte live och kunde aldrig tro att han skulle ge ett sådant odds, får bli min dåliga ursäkt. Grattis att du var vaken!

Vänliga hälsningar

Jonathan

Anonym sa...

Hahaha för att bevisa terrorhotet från islam måste SH hämta amerikansk regeringsstatistik (krigförande part) från länder i krig. Att muslimer utför attentat under brinnande krig förvånar inte mig. Jag skulle nog bli mer förvånad om pingstkyrkan fanns med i USA:s statistik över terrordåd i Irak. Muslimer är ju ganska talrika, speciellt i muslimska länder, däremot vågar jag påstå att Irak har få pongstvänner. Dessutom är ju allt väpnat våld i Irak att betrakta som terrorism (om inte USA står för våldet). En del borde enligt internationell lag betraktas som legitimt motstånd mot en ockupationsmakt. Även din eleganta koppling mellan islam och vänstern började lite fel. Mao-citatet du nämner är fel på 2 punkter. Dels var det inte Mao utan Marx som sa något liknande. Dels är citatet en felöversättning från tyskan om du nu menar Marx-citatet. Marx talade om folkets opium, inte om ett opium för folket. För dig är kanske skillnaden betydelselös men för mig handlar det mer om folkets sökande än om att någon kör ner religionen i halsen med spett. Att respektera detta sökande och försvara allas rätt att tro vad man vill är fullt förenlig med en vänsterposition. Stöd till islamistiska terrorgrupper kommer snarare från en grupp reaktionära regimer i Pakistan, Saudarabien och USA. Utan dessas finansiering av terrornätverken skulle islamistisk terrorism ungefär vara lika vanligt idag som på 70-talet, dvs väldigt ovanlig.

Anonym sa...

Du hade ritat en bil i din blogg. Vet inte varför men där borde du verkligen vara nervös. Det enda år som det finns något attentat registrerat i Sverige som utförts av en muslim med dödlig utgång är 2010. En dog, han själv. I genomsnitt dör 400 personer per år i trafiken (det är okänt hur många muslimska chaufförer som kör ihjäl goda kristna, ) men risken att dödas i trafiken är 40 000 % högre än att dödas av en muslimsk terrorist, år 2010 vilket är det enda år som det går att räkna på. Under samma år var det 1700 % mer troligt att en god kristen man slog ihjäl sin fru än att en muslimsk terrorist dödade någon. Det är okänt hur många av dessa kristna som var fundamentalister och alltså gjorde det för att återupprätta Vatikanen som politisk makt i Europa. Hur stor chansen är att man blir dödad av kristna, konservativa i Norge år 2011 i förhållande till islamsk terror går inte att räkna på eftersom det hitills inte förekommit islamsk terror i Norge år 2011. Men låt oss anta att rörbombaren från Sthm har en kusin i Norge som gör samma sak i Oslo som i Sthm år 2010. Då är det 7600 % större risk att dödas av kristen terror än av muslimsk, i Norge 2011.
Alla grupper med terroristiska tendenser måste självklart bekämpas. Tappar man proportionerna däremot så är risken att man skapar mer terrorism än man bekämpar. Men viss terrorism minskar ju som tur är, Nelson Mandela har tex nyligen tagits bort från USAs terrorlista. Och det är ju bra. USA vann ju dessutom kriget mot terrorn när man sköt Usama obeväpnad i pyjamas. Så nu kan man lugnt dra sig ur Afghanistan. Också bra.

Anonym sa...

Jonathan, vill du ha lite drag på våldet skall du läsa 5:e Moseboken. Där sparades varken kvinnor eller barn när det utvalda folket rensade bland de mer mörkhyade i bla Kanaan. Många kristna i bla USA (bla Bush) tror sig nu tillhöra det utvalda folket. Det innebär en tro på att man måste sprida sin tro och civilisation med våld, precis som på Moses tid. Så läs Moses 5:a, den är häftigare än Koranen. I praktiken blev islams erövringståg på många håll en ganska tolerant affär. Både judar och kristna (som i Koranen respekteras eftersom de tillhör boken folk) fick behålla sin tro så länge de betalade skatt. Kristna har varit betydligt mer intoleranta eftersom man ansåg Muhammed som djävulens profet. Och religionsfrihet har vi enligt lag bara haft ett halvsekel i tex Sverige. Men letar du efter love and peace så gör du bäst i att undvika alla de abrahamitiska religionerna.

Stefan Hagberg sa...

Till Jonathan: Hej! Ett problem med stora religiösa idéer som kristendomen och islam är som du skriver att deras högsta prästerskap alltid lierat sig med makten, alternativt maktens opposition med syfte att stärka sin uttolkning av guds budskap.

Herr Anonym här intill verkar tro att islam skiljer sig från kristendomens utbredningsmetodik.

Svärdet har varit sällsynt närvarande i båda fallen. Det finns gott om smaskiga citat i Koranen som väl matchar Bibeln.

Dessutom verkar vår Anonyme vän ha glömt bort en sak. Det finns ingen som nämns så ofta o Koranen som just Moses eller "Musa" som han egentligen hette. Så här står det i Koranen:

"Also mention in the Book (the story of) Moses: for he was specially chosen, and he was a messenger (and) a prophet. And we called him from the right side of Mount (Sinai), and made him draw near to Us, for mystic (converse). And, out of Our Mercy, We gave him his brother Aaron, (also) a prophet."

—Qur'an, sura 19 (Maryam), ayat 51-53

Appropå Moseböckerna!

Ha det´

Stefan

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym: Hej! Ska börja med att att säga att du har rätt.

Det var inte Mao som bevingade meningen "religionen är opium för folket" utan Karl Marx.

Däremot använde Mao uttrycket precis som Lenin m fl och det var sällsynt närvarande i hans politiska närhet(opiumkriget och de europeiska missionärernas mission och handel.

Att uttrycket skulle varit fel är däremot fel. Här orginalet och översättning:

"Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.

Sv övers:

Religiöst lidande är samtidigt ett uttryck för ett verkligt lidande och en protest mot ett verkligt lidande. Religionen är suckarna från förtryckta varelser, själen i en hjärtlös värld, och anden i en andelös värld. Den är folkets opium.

Stycket kommer från Karl Marx kritik av filosofen Hegel.

Marx säger här aldrig ordagrannt "Religonen är opium för folket", Men kontentan av de två menignarna är precis det och det var exakt vad Marx, Lenin och Mao ansåg.

Religionen är ett dövningsmedel för folken. Eskapism.

Vilket torde bevisas med en titt på kartan.

Att religionen huvudsakligen på så sätt objektivt sett fungerar som repressiv kraft som använts genom historien för att hålla folken på mattan är det få som inte är religiösa som tvivlar på.

Att religionen haft denna för makten praktiska funktion tar sig uttryck både inom judendom, kristendom och inte minst islam.

Tydligast blir det när man ska tolka skifterna.

Stefan Hagberg sa...

...forts..Jag orkar inte ens gå in på alla dina tokigheter.

JAg vet egentligen inte var du vill komma.

Om du läser vad jag skrivit genom åren så påstår jag verkligen inte att den ena religionen skulle vara bättre än den andra. Det är bara att titta på Palestina-Israel konflikten idag, de kristna korstågen, inkvisitionen eller för den delen hela historien där Muhammed drev ut judarna(Qaynuqa, Nadair och Qurayza) ur Medina med passande uppenbarelser från Allah som följeslagare.

Pengar och makt är vad det handlar omtillsammans med att Muhammed var en halvbildad typ som kanppast kände till allt om kristendomen och Judendomen. Han blev ett lätt byte för de judiska skriftlärde.

Ta suran om dadelpalmerna. Är det troligt att Allah skulle viskat i Muhammeds öra om dem.

Om du inte förstår sambandet(skillnaderna) mellan, judendom, kristendom och islam så har du ingen möjlighet att förstå dessa religioners konflikter och gemensamma historiska grund.

USA vann inte kriget mot terrorn när de sköt UBL. Det kriget kommer nog att fortsätta ett tag till.

Vad är då skillanden mellan offren i de flesta islmistiska terrorattackerna och dödandet av UBL. Pyjamasen som jag ser det.
Eller var de som jobbade i Twin Towers marinkårssoldater? En hel del var dessutom muslimer.

Din sifferekvilibrism lämnar jag därhän. Och om kusinen lyckas då? Står det 1-1 då. Hade rörbombaren lyckats hade resultatet kunnat bli full i klass mer och värre än det som skedde i Norge. det är inte det väsentliga i den riktiga världen som du verkar ha lämnat för gott. Där är det viktiga att bekämpa terrorism oavsett idfall den utövas av troende judar, kristna eller muslimer, och inte ursäkta den ifall den kommer från islamistiskt håll.

Om islam och skatterna kan jag bara säga, suck!

"de fick behålla". Så jävla gentilt! jag tordde religion handlade om tro inte om skattepolitik. Det är precis vad motsättningarna handlar om. Makt och pengar, snarare än ett fromt liv där "compassion" är ledordet och syftet är att kvala in till himmelriket. På samma sätt som Akbar Hashemi Rafsanjani kontrollerar varenda pistagenöt i Iran så sålde den kristna kyrkan avlatsbrev som ett bevis på tron.

Kan inte motstå frestelsen att citera den islamist som åkte taxi runt om i Mosul. Han åkte hit och han åkte dit.Blev mer och mer missnöjd. Till sist bad han taxichauffören stanna och visade bombältet han hade innanför jackan.

han ahde åkte runt för att se ifall han hittade någar amerikaner. då skulle han sprängs sig själv i luften.
-Jaha, sa taxichauffören. Men jag då?
-Det är lungt, sa islamisten. Du kommer till Paradiset direkt.

Jonathan sa...

Hej Stefan och anonym,

Kul om moseböckerna Stefan.

Intressant att läsa vad anonym skriver, men det bekräftar i mycket vad som diskuterades tidigare. Vänstern och islamisterna håller samman på grund av sitt hat mot Israel och USA.
Till anonym har jag ett par frågor. Visst finns det smaskiga historier i både Bibeln och Koranen. Men det finns skillnader mellan dem och dess syften också. Om vi jämför mohammeds och jesus ord. Tror du det är tillfälligheter att det finns så dramatiska skillnader i levnadssätt mellan den kristna världen och arabvärlden?
Och varför ljuga om Bush och tiga om Irans ledare som tror på den tolfte imanen? Och dessutom utelämna Iran som sponsor av terrorism när de är den största.

Angående skatten för att visa sin undergivenhet glömde du också ett par detaljer om vad mer som förväntas av en icke-muslim som lever i ett muslimskt land. Kanske inte så konstigt att det finns få pingstvänner i arabvärlden? Alla lika inför lagen, och lika värda?

Dina räkneexempel får du stå för själv men ABB var inte kristen vilket han också uttryckte i manifestet. Han anser sig försvara judeo-kristna värderingar men praktiserade inte kristendom i någon form. Det skulle ju också vara omöjligt att döda som kristen eftersom det står i direkt motsats till tio guds bud.

Man måste nog räkna dåden mot sina egna landsmän som terrordåd även om de utförs i arabvärlden.

Att du tycker att judar och kristna respekteras i koranen är intressant och kanske kan utvecklas. När påven talade om en del av detta brände extremister påvefigurer på gatorna.

Du skriver också att försvara allas rätt att tro vad man vill är förenligt med en vänsterposition. Ganska intressant ur historiskt perspektiv. Men det är väl inte rätt vänster som varit vid makten hittills.

Skulle till sist vara intressant att veta hur du ser på om shariahlagarna också är förenliga med en vänsterposition. Och om inte, hur ska vi göra för att hjälpa dem som lever under dess förtryck? Infiltrera med vänsterpolare?

Om du skulle försöka dig på att hypotetiskt göra en profil på den person som utför nästa terrordåd i världen, hur skulle den personen se ut?

Vänliga hälsningar

Jonathan