måndag 8 februari 2010

Reflektioner som rör vittnet Erik FredrikssonOvan´bild ur Förundersökningen.

Hur kan Erik Fredrikssons och Hans G Erikssons vittnes mål vara stöd för Elins vittnesmål?
”Elin Strinnlunds uppgifter vinner också stöd av framför allt Hans Erikssons och Erik Fredrikssons utsagor. Tingsrätten finner att hennes uppgifter ska läggas till grund för bedömningen.”

När man läser domen där tingsrätten i Svanstedtmålet funnit att Erik Fredrikssons vittnesmål stödjer Elins så har man ungefär lika svårt att finns det stödet precis som när det gäller Hans G Eriksson.

För domen gäller vad som är bevisat när det gäller sammanlagt nio hästar varav två okända. Sju av dessa avvisas medan domen gäller vad som är bevisat rörande hästen Quack Pot och Le Kemp.

Quack Pot, Le Kemp och Erik Fredriksson
Varje hästpar eller enskild häst som tagits upp som bevis i rättegången i linje med åtalet har en egen rubrik. Så vi kan strunta i de övriga så länge.
Under rubriken: ”Vad är bevisat när det gäller hästarna Quack Pot och Le Kemp" skriver tingrätten följande i domen:


”Vittnena Hans Eriksson, som hyrt stall av Åke Svanstedt under den tiden åtalet
avser, och Erik Fredriksson, som varit anställd som hästskötare av Åke Svanstedt
under den perioden åtalet omfattar, har lämnat uppgifter som stämmer överens med Elin Strinnlunds redogörelse.”


Jaså, verkligen.

Nu ska vi hålla i minnet att rubriceringen handlar om vad som är bevisat ifråga om Le Kemp och Quack Pot och inte vad Erik säger om All American Cool som inträffar, dels före preskriberingen och vid en tidpunkt två år tidigare när Elin inte ens var anställd. Inte heller uppgifter som rör hans senaste version när det gäller Icing Laday 2005 som sägs ha inträffat ett halvår efter att Elin slutat.

Så vilka uppgifter kan rätten mena stödjer Elins berättelse om just Quack Pot och Le Kemp.

Det rätten ska pröva är alltså bevisen kring Quack Pot och Le Kemp.

Men vad säger då Erik om Quack Pot och Le Kemp. Ingenting faktiskt. Han nämner inte de hästarnas namn varken i förundersökningen eller rättegången varken spontant eller på fråga från vare sig åklagaren Anders Gustafsson, advokaterna Leif Silbersky, Staffan Uvabäck, Hans Berglund eller rättens ordförande. Erik nämner inte ens sommarvikarien och skötaren Elins namn i rätten. Det är hon som uppger att hon gjort iakttagelser som rör hästarna Quack Pot och Le Kemp. Men kan det då vara Erik som beskriver någon händelse som Eriksson berättat eller sett och sedan berättat för Erik som gäller Elin Quack Pot och Le Kemp.

Nej, Han nämner inte heller Erikssons namn under rättegången eller i förundersökningen.

Så hur kan då Eriks uppgifter, vilka ju måste vara knutna till de aktuella hästarna vara ett stöd för Elins berättelse vad gäller Quack Pot.

Ja, det får vi gissa oss till, för rätten gör inte ens ett försök att förklara på vilket sätt Eriks eller för den delen Hans G Erikssons uppgifter är ett stöd för Elins berättelse när det gäller Quack Pot och Le Kemp.

Bilen vid banan
Jo, vänta! Elin säger ju att hon såg Erik köra Jepsons bil till banan:

”Hon har även berättat att Erik Fredriksson kört Carl Johan Jepsons bil till banan men att hon inte vet vad Erik Fredriksson gjorde där.”

Hon får ingen fråga om Erik utan ger denna extra information själv:

”-Jag, såg ju när han var där(Jepson min anm.) och tilläggas kan också att Erik Fredriksson hade kört dit med Jepsons bil. Vad han gjorde där vet jag inte.”

Det kan ju låta bestickande. Erik Fredriksson kör dit Jepsons bil. Vad skulle Jepson med sin bil till när han tränade häst på rakbanan.

Orsak okänd
Men åklagaren struntar i den här informationen. Han inser efter förhöret med Disa där bilar som kördes till rakbanan penetrerades av advokaterna att bilar kan köras dit av andra anledningar.

Det kan självfallet finnas en miljon skäl till att Erik Fredriksson kör upp Jepsons bil till rakbanan. Jepson kanske skulle ett ärende efteråt och Erik skulle köra tillbaka till stallet. Det finns ingen uppgift om att Elin stannar och ser vad som händer sedan. Istället säger hon klart och tydligt att hon inte vet vad Eriks gjorde där. Le Kemp hade vidare kanske tappat en sko och Jepson ringde efter Erik via mobilen som tog med en extra sko i Jepsons bil.

Det stora problemet är att ingen frågar vare sig Jepson eller Erik om den där bilen. Speciellt märkligt är det att inte Elin berättar om Erik och bilen i förundersökningen. Inte ens Elin tillfrågas när hon lämnar denna information utan åklagaren glider raskt vidare till hennes iakttagelser rörande Jepson.

Elin beskriver följande händelseförlopp i förundersökningen som skulle skett under en dag sommaren 2004 rimligen i slutet av juli:

”Vid ett tillfälle då de var ute och körde hästar så körde Disa Zetterman upp bredvid Elin och frågade henne om hon visste om de hade använt el mot en av de hästar som Disa skötte,Soccer Vadd (Zoccer Wadd heter hästen och ingick i de så kallade Gidde intervallerna som Jepson körde min anm.).Elin svarade att hon trodde det var så. Elin hade sett den hästen köras iväg av Jepson med samma speciella utrustning som hon sett användas på Quack Pot då hon sett Jepson köra tidigare och hon förstått att den fick elstötar.Samma dag på lunchen satt Elin, Disa Zetterman och Erik Fredriksson och pratade om användandet av grisfösare. Disa hade inte tidigare förstått att detta med användande av grisfösare förekom trots att hon arbetat där i flera år. Disa var upprörd och grät.”


Men det går kanske inte att fråga Erik i rätten om den där bilfärden. Jodå, Erik förhörs efter Elin Strinnlund. Faktum är att Erik förhörs sist både i förundersökning och tingsrätten.

Elin borde ju rimligen tagit upp med Erik om att han var vid banan när hon tror att Le Kemp strömmades och hon såg Erik.

Tidpunkter och positionsproblem
Vad säger då Erik i rätten angående bilar och grisfösare. Det är ju den enda kopplingen där Erik i någon mån skulle kunna stödja Elins berättelse. Jo det finns ett tillfälle till men det ska jag återkomma till.

Erik säger följande som rör den tid Jepson var där alltså anställd 1 januari 2004 till maj 2005:

”…även vid denna tiden så körde jag ner grisfösaren vid något eller några tillfällen till Kalle. Men hur många, när och var, det minns jag inte.”

Nej, det är just det. Erik vet inte när detta skett under en sjutton månader lång period. Något eller några tillfällen. Det kan vara ett eller ett par men inte många. Elins iakttagelse när det gäller Le Kemp och överhuvudtaget gäller ett vid ett tillfälle på 150-200 meters håll. Hon ser inte Erik med någon grisfösare. Hon säger att hon inte vet vad han gjorde där. Ingen frågar.

Ingen frågat Erik om han minns hästen Le Kemp eller att han sett Elin så och spana i hingsthagen som iofs ligger vid B-stallarna cirka 300 meter eller mer från rakbanan. Ingen frågar en om det skedde under den tid Elin var där eller om Erik ibland kört dit Jepsons bil av andra skäl. Stod Elin i hingsthagarna som alltså ligger till höger(tre plus tre) om stallarna A och B längst uppe till vänster så menar jag att hon dessutom borde utveckla om hon överhuvudtaget kunde se någonting på det avståndet.

Elin i tingsrätten:
”… nu vill jag se vad som händer så jag bestämde mig för att gå och kolla så jag gick till en hingsthage som ligger 150-200 meter från rakbanan så jag ser när Jepson kör då, vänder upp. Han har någonting i handen. Vad det är kan jag inte säga för det är svårt att se från det avståndet.”

Den här iakttagelsen gäller Le Kemp.

Står hon där hon uppger att hon står i hingsthagarna så kan hon knappt se vad det är för bil. Jämför bilden nedanför tagen från rakbanan på samma sida. Den vita pricken kan vara ensilagebehållare men också en bil. Om Elin står i hingsthagarna så står hon bakom trädpartierna som ligger framför hingsthagarna. Senare i utfrågningen av advokaterna pekar hon var hon står men det framgår ingenstans att hingsthagarna skulle flyttats eller var hon står eller att hon informeras om att hennes utsaga om hingsthagarna skulle var fel. Hon kan ha tagit fel eller i verkligheten befunnit sig i andra hagar, t.ex. de hagar som ligger innanför rakbaneovalen. Men beroende på var hon stod där är det ändå oklart ifall hon ser t ex. Erik för att inte tala om Jepson och dessutom är det ingen som frågar om hon sett Erik köra iväg med bilen eller ifall hon sett Erik stå bredvid bilen, sitta i bilen etc.

Hur fick hon idén ?
Vidare är Eriks stöd för Elins berättelse i vilket fall obefintligt eftersom han inte på något sätt beskrivit att han varit närvarande och kört upp en grisfösare vid det aktuella tillfället som tidigare beskrivits. Erik har ingen tidsuppfattning när detta skett. Det kan handla om vilken som helst av de 500 dagar Jepson varit på Bjertorp och av Eriks berättelse som ovan rör det sig om någon eller några gånger.

Elin berör i sitt vittnesmål följande i rätten:

ÅKL: Pratade du med någon eller frågade vad det här var för något.

-Personalen frågade jag ju och det var ju mer en bekräftelse av min förmodan som jag fick från dom.

ÅKL: Vilken var din förmodan?

-Att det var grisfösare som användes.

ÅKL: Varför kom du på den tanken. Varför kom det upp. Varför fick du den tanken?

-För det var ju det som hade påståtts. Jag hade inte trott på det här. Inte alls. Jag brukar inte tro på skitsnack utan det jag har sett med egna ögon.

ÅKL: Var det någon speciell som hade påstått någonting eller.

-Nej, men det var ju dom jag jobbade med. Det var bl a Paw Mahony. Disa då. Disa hade en konflikt med Erik där ett tag. Som jag hörde. Hon frågade han vad de höll på med och han försökte avdramatisera det och sa att det väl inte var så farligt. Jag ville inte höra. Jag ville inte tjuvlyssna.”

Erik skulle alltså försökt avdramatisera något som Disa uppfattade skett och Elin tjuvlyssnade men ville inte lyssna mer. Det här rör alltså inte ens Elins iakttagelser.

Eriks stöd obefintligt!
Det är alltså inte utrett att Eriks berättelse stödjer Elins ifråga om hästarna Quack Pot och Le Kemp och därför det som står i domen om att Erik Fredrikssons berättelse och Hans G Erikssons berättelse skulle vara ett stöd för Elins berättelse när det gäller de två hästarna Quack Pot och Le Kemp.

Sammantaget gäller enligt men mening att kriteriet för rätt till prövningstillstånd gäller i vart fall enligt följande:

”1.det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som tingsrätten har
kommit till,”

Med detta sagt vill jag lämna frågan ifall Eriksson och Fredriksson kan anses varas stöd för Elin Strinnlunds berättelse.

Andra märkliga omständigheter och slutsatser
Det finns också en rad andra skäl till varför tingsrätten bort ifrågasätta och avvisa Erik Fredriksson olika berättelser och det sätt på vilket utredningen skötts med avseende på Fredrikssons olika versioner av händelseförloppet.

Men det gör man inte. Istället skriver man en överslätande förklaring som stöd för att Therese stödjer Eriks berättelse och tvärtom:

”Tingsrätten är av den uppfattningen att Erik Fredriksson inte haft rätt att vägra att uttala sig om egna eller närståendes agerande avseende sådana brott som åtalet avser men som är preskriberade. Tingsrätten har gjort bedömningen att det inte funnits anledning att erinra Erik Fredriksson om innehållet i 36 kap 6rättegångsbalken innan förhöret med honom. Med hänsyn till de uppgifter som Erik
Fredriksson lämnat har tingsrätten dock funnit skäl att informera Mikael Svanstedt
om innehållet i den bestämmelsen och tingsrättens uppfattning avseende sådana
preskriberade brott som åtalet rör.

Erik Fredriksson har utöver de uppgifter han lämnat om Carl Johan Jepson även
redogjort för andra tillfällen som han på Bjertorp kommit i kontakt med elpåfösare.

Erik Fredriksson har omedelbart efter att han beskrivit sin bakgrund fritt redogjort
för hans kännedom om elpåfösare. Han har på eget initiativ också berättat om en
händelse med hans egen häst som kan leda till att han själv ställs till ansvar för
liknande brott som åtalet gäller.

Therese Blomqvist och Erik Fredriksson har tidigare varit sambo, de har barn
tillsammans och deras kontakter med varandra rör framför allt frågor kring barnen.

Therese Blomqvist har berättat att hon vid två tillfällen sett att Erik Fredriksson
använt elpåfösare mot hästar. Det har inte framkommit att någon av Therese
Blomqvist eller Erik Fredriksson har någon anledning att smutskasta Åke Svanstedt
och än mindre motiv att sanningslöst tillvita honom brottslig gärning. Det har vidare
inte framkommit att Therese Blomqvist lämnat skilda uppgifter beträffande
väsentliga moment och det har inte heller i övrigt framkommit något som ger
anledning att ifrågasätta hennes uppgifter. Erik Fredriksson har känt till vad hon
berättat för polisen. Han har således varit väl medveten om att han riskerade att göra sig skyldig till mened, vilket är ett allvarligt brott som normalt föranleder flera månaders fängelsestraff, om han inte berättade vad som ägt rum vid de två
tillfällena som Therese Blomqvist redogjort för.

Att en förhörsperson lämnat flera olika versioner och om det inte framkommit att
personen haft godtagbara skäl till det kan leda till att man helt bortser från
personens uppgifter. På grund av det starka stöd som Erik Fredrikssons berättelse
får av Therese Blomqvists utsaga men även på grund av att tingsrätten anser att han
på ett övertygande sätt förklarat anledningen till varför han i tingsrätten ändrat sina uppgifter finner tingsrätten att hans uppgifter ska ligga till grund för bedömningen."


Dels har inte Fredriksson på något sätt övertygande ändrat sin berättelse. Dels innehåller den senaste versionen uppenbara motsägelser i förhållande till den som Therese lämnade i förundersökningen.

Therese försvunnen!
I Eriks tredje version i Tingsrätten får man intrycket av att Erik lämnar en redogörelse för den andra hästen som han kallar Feel Good men som här i denna blogg tidigare utretts förmodligen är hästen Filled Gold. Viktigt eller inte? Det mest remarkabla med Eriks berättelse i tingsrätten är två förhållanden. Dels att Therese inte är med vid tillfället i hans redogörelse. Ingen frågar heller varför hon försvunnit. De antar möjligen att hon finns med eftersom historien handlar om en häst som efter banfösningen med All American Cool spändes upp i stallgången och Erik använde grisfösare mot den samtidigt som han ryckte drog det norska huvudlaget.

Den andra diskrepansen i paret Erik och Therese berättelse gränsar närmast till det komiska.


Strömning utan ström!
Nu ska man komma ihåg att när Erik gör sin första kovändning i förundersökningen så berättar han om All American Cool och lovar dyrt och heligt att det var det enda tillfället. Han har alltså ljugit två gånger redan när han i rätten drar sin tredje variant.

Erik påstår att han gav hästen(Filled Gold) ström och hästen sparkade bakut så att grisfösaren flög genom lokalen och gick sönder. Han skulle senare ha lagat den hemma. Så här beskriver han situationen mer utförligt. Han säger att Glenn beordrade det medan Therese säger att Åke beordrade strömningen. Det hade Erik sagt till henne sa hon i rätten.
Ovan bild ur Förundersökning

”Någon gång under 2003 jag minns inte när så då blev jag beordrad av Glenn att använda elpåfösaren på en häst som hette Feel Good (ev Feel Gold*) och då skulle jag göra det inne i stallet. Jag skulle använda ett norskt huvudlag, vilket innebär ett huvudlag med skygglappar som man med ett snöre drar ner för ögonen för hästen och samtidigt som jag skulle göra detta så skulle jag ge han en stöt då. Jag gjorde så och det skedde inne i stallet i gången då, vilket var väldigt korkat gjort men man gjorde det och hästen slog ju så klart. Träffade grisfösaren och han(grisfösaren) for genom stallet landade på andra änden och... gick sönder lite grann. Jag tog med den hem då, satte ihop den och skruva fast någon sladd som lossna...jag minns inte exakt hur det var men jag tog med den hem och lagade den och la tillbaka den där jag hade tagit den och där jag tog den på samma ställe som Åke sa till mig.”

Här blandar han för den uppmärksamme läsaren galant in både Persson och Svanstedt i händelsen.

Enligt Therese berättelse i förundersökningen så gav Erik hästen ström och hästen försökte frigöra sig men det gick inte. Då orkade inte Therese inte se mer och gick till grannstallet. Där hörde hon hur Erik strömmade hästen flera gånger med någon sekunds mellanrum.

”Therese var med Erik ytterligare en gång då han utförde behandling medelpåfösare mot en häst. Det var troligen någon månad efter det första tillfället men hon minns inte säkert. Denna gång gjordes det inne i stallet. Även denna gång var det bara Therese och Erik där. Det gick till så att hästen ställdes upp i gången i stallet och var kedjad med två kedjor fäst på vardera sidan på grimman, en åt vardera hållet. Hästen hade på sig huvudlag, ett s.k. norskt huvudlag, där det går att fälla ner skygglapparna med hjälp av en lina. När Erik ryckte skygglapparna så att hästen kunde se åt sidorna så satte han samtidigt elfösaren i baken på hästen så att den fick en elstöt. Tanken med detta var att när kusken drog skygglapparna under tävling så skulle hästen förknippa detta med en elstöt och försöka fly/öka farten. Hästen fick total panik då den fick elstöten och försökte slita sig loss men lyckades inte. Detta upprepades ett par tre gånger med någon minuts mellanrum. Efter första stöten hästen fick så gick Therese till stallet intill, hon orkade inte se på. Hon såg sedan inte när hästen fick de andra stötarna men hörde tydligt hästens reaktion när den försökte komma undan när proceduren upprepades. Den skrek inte men det hördes när den försökte slita sig loss. Therese minns inte vad den hästen hette.”

Hur kan man strömma en häst med en trasig grisfösare?

Therese beskriver i rätten ingenting om att någon grisfösare skulle flugit i luften och gått sönder. Nu berättar hon inget om att hon flyttat till ett annat stall och att Erik skulle strömmat med någon sekunds mellanrum. Hon påstår vidare när det gäller Filled Gold att Erik fått order av Åke. Det är inte vad Erik påstår som säger att han fick order av Glenn.

När det gäller All American Cool säger Therese att hon tror att de hade grisfösaren hemma en natt och i förundersökningen utvecklade hon liknande tankegångar.

” Therese tror att Erik hade fått den innan och att han hade den med sig i bilen.
Therese tror att den aldrig förvarades i stallet utan att det alltid var någon som hade den hemma hos sig, den lärling som för tillfället hade uppdraget att utföra elträningar.”


I fråga om Filled Gold så vet hon inte var grisfösaren kom ifrån men det var samma grisfösare. Tänk om den inte alls kom från Svanstedt?

Men rätten tycker Eriks och Therese berättelser är övertygande:

”På grund av det starka stöd som Erik Fredrikssons berättelse får av Therese Blomqvists utsaga men även på grund av att tingsrätten anser att han på ett övertygande sätt förklarat anledningen till varför han i tingsrätten ändrat sina uppgifter finner tingsrätten att hans uppgifter ska ligga till grund för bedömningen.”

Den tränade hos Goop
Vi får alltså anta att det rör sig om samma häst trots att det inte klarlagts. I förundersökningen säger Therese Blomqvist att hon tror det andra tillfället(Filled Gold) inträffade en månad senare med en häst som hon inte minns namnet på och sedan beskriver hon en till det yttre samma situation som Erik gör i rätten:

Faktum är att hästen ifall den hette Filled Gold fortfarande var i träning hos Olle Goop någon månad senare vilket skulle vara i januari eller februari 2003. Filled Gold kom till Svanstedt från Goop den 29 april 2003.

Erik minns inte när det hände i rätten. Då har Therese redan vittnat.

Varför vittnade de?
Om vi börjar från början så kan man inte låta bli att fundera över hur det gick till när de här olika vittnena hamnade på åklagarens bord.

Var Erik Fredriksson ett vittne från början eller blev han ett vittne efter Therese Blomqvists vittnesmål hos polisen. Erik förhörs nästan en månad senare och efter alla andra vittnen både hos polisen och i tingsrätten. Ur den synvinkeln så har just Erik haft det sällsynt bra förspänt när det gäller att ta reda på vad andra sagt. I rätten frågar Silbersky Therese ifall hon varit kontakt med Erik efter polisförhöret(varför inte före också):

"Silbersky: Så ni har inte pratat om det här?
Therese: Nej. "

Sen kommer Erik med nya givar i rätten där han säger tvärtom:

"Uvabäck: Men ni har gått igenom med varandra vad ni har sagt i polisfören?

-Jag har pratat med henne om vad hon har sagt och inte sagt.

Uvabäck: Och hon har fått reda på vad du har sagt?

-Ja.

Uvabäck: Var det precis innan förhandlingen här idag då?

-Innan nu. Nej, det var strax efter jag hade varit på polisförhöret. "

Vad var det tingsrätten skrev i domen:

”På grund av det starka stöd som Erik Fredrikssons berättelse får av Therese Blomqvists utsaga men även på grund av att tingsrätten anser att han på ett övertygande sätt förklarat anledningen till varför han i tingsrätten ändrat sina uppgifter finner tingsrätten att hans uppgifter ska ligga till grund för bedömningen.”

Ja var ska man börja. Det är möjligt att Therese ljuger för att skydda Erik. Erik däremot är inte lika galant. I rätten är Therese helt övertygad om att hon känner Erik väl eftersom de har varit tillsammans i många år. Så här säger hon på åklagarens fråga vem som gav Erik order rörande All American Cool och Filled Gold:

"ÅKL: Vem hade han fått order av?
Therese: Åke
ÅKL: Sa han det
Therese: Ja
ÅKL: Trodde du på det?
Therese: Ja, ja. Visst. Vi hade varit i lag i många år så jag kände ju han väl.
ÅKL: Så du trodde inte han hittade på för att skydda sig själv.
Therese: Han skulle inte kommit på att göra något sådant själv.
ÅKL: Det är du så säker på?

Therese: Ja, det är jag. "

Erik tyckte inte det var bra?
I förundersökning liksom i rätten försöker Therese skapa en bild av att Eriks inställning:

Ur förundersökningen:

” Hon tror att Erik i början tyckte denna typ av träning var "lite häftig" men att han senare började tycka att det inte var så bra med denna metod.”

”Therese är övertygad om att det var Åke Svanstedt som givit order till Erik att utföra denna träning med användande av el.”

”Therese tror att Erik inte tyckte att detta kändes bra men hon vet att han ändå gjorde detta flera gånger efteråt. De har hon dock inte själv bevittnat.”

Med facit i hand så kan vi säga att det var betydligt värre med Eriks ärlighet eller också mörkar Therese vilket inte alls är osannolikt. Varför? Barnen kanske. Om de finns vill säga.

Nya hästar!
Medan ovanstående hände 2002 och 2003 så kastade Erik in en ny historia i tingsrätten som inte Therese alla hade berört. Hon talade inte heller om de händelser som skulle inträffat före All American Cool som Erik garnerade tårtan med i tingsrätten(Pimpinella och Pro Pax).

Då släpar han dit en egen häst från sin pappas stall Icing Laday våren 2005 som ha först vill att Jepson ska strömma och sedan övertalar han Glenn H Persson att utföra det. Dessutom på Svanstedt träningsanläggning, Svanstedts försteman och efter att STC varit där några månader tidigare och lovat Svanstedt enkel biljet från sporten ifall det kom fram något.

Men det bekymrar inte Erik enligt hans egen berättelse. På så sätt får han också inte alla tre(Svanstedt, Jepson och Persson) i sin berättelse efter den magiska preskriptionsgränsen den 11 juni 2004.

Nu hör det till saken att Therese antingen aldrig informerats om detta tilltag ifall det skett i verkliga livet eller också måste blivit ganska överraskad när hon hörde Erik i rätten. Ja, den finns också en tredje möjlighet att hon ljugit hela tiden.

För just Icing Laday som kom från Eriks pappas uppfödning hade Therese kört femton lopp med. Om hon nu känner Erik så väl och vet vad han skulle våga och inte våga så talar Icing Laday historien ett helt annat språk.


Ovan bild ur Förundersökningen

Den hästen verkar ha vandrat sedan den var två år 2001 mellan i tur och ordning Tom Horpestad, Åke Svanstedt, Tom Horpestad, Åke Svanstedt och sedan borta ett år för att återkomma hos Tommy B Andersson och tillbaka till Svanstedt med ett glapp på 13 dagar den 13 januari 2005.


Lögnens estetik
Hästen har gått 47 lopp. Femton av dessa med Therese Blomqvist som kusk. Hon gjorde två kvallopp med hästen 2001 och 2002. Sista loppet körde hon den 21 oktober 2004. Nästa lopp kördes av Jepson och sedan körde Therese inte hästen något mer. Erik Fredriksson själv körde hästen fem gånger, samtliga under 2005.

Så Erik skulle inte berättat att han beordrat strömning av Icing Laday för Therese under alla dessa år. OK, om det stämmer så faller hela Therese påstående om att Erik aldrig skulle göra något sådant själv. Varför? För att han säger det själv.


Jag har tidigare berört uppgifterna i domen om Erik och Therese har barn med varandra eller var och en på sitt håll. I domen påstår man att de har barn med varandra som det framgår av ovan.

Om Erik ljuger för polisen är en sak men att han ljuger för sina barns mor är en annan. Eller låt säga att de inte har några barn. Erik säger i rätten att han respekterar att Therese sagt sanningen. Men inte mer än att han håller tyst om att han strömmat Icing Laday.

Det blir liksom väldig märklig med Therese och Eriks berättelser redan från början. Man kan få intrycket att Therese beslutat sig för att berätta om två tillfällen när Erik och hon strömmat två hästar 2002 och 2003. Hon har kanske drabbats av samvetskval och har hört att andra trätt fram t ex Disa och Tomas.

Om man nu har gemensamma barn så är väl det första man gör att ringa upp barnens far och säga att man vill berätta sanningen. Så det inte som nu verkar ha blivit en total överraskning för honom. Eller?

Ett alternativ alternativet till att inte göra det är att man vill hämnas på pappan av något skäl. Då struntar man i att ringa och sätter sig och berättar vad man vet för polisen sen får det gå hur det vill. Men Therese förhör ger primärt inget hämndlystet intryck.

Det blir liksom motsägelsefullt. Hon försvara Erik och säger att han kanske tyckte det var lite ballt i början men sedan tog alltmer avstånd från det.

Det kan ju som jag tidigare sagt också var så att det fanns flera med i händelserna eller att det finns annan dokumentation, foto, film m m när det gäller andra hästar där Erik deltagit.

Sedan finns det ju det lite mer sofistikerade beslutet. Både Therese och Erik vill av olika eller samma skäl sätta dit Svanstedt, Persson och Jepson. Man ansluter sig till en liten bredare krets som trummats ihop och nämner några hästnamn som man valt ut från Åkes träningslista via www.travsport.se. Det är egna passhästar och blandade. Problemen med att peka ut Glenn löses genom Line som fortfarande är förbannad på honom och inte är så förtjust i Svanstedt vilket framgår av bandet och samtalet med Camilla Strandäng.

Åke är ett problem eftersom han kör så få hästar individuellt. Han är också den som högst troligt kan bemöta direkta anklagelser bättre än t.ex. Jepson. De flesta jobben gör han tillsammans med andra sker dessutom på mornar och förmiddagar och sedan far han iväg på tävlingar. Det finns alltid en risk att det kan bevisas att Åke varit någon annanstans. Så det få bli Persson i den mån det går och framför allt Carl Johan Jepson som ju inte kan neka till att han kört individuella träningar korta sådana där hästarna körs i tävlingstempo.

Att vittnena inte haft kontakt med varandra eller möjlighet att blanda ihop händelser som tillsammans kan skapa misstanke om att det förekommit träning med elpåfösare är rent nonsens.

Det fanns behov av en ny historia
Även om det inte skulle gå till åtal och en fällande dom så har man i alla fall lyckats skapa en känsla av att Åkes framgångar kanske inte skett med justa medel.

Risken?

De skarpa händelserna var till att börja med bortom den gräns på fem år förutom möjligen Disa och Hans G Eriksson. Lines vittnesmål gäller en händelse 2003 och Eriks och Therese är från 2002 och 2003. Kvar finns Disa som jazzar hit och dit. Det är också möjligt att vittnesmål som t ex Hans G Erikssons säkra uttalanden och Eriks och Therese förstärks minnesbilder hos andra. I Elins fall är det uppenbart. Hon vet inte hur det går till med elpåfösning när hon ser Quack Pot men får hintar av Hans G Eriksson, Disa och Paw Mahony m fl.

Tingsrätten har överhuvudtaget inte övervägt att vittnenas anklagelser kan vara ogrundade. Varken så att några kan berätta om vissa händelser utan risk att själva hamna i klistret på grund av brottens preskribering eller att det funnits skäl att kasta en skugga över Svanstedts rörelse.

I Eriks fall har man inte ens undersökt när han fick beskedet att hans hästar skulle flyttas till Svanstedt. Han tror att de flyttades rent fysiskt 4-5 december 2008. Det beslutet bör Erik ha fått under november 2008 under tiden som Kalla fakta frågade runt bland före detta anställda hos Svanstedt eller alldeles efter Kalla fakta programmet.

Att tappa Wood Laday och tre andra var inga problem
Enligt Erik är det sådant man får räkna med i branschen. Det stämmer såtillvida att det sällan eller aldrig finns avtal som säger att hästarna ska vara i träning en viss tid t.ex. ett år utan när ägaren inte vill ha hästarna hos en tränare flyttas de och det kan ske från dag till dag med ödesdigra konsekvenser. För Erik som haft sin proffslicens cirka sex månader och som en ny liten tränare är det viktigt att hästar kommer till rörelsen inte att de går. När fyra hästar plötsligt flyttas till en stor tränare och en av dessa Wood Laday stor för 150 000 av de 180 000 som Erik kört in är det ett dråpslag och Eriks säger att han p g a den ekonomiska krisen och ett erbjudande från Stall Tilly valde en anställning där som försteman. Sedan gick Wood Laday mycket bra hos Svanstedt och körde snabbt in en miljon. Idag har Erik slutat hos Tilly och arbetar inte längre med travhästar. Erik slet hos Svanstedt i fem år. Åke är hans idol säger han i en intervju som nybliven proffstränare.

Däremellan och när Eriks blir av med hästarna händer det något.


Pratade de – och när?
Men tillbaka till förundersökningen, Jag tycker det verkar mindre troligt att inte Erik och Therese pratat om sina upplevelser innan de förhörs. Först har Kalla faktas Sofia Hartung frågat runt under november månad 2008 och kanske tidigare. Sedan sänds Kalla fakta i månadsskiftet november/december 2008. Det skapar en massiv debatt inte bra i travvärlden utan i hela Sverige. Därefter kommer Kvällsöppet med Ekdal. Barn eller inte. Det är helt enkelt inte trovärdigt att Therese och Erik inte gemensamt bestämt sig för att berätta om vad som hänt eller vad de vill berätta.

Kanske Therese tycker det är för jävligt att Erik blivit av med hästarna. Skälet vet vi inte. Så dåligt gick hästarna inte hos Erik. En gång vann han själv med den och sedan satte han upp bra kuskar och lärlingar.

I vilket fall är det helt osannolikt att de inte skulle diskutera vad de skulle säga i polisförhöret.

Men de berättade ju helt olika historier? Erik sa att han aldrig hade sett en grisfösare men han hade också andra besked som talar stick i stäv mot vad han senare uppgett, te x att All American Cool skulle strömmats dagen innan den tävlade:

Vad har Svanstedt för filosofi angående träningen?
-När hästarna var i en träningsperiod så tränades de ganska hårt två dagar i veckan för att sedan ta det lugnare inför tävlingarna.”

Vidare i samma första förhör som alltså sker en månad efter att Therese detaljerat berätta om två tillfällen med All American Cool och Filled Gold:

"Vilken utrustning användes på hästarna vid träning?
-Det är olika från häst till häst. Normalt var det sele, öppet huvudlag. Det kunde hända att man på vissa hästar vid behov hade annan utrustning, t e x stäng huvudlag, käkrem, slagjord.

Det var dock inte ofta man hade käkrem men det förekom på någon enstaka häst för att
undvika att de böjde ner huvudet eller att de behövde stöd.Det förekom ibland, dock väldigt sällan i träning, att man hade stäng huvudlag. Det var om det var någon häst som t e x vill sticka iväg åt annat håll, eller om det var någon häst som var lat, då kunde de hjälpa med stängt huvudlag. Slagjord användes ganska sällan, det var om det var någon häst som var benägen att sparka bakut. Dels var det för att skydda kusken och dels för att hindra att hästens ben vid bakåtspark skulle komma över skalmarna.
Användes stängt huvudlag, käkrem, slagjord samtidigt vid några tillfällen? Uppbunden svans?
Fredriksson kan minnas att han under sin tid på Bjertorp hade en häst, en tvååring, som var bråkig och där han hade dessa tre utrustningsdetaljer på samtidigt. Han kan inte minnas att han sett någon annan häst ha dessa saker på sig samtidigt eller att någon annan skötare/lärling satt på dessa saker samtidigt på samma häst. Men det kan ha förekommit det är inga konstigheter.
Hände det att hästar tränades på kvällstid?
Nej, det hände aldrig annat än att de skötare som hade privata/egna hästar fick köra efter arbetstid. Det var inte så många som hade egna hästar.
Vad vet du om användande av elektrisk grisfösare?
Fredriksson vet vad det är, han är uppvuxen på landet och har sett sådana i kataloger som fanns där.
Har du sett någon elgrisfösare på Bjertop?
Fredriksson har inte sett någon sådan på Bjertorp.
Använt sådan själv? Sett annan använda?
Han har inte använt sådan själv mot någon häst och han har inte heller sett någon annan använda grisfösare mot någon häst.
Hört talas om användande?
Han har hört rykten att det skulle ha använts grisfösare på Bjertorp, det har varit folk som frågat om det förekommit.
Har någon på Bjertorp vid något tillfälle sagt åt dig att använda elpåfösare mot häst?
Fredriksson har inte vad han kan minnas fått den uppmaningen eller frågan.
Har du hört någon av de som jobbar på Bjertorp uttala sig om användandet av fösare?
Den enda som han hört om att elpåfösare skulle ha använts på Bjertorp är det han såg i TV där Disa påstod det.

Uppgifter finns om att Svanstedt ställt krav på lärlingar att de ska använda elfösare på hästar för att få köra lopp?
Det är inget som Svanstedt sagt till Fredriksson. Fredriksson har inte heller hört Svanstedt säga det till någon annan på Bjertorp.
Kan det ha förekommit otillåtna träningsmetoder med elpåfösare utan att Svanstedt kände till detta?
Fredriksson kan inte säkert svara på detta men han har mycket svårt att tro att någon lärling eller skötare skulle ha använt elpåösare på eget initiativ.
Vad är din uppfattning om användande av elpåfösare som träningsmetod?
Fredriksson vet inte men har svårt att tro att det skulle fungera.

Efter två korta allmänna frågor om den inspektion som STC skulle gjort och Erik inte minns annat än från TV samt en fråga om det ställt upp personal i stallet och frågats ut rörande STC:s inspektion vilket Erik inte heller hört talas om så kommer följande:

"Vad minns du om hästen "All American Cool".
Det var en häst som sköttes av hans dåvarande flickvän, Therese Blomkvist. Fredriksson kan inte komma ihåg om han vid något tillfälle kört den hästen.
Fredriksson informeras om att brottet djurplågeri är preskriberat efter 5 år.
Fredriksson berättar då att han har använt elpåfösare vid ett tillfälle under den tiden då hans dåvarande sambo, Therese Blomkvist, jobbade på Bjertorp och hon slutade där 2003.Åke Svanstedt hade sagt åt honom att han skulle köra "All American Cool" och använda elpåfösare på den. Det var länge sedan och Fredriksson kommer inte ihåg några detaljer. Han minns att det skedde på kvällen och att Therese var med om att sela på hästen. Han minns inte om hon var med uppe vid banan.
Han tror att han hämtade elpåfösaren någonstans inomhus, han minns inte var. Grisfösaren var grå och den satt monterad på en pinne, kanske en dryg meter.
Fredriksson minns inte om hästens svans var uppbunden. Han minns inte om hästen var utrustad på något speciellt vis, om den hade stängt huvudlag, käkrem eller slagjord.Han minns att han gav hästen stötar med elpåfösare men inte hur många gånger. Fredriksson minns inte hur hästen reagerade.
Fredriksson gillade inte detta och gjorde det inte vid något mer tillfälle. Svanstedt bad honom inte göra detta flera gånger. Anledningen till att han gjorde detta var att Åke Svanstedt hade sagt åt honom att göra det. Han var inte utlovad någon ersättning eller belöning och det fanns inte heller någon uttalad påtryckning från Svanstedt.Fredriksson var ung och nyfiken och tror att det var därför han ställde därför upp på detta.Han hade då varit hos Svanstedt ca ett år och såg upp till honom. Detta gör Fredriksson än i dag och framhåller att Svanstedt är en mycket skicklig hästkarl. Förutom detta tillfälle då han fick Fredriksson att använda elpåfösare så har Fredriksson aldrig sett Svanstedt vara hård eller behandlat en häst illa. Han har aldrig ens hört honom höja rösten mot en häst. Detta är det enda tillfälle som Fredriksson har använt el mot någon häst.Fredriksson har aldrig sett någon annan använda elpåfösare på Bjertorp.Han har inte heller hört någon annan på Bjertorp prata om att de använt elpåfösare mot någon häst.

Genomläst och godkänt(av Fredriksson)

Av denna version ett och två av Fredriksson som alltså i rätten skulle följa av version tre kan man dra en hel del slutsatser.

Först berättar han att den utrustning nu diskuteras flitigt förekommer på Bjertorp. Han har själv provat alla tre detaljerna samtidigt på en tvååring. Inga av Åke hästar tränas på kvällarna utan det är bara privata hästar som skötarna själva har.

Har han aldrig sett en grisfösare…bl a bla


Kovändningen!
När man i rätten kommer till All American Cool och vad Erik sagt i polisförhör vet ingen exakt vad som hände när Erik bytte version. Det framgår av nedanstående. Dock lär det finns en originalinspelning som högst troligt skiljer sig markant från det som står i polisförhöret för i rätten ska polisen enligt Erik sagt följande till honom:

När Perssons advokat Staffan Uvabäck frågar ut Fredriksson i tingsrätten rörande varför Erik tidigare ljugit säger Erik så här:

-Ja. Ja eftersom den hästen kom upp på tal och jag visste att Therese var med den kvällen och att det bara var hon som visste om det, Så ansåg jag att jag kunde inte ljuga inför henne.

Uvabäck: Men vad har det för betydelse att brottet skulle vara preskriberat efter fem år...

-(bryter in) för polisen sa till mig att varken jag eller Åke kunde bli åtalad för det.

Uvabäck: Men du berättade ju nyss att orsaken till att du satt och blåljög var att du ville ta hänsyn till dina arbetskamrater och även till Åke och dom andra naturligtvis.

-Han sa ju klart och tydligt(förhörsledaren, min anm.) att han kan inte bli åtalad för det. Och jag visste att Therese var med och att hon hade suttit och... eller jag fff... antog att hon hade sagt sanningen.

Uvabäck: Att han inte kunde bli åtalad? Det var inte att du inte kunde bli åtalad då?

-Ja, båda två. “Du och Åke”, sa han.

Uvabäck: Okey, då tyckte du att nu kan jag berätta, att nu skiter jag i kompisarna. Nu kan jag berätta då.

-För just den grejen. Den handla mellan mig och Åke... ja och Thersese då.

Uvabäck: Ja, för det är ju så när du nu ska berätta sanningen som polisen tror ialla fall då och hållt ett långt förhör innan så berättar du om händelsen med All American Cool då som du sagt här och sen säger du detta att efter den här händelsen så säger du i andra stycket på sidan 85: “Fredriksson gillade inte detta och gjorde det inte vid något mer tillfälle. Svanstedt bad honom inte göra det några fler gånger.” Då ljög du ju igen alltså?

-Ja, det gjorde jag väl då?

Senare får Erik möjlighet att svar på fler frågor om vad polisen sagt till honom i polisförhöret:

-Nu håller jag mig till sanningen för nu är det brottligt för mig att sitta här och ljuga. Det var det inte vid det tillfället.

Uvabäck: Vem är det som har sagt till dig att det inte är brottsligt? Var det polisen eller?

-Polisen sa till mig att du kan sitta här och ljuga. Det är inte brottsligt, men sitter du i en rättssal...

Uvabäck: Så du tillvitar någon brott eller anklagar nån för brott i ett förhör så skulle det inte vara brottsligt... Det skulle inte vara brottsligt alltså. Säger polisen det till dig?

-Han sa så här till mig. Du kan ljuga för mig men sitter du i en rättssal så kan du inte ljuga. Då är det brottsligt va.”

Oavsett ifall Therese och Erik kommit överens hur de ska lägga upp den så kallade delbekännelsen eller inte så är i stort sett det första Erik nämner när han ändrar sig i förundersökningen att Åke gett order.

Sedan glömmer han helt att berätta om Filled Gold och en massa andra hästar. Han påstår att Åke aldrig frågade honom igen och precis som Uvabäck påpekar så ljuger han glatt vidare:

I rätten har han sedan följande förklaring till sin tredje och troligen inte sista historia.

En möjlighet är ju att de diskuterat att berätta den här historien men då skulle Erik framstå som en i dålig dager. En del av det resonemanget för han i tingsrätten där han säger att han inte ville skada Svanstedt, Persson och Jepson. Men kanske var det sig själv han ville skydda som åklagaren i en glimt av klarsyn föreslår:

”-Jag undanhöll sanningen för att dom här inte skulle råka mer illa ut än vad de redan hade gjort.”

I tingsrätten upprepar Erik med envishet som bräckliga grundfilosofi:

”-Nu håller jag mig till sanningen för nu är det brottligt för mig att sitta här och ljuga. Det var det inte vid det tillfället.”

Hur icke trovärdig blev trovärdig genom slarv
Ljuger Erik i rätten? Erik kan ha mörkat för Therese hur det låg till med strömningarna, antytt att det var grönt. Jag tror vidare aldrig händelsen med Icing Laday har inträffat. Den är helt osannolik. Erik kan själv har strömmat hästen, möjligen på Bjertorp. Men att Glenn H Persson skulle gjort det efter razzian är inte det minsta trovärdigt.

Det finns en viss hierarki i en träningsrörelse. Det har framkommit under rättegången. Att en tjugotreårig skötare som Erik skulle beordra eller ens komma överens med Glenn H Persson om att denne inte bara skulle riskera sitt jobb utan Svanstedts hela träningsrörelse våren 2005 med Icing Laday är inte bara otroligt utan helt osannolikt. Dessutom var hästen Eriks och stod uppstallad hos hans pappa även om den möjligen stod på Åkes träningslista vid detta tillfälle.

Men rätten har gått på detta. Men som jag tidigare beskrivit har inte rätten haft klart för sig när STC:s razzia var. I domen står det att den var någon gång under 2005. Det är helt fel. Den var den 11 november 2004 som min genomlysning visat och det har jag dessutom svart på vitt från STC att det står fel i domen.

Var finns bilderna?
Vidare har den så kallade Kanal 75 affären inträffat ett par veckor före STC:s razzia i november 2004. En reporter på Kanal 75, Lars Ove Pettersson gör en intervju med Hans G Eriksson som rörde Erikssons lärling Anna Lena Svärds deltagande i lärlings SM troligen tisdagen den 12 oktober 2004. I anslutning till intervjun där det enligt Hans G Eriksson förekom inspelning berättar Hans G Eriksson sin ELON hint för Lars-Ove. Ifall LOP spelade in som HGE antyder så fanns Eriksson på band men i vilket fall var budskapet klart. Det strömmades hästar på Åke Svanstedts gård Bjertorp där Eriksson var hyresgäst.

Jag antar reportern på Kanal75 blev ansträngd av upphetsning efter intervjun. Han hade nämligen ett scoop som skulle lyfta taket på STC och media. Det enda han hade att göra egentligen var att ta med sig en kamera och åka med Hans G Eriksson en onsdag vilken som helst när Jepson körde sina rutinrundor.

Vad som hände?
Jag vet inte. Kanske var det så att Pettersson upptäckte vad de flesta andra upptäckt. Att Eriksson precis som Erik var full med olika versioner.

När storyn dog vet jag inte. Antingen knep Pettersson som en mussla om sitt stora avslöjande eller också inte. Enligt Eriksson så kom Åke rusande in i stallet och var förbannad på torsdagen vilket jag tidigare daterat till den 14 oktober 2008. Intervjun skulle då varit på tisdagen. Men Åke var inte på Solvalla den onsdagen som Eriksson säger. På torsdagen den fjortonde oktober kom artikel som rörde Eriksson lärlings deltagande i Lärlings SM med Down The Wind ut vid tretiden den 14:e. Men där stod inte en rad om att Åke ”hade bra reklam med ELON”. Mig veterligen så publicerade aldrig Kanal75 de uppgifter som Eriksson säger sig ha förmedlat vid intervjun. Men något hände och det kom ut och Åke blev säkert inte glad när han hörde vad Eriksson skulle ha sagt . Om han fick reda på det innan eller på Solvalla veckan efter och kom in i Erikssons stall och var förbannad så kan det ha varit den 21 oktober.

Men nog om det. Exakt vad Lars-Ove gjorde med sitt scoop vet bara Lars-Ove. Min poäng är att Svanstedt visste att Eriksson spred ett rykte om att Svanstedt använde ström, sant eller inte så visste han det mellan den 14 och den 21 och samtidigt droppade det in tre anonyma brev på STC. En razzia genomfördes från STC:s sida där Peter Forssberg och STC:s säkerhetsschef hade ett långt samtal med Åke där det berättade vari anklagelserna bestod och vad som skulle hända i framtiden ifall det kom fram något.

Sen skulle alltså Erik skötare lyckats övertyga Glenn försteman att strömma hans häst några månader senare i början av 2005.

Skandalen ett faktum!
Jag stannar där. Erik är inte trovärdig varken själv eller med stöd av Therese. Någon av dem ljuger på väsentliga punkter. Men skadan är redan skedd i och med att tingrätten inte håller reda på vad som framkommit rörande tidsaxeln. Det är huvudpunkten och enligt min uppfattning en av de allvarligaste missgreppen. Tingsrätten vet inte när Kanal75 historien inträffar. Hans G vet inte ens vilket år den var. Razzian dateras i domen till 2005 någon gång. Den kan alltså lika gärna ha hänt efter Erik ska ha tjatat ner Persson om att strömma Icing Laday. Men Eriks projekt saknar all trovärdighet om Kanal75, razzia mm redan inträffat.

Därför borde Eriks vittnesmål avvisats. Problemet var att tingsrätten själv struntade i vad Peter Forssberg sa och gick på vad de själva trodde. Det var tyvärr inte det enda fel som begicks i förundersökning och rätt i detta mål.

Allt annat än ny rättegång är en rättslig skandal. Det här är som jag ser det bara början. Det finns nämligen mer.

69 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Stefan

Skall läsa igenom detta noga och reflektera över de olika versioner Erik ger och se om "utifallatt" fungerar. Men det är onekligen intressant detta mål med mänkliga turer i förrummet och hästar i farstun.
MVH
roger

Anonym sa...

Det är ju både tur och retur i deras berättelser, Erik och Therese har ju tydligen diskuterat det hela och vem som skrivit "manuslappen" han hade med sig i rätten är ju också det en fråga.
Sedan när det gäller tävlingsresultat på de aktuella hästarna har de formkurvor som är för "normala" för att också visa på att det finns en "konstlad turboknapp" någonstans.
Men jag tycker att STC-ATG borde använda sina resurser att ta tag i frågan om Grisfösning och inte fega som nu.
Men rätten gör flera övertramp när de fyller i "logiska luckor" för att få domen att se "bra ut". Förutom det är ju rättsövergreppet på de åtalade tydligt, bakläxa ska Tingsrätten ha.
MVH
Roger

Anonym sa...

det första som slår mig är att erik och jepson verkar ju komma bra överens så att erik ska sätta dit honom för att åke fick flera hästar ifrån honom låter för mig helt orimligt sen faller väl konspirationsteorin lite om erik o disa haft skilda meningar ang grisfösare sen var det all american cool som erik körde läser igenom polisförhöret och innan han får reda på att det är preskiberat så låter han som de andra åtalade inget sett bara hört prat om det sen när han får klart för sig att det inte kan leda till åtal tillstyrker han så lite som möjligt.

Anonym sa...

Det behöver inte vara en konspiration åtalet faller ändå på att inget går att visa på. Sedan är det ju det att det finns inget vettigt skäl att bedriva en rörelse på den grund som åtalet vilar på, varför i hela fridens namn skulle det påstådda ha inträffat?

Stefan Hagberg sa...

Till Roger: Hej! Ja, visst är det en fin historia. Men som sagt det finns mer och det lär inte stärka åklagarsidan. Under tiden kanske STC kan uppdra åt ronden att göra en lite serie.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 19:28: Hej! Det är svårt att veta vilka som är kompisar i den här soppan. Kopplingen mellan Jepson och Erik tappade hästar har i varje fall inte jag gjort. Den får nog stå för dig. Det är väl minst tre eller fyra år mellan de tillfällena. Erik körde All American Cool på rundbanan. Har jag sagt att han körde någon annan häst om det nu har hänt?

I den här historien finns det folk som säger sig ha gjort och folk som säger sig ha sett och folk som inte är säkra på vad de sett. Det behöver inte betyda att alla styckit hål på tummen och lovat evig tro till saken. Snarare tvärtom.

Jag tycker det är rätt klart hur Erik ser på polisförhör. Det intressanta är inte att han ljuger utan varför och på det sätt det går till. Men det kanske man kan få reda på via ljudupptagningarna från förundersökningen.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 19:58: Hej! Kan hålla med om båda sakerna.Det handalr inte om Åke m fl är skyldiga eller inte utan om det kan anses bevisas bortom rimligt tvivel att de är skyldiga och det har jag försökt påvisa att så inte är fallet.

Det finns rimliga tvivel på deras skuld. Det räcker.

Sedan har polis och rätt klantat till det rätt rejält.

Anonym sa...

Till Stefan

Jag läste ju artikeln om Kurt Renström, den var ju skriven för att rättfärdiga det "högre syftet med denna lilla häxjakt". Det är ju lite komik över journalistiken i denna affär, Brasklappar och reservationer för att sedan trumma på men inget av vittnena har ju skildrats med ett uns av tvivel, snarare som vardagshjältar. Dom är inte djurvänner, dom vill inte motverka fusk men dom framhäver sig själva som martyrer för omständigheternas djävulskap och det är inte trovärdiga. Vittnesförhören undergräver ju deras trovärdighet till noll och intet.
MVH
Roger

Anonym sa...

ljuger han i polisförhöret så är det ju för att skydda sig själv och de andra och lappen han hade med sig ville han väl läsa ifrån i tingsalen men fick inte för domaren så det var väl inget han smög med sen är det ju så att åke har väl en syn på polisförhör som du inte berör den enda skillnaden är väl att erik erkänner sin del men det gör inte åke förrän peter f vittnat har fortfarande inte sett att du skrivit att åke ljög i tingsalen !!!!!!!!!!!!

Stefan Hagberg sa...

Till Roger: Hej! Jag känner inte Kurt men han tyckte han hade kunnat neka. Det verkade inte riktigt så om man får tro Forssberg referat i rätten av den händelsen. Fast neka kan man ju alltid. Men om inte Forssberg förmedlar en skröna så var det väl sportchefen som var innte på banan och fiska upp Kurres stöt. Då är det överhängande risk att man blir dömd mot sitt nekande. Sedan är artikeln som mycket av Trav 365:s publikationer(det finns undantag) lagom AB sliriga. Skiter det sig öser man bara in en ny version.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 20:28: Hej! Vilka var det andra han skyddade? Knappast Åke. Det var väl inte så att han fick tredje graden precis. Dessutom är det helt osannolikt att han inte pratat med Therese innan polisförhöret men det glömde dom väl att fråga också om jag inte minns fel. Den där scharaden i polisförhöret hade inget med att skydda Åke. Dom hade ju inte ens berättat för honom om vad Therese sagt innan han började kvittra sin lilla sång som började med: Åke beordrade!

Åke behövde inte ljuga och den saken har jag redan skrivit om flera gånger men vill du höra en gång till så kommer det här: Åke ljög i tingrätten.

Jag tror att han sa att han skämdes och att han inte tyckte det hade med detta att göra.

Erik sa bara att han kunde ljuga så mycket han ville i polisförhöret eftersom han inte fick något straff.

Nu har han fortsatt med sina historier. Var Therese med eller var hon inte. Beordrade Glenn Filled Gold eller var det som Therese påstod Åke.

När Erik säger at than står för vad han gjrot blir det patetiskt när han samtidigt anger Jepson som idégivare, Persson som utförare efter att inledningsvis ha undertrukit att den stod på Åkes träningslista. Inga skötare på Bjertorp hade hand om den hästen om du undantar Erik och det var ju hans häst påstod han. fast den stod hos hans farsa. Han hade ju egna hästar hela tiden om jag förstod Therese rätt i domstolen.

Det kan inte var så att han provströmmade lite på egen hand en sen kväll på Therese passhäst.

Han kanske glömde att berätta att det inte var sanktionerat från något hålla bra och sedan blev det som vanligt med Erik. Han vill inte åka dit.

Anonym sa...

Hej Stefan! Vill återigen tacka dig för mycket informativ och intressant läsning. Dessutom värmer det att se att det kan finnas ett sådant engagemang i en människa trots obetalt arbete. Jag är inte heller säker på att Åke är oskyldig men som du säger är det inte detta saken handlar om. Tyvärr verkar du ha rätt svårt att nå fram till den/de personer på bloggen som mässar samma mantra i kommentar på kommentar.
För övrigt undrar jag över hur du bedömer chanserna till att fallet tas upp igen? Känns rätt katastrofalt om detta inte skulle ske men man vet aldrig..
Har det funnits något ytterligare intressse från media bortsett från AB som du nämde tidigare? Är de lika heta på gröten vad gäller att visa på sådant som kan vara till Åkes fördel som motsatsen?

Anonym sa...

Till Stefan

Sedan kan jag ju tycka att artikeln om Kurt Renström inehöll bra fakta, hästen kom aldrig mer till start och det bekräftar ju bara det jag vill hävda och fått medhåll från "tunga namn på(reaktionen hos hästen)". När det gäller hästarna som omnämns finns några redogörelser för deras starter av Ray i förra postningen som också visar på bristen i vittnesmålen.
Men att överhuvudtaget ta ett så pass outrett ärende till tinget och sedan fälla på materialet visar på dåligt rättssamhälle och rättsäkerhet.
MVH
Roger

Anonym sa...

Till Stefan

När det gäller Eriks påstådda strömning av All American Cool i stallgången visar ju detta enbart på att detta aldrig kan ha inträffatmed tanke på den senare utvecklingen med den hästen.
MVH
Roger

Anonym sa...

bra stefan nu erkände du att åke ljög i tingsalen. varför köper du alla åkes förklaringar han skämdes,det hade ingen betydelse för detta mål, det var ju så länge sen. nån hade sagt att det skulle fungera om åke erkänt att han provat grisfösare direkt i polisförhöret så möjligen han hade varit trovärdig men inte nu så ska man jämföra åke och erik så är väl erik den renhårige o erkänner det han gjort däremot åke han erkänner inget förrän han tvingas för han kan ju inte säga att peter f är avundsjuk eller ngn annnan konstig förklaring

Anonym sa...

det var inte all american cool i stallgången det var filled gold

Anonym sa...

Alla ljuger i rätten och alla som ljuger skall man inte tro på i något sammanhang men det är hästar det här målet handlar om och dessa visar inget av vad vittnen och anklagelseakt säger. Hästen och dess natur är det enda trovärdiga i målet och dom säger att inget skett, frikänn!
MVH
Roger

ML sa...

”Therese var med Erik ytterligare en gång då han utförde behandling medelpåfösare mot en häst. Det var troligen någon månad efter det första tillfället men hon minns inte säkert. Denna gång gjordes det inne i stallet. Även denna gång var det bara Therese och Erik där. Det gick till så att hästen ställdes upp i gången i stallet och var kedjad med två kedjor fäst på vardera sidan på grimman, en åt vardera hållet. Hästen hade på sig huvudlag, ett s.k. norskt huvudlag, där det går att fälla ner skygglapparna med hjälp av en lina. När Erik ryckte skygglapparna så att hästen kunde se åt sidorna så satte han samtidigt elfösaren i baken på hästen så att den fick en elstöt. Tanken med detta var att när kusken drog skygglapparna under tävling så skulle hästen förknippa detta med en elstöt och försöka fly/öka farten. Hästen fick total panik då den fick elstöten och försökte slita sig loss men lyckades inte. Detta upprepades ett par tre gånger med någon minuts mellanrum. Efter första stöten hästen fick så gick Therese till stallet intill, hon orkade inte se på. Hon såg sedan inte när hästen fick de andra stötarna men hörde tydligt hästens reaktion när den försökte komma undan när proceduren upprepades. Den skrek inte men det hördes när den försökte slita sig loss. Therese minns inte vad den hästen hette.”

Erik Fredriksson !! Ditt jävla as, ut med Sanningen nu för faan!

Ray sa...

Det Erik gjorde skulle ingen stortränare i Sverige göra.
Ingen som hållt på med hästar överhuvudtaget eftersom hästen kan vända sig i kedjorna och bryta nacken.

Men det är tacksamt att kunna skylla på någon annan.

Jag funderade varför Fredriksson sa att han tog hem grisfösaren och det tyder mer och mer på att han är anstiftaren.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 21:08: Hej! Tack själv för trevliga kommentarer. När det gäller överklagan så är de inlämnade. Jag vet inte om det går att komplettera men i så fall antar jag att det gå att föra med uppgifter från denna blogg precis som vilk aandra uppgifter som helst och då är det advokaterna som ska göra det.

Jag vet inte på vilka grunder det överklagat. Det finns flera.

Med om det ges prövningstillstånd så är en grund att:

"1.det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som tingsrätten har
kommit till,”

Tror att jag la ut en länk till domen på någon sida nyligen. Där står grunder för överklagan et c.

Jag tar inte ställning i själva skuldfrågan. Jag ansre det finns rimligt tvivel när det gäller samtliga utpekade.

Motiven för Åke om han nu till äventyrs skulle ligga bakom dessa kan ju knappast ha varit ekonomisk vinning. Skulle han mot förmodan använt sig av metoden tror jag abolut inte att han skulle låtit det gå till på det amatörmässiga sett som skett med älskarinnor, tre,fyra,fem vittnen varje onsdag och definitiv inte efter den 11 november 2004 som både Hans G Eriksson och ErikFredriksson påstår.

Efter Kurre Renström 1996 på Bergsåker är det ingen som behöver tveka. Sex månaders avstängning och 40 dagsböter fick Kurre och Åke kunde säkert lista ut att i hans fall skulle det i vart fall inte bli mildare. De här åren låg Åke på runt 25 miljoner i inkörda.
Om vi leker med tanken att det blev ett halvt år som för Renström och hästarna försvann i ett halvt år och sedan kom 100 tillbaka istället för 160. 12 miljoner i inkörda pengar, 14,4 borta eftersom ägarna tar bort hästarna i ett halvt år. minus 5,4 andra halvåret beräknat på sex månader minus 60 hästar. 31,8 miljoner kostar en upptäckt och dömd grisfösare Åke i inkomstbortfall runt 2004/2005.

Jag vet inte vad Åke tar per månad men jag har räknat med cirka 15000 per häst och månad. Vill minnas att vi betalade något sådant vid samma tid hos en större tränare men det är ju bara att räkna ner eller upp för så stor skillnad blir det inte. Då har jag inte räknat med värre alternativ goodwillkostnader, långsiktiga konsekvenser etc.

Jag är helt säker på att en liknade kalkyl funnits i huvudena på både Åke och Glenn efter den 8 november 2004 om de till äventyrs praktiserat träningsmetoden tidigare och övervägde att låta Jepson köra vidare på onsdagarna som Hans G föreslår eller låta sig övertalas av skötare Erik att strömma Icing Laday.

De besluten ger verkligen uttrycket "finns inte på kartan" ett ansikte.

Så har inte hänt såsom det beskrivits av stödvittnena. De är inte trovärdiga i denna del och Elins iaktagelser har ju bevisligen färgats av Hans G och dessutom uppgav hon felaktigt att Quack Pot alltid hade långsamt, bomull i öronen och tungband.

När det gäller tidningar och övrig media så står det dem fritt att citera eller kontrollera fakta som presenterats här. Det vore ju klädsamt om de visade lika stor aktivitet nu när vittnenas uppgifter granskas i sömmarna som när de glatt påstod att Åke hade använt grisfösare i träningen.

Men nu har de redan slagit in fisk i den tidningen.

Domen är felaktig.

ulf sa...

Anonym 21:44 . Om jag fattat rätt så har du nu skrivit ett tiotal gånger att Åke inte ville säga att han en gång för decennier sedan, prövade för första, och sista gången, en grisfösare, och då lärde sig att det var lika idiotiskt som han antagligen redan misstänkte. Jag ser det som trovärdighets stärkande, Han har alltså uteslutit det ur sin tankevärld, och såg det självklart som ointressant information för detta mål. Och han har förbannat rätt i det. Här gäller vad som har hänt på Bjertorp allt annat är utan intresse, Titta på TV4 om du vill snaska. Kloka människor lär av sina misstag andra upprepar dom gång på gång tills ingen orkar med dom, sitter du ensam i rummet?

Anonym sa...

Till Ray


Om nu mot förmodan hästen överlevt utan nackbrott i stallgången när Erik "Elbetingade den", vad tror du som har hästvana att skulle hänt? Hästen sitter fast kan inte fly, att slå hjälper inte heller.
Kan du föreställa dig hur hästen skulle reagera och hur den skulle hantera situationen?
Vi har ju inget facit men du verkar ha hästvana.
MVH
Roger

ulf sa...

Hans G sa i en intervju på kvällen efter första rättegångsdagen "för mej känns det bra, men för sporten är det väl inte bra" borde han inte sagt tvärtom om han talat sanning i rätten. Försa sig inte HG här!!!

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 21:44: Du får väl ringa Åke och fråga. Du verkar ju helt ha tappat perspektivet.

Åke hade ju redan berättat sanningen. Det var inte ens i rätten utan i ett samtal med överveterinär Peter Forssberg och Lennart Granbäck från STC: säkerhetsavdelning den 11 november i samband med razzian.

Vilken del förstår du inte.

Först och främst had han aldrig behövt berätta det vilket verkar extremt svårt att få in i ditt medvetande. Han kunde helt enkelt hållit tyst och du hade inte hållit på och tjata om det i vecka efter vecka.

När Åke berättade det för Peter är jag övertygad om att han ville klargöra sin inställning till allt skitsnack. Han had provat det för 27-28 år sedan innan han blev proffs en gång, hästen sparkade och han fick gå hem. Han drog slutsatsen att det inte var en bra metod och att det dessutom var farligt.

Informationen visste han skulle gå till STC och förmodligen skrivas in i en rapport, eller rättare sagt helt säkert skrivas in i en rapport som rörde rön i samband med razzian. Varför i helvet pratade de med honom om de inte ville veta något som de kunde sätta på pränt.

Sedan gick den informationen till polisen och åklagaren troligen efter jul 2009. Dessutom gjorde ett förhör med Forssberg som rörde utredningen och samtalet med Åke där dess a uppgifter kom fram.

Om åklagaren mörkade denna del eller om polisen gjorde det eller Silbersky aldrig orkade efterfråga allt material har jag ingen aning om.

Det här har jag redogjort för innan och skriv nu upp detta på en lapp. Ifall Silbersky fått vantarna på dessa uppgifter så är han inte dummare än att han sagt åt Åke så här: Nu berättar du om det där grejen som hände för trettio år sedan precis som den hände och som du berättade för Forssberg. Annars kan det hända att åklagaren frågar Forssberg om saken och då kan det verka som vi har något att dölja.

Mitt tips är alltså att Silbersky inte hade informationen. Då har polis och åklagare gjort ett riktig dundertabbe. Det kommer jag att be JO att utreda i dagarna så jag ber att få återkomma och sluta nu att tjata om att Åke ljög.

Det är sista gången jag svara på den här frågan och jag har en stark misstanke om att du är samm person.

Vad är presriptionstiden för mord. 25 år fram till 1 juli i varje fall. Skaffa en tidskikare. Jag är inte ens säkert på att det fanns en skrivning om elektricitet i lagstiftingen vid den tidpunkten.

Men det kan du ju kolla ifall du vill göra någon nytta.

Jag har lite svårt att boxa ihop Erik med uttrycket renhårig. Han är säkert en snäll kille men jag har sällan stött på någon som har ett så kamratligt förhållande till sanningen som Eriks Fredriksson. Han har ju ljugit för Therese eller är det hon som ljuger?

Ray sa...

Roger

Den behandlingen får inte hästen att springa fortare.

Däremot kan den behandlingen ge en häst som får fullständig panik under lopp.

Om Svanstedt skulle köra hästen i lopp och försöka dra upp norsken så kan hästen få ett fullständigt nervsammanbrott. Hästen kan alltså ta livet av folk och hästar i sin omgivning. Den väjar inte för något utan kan dundra rakt in i en vägg.

500 kilo som förstör allt i sin väg. Tänk vad den kraften gör mot en människokropp.

Finns inte en chans att en vettig människa skulle göra något liknande än mindre någon av Sveriges proffstränare.

Anonym sa...

Till Ray

Det jag är övertygad om är att nervsamanbrottet skulle ske i stallgången, du får en liggande apatisk häst och det du beskriver kommer när apatin släpper. Det jag tycker är märkligt med dem som hävdar metodens användbarhet är det du säger, 500 kilo kraftfullt muskelpaket som "trycker till med kraft av flera ton". Grisfösning får i sina lindrigaste "hästuttryck" hög och gäll röst på manliga kuskar, nej kusk för ingen ställer upp kör ett sådant exemplar efter en incident, tror jag.
MVH
Roger

Christin Å sa...

En liten försynt undran: Terese berättar i förundersökningen om hästen som stod uppbunden i stallgången, att ... När Erik ryckte skygglapparna så att hästen kunde se åt sidorna... Borde väl stå "så att hästen INTE kunde se åt sidorna"?? På mitt norska huvudlag är det åtminstone så att när man rycker i snöret fälls lapparna ner och hästen får ett s.k. stängt huvudlag. Eller har ordet "inte" ramlat bort?

Förövrigt kan jag bara inte förstå hur någon människa med vettet i behåll skulle göra detta på häst uppbunden i gången, aldrig! Förutom att hästen skulle bli psykiskt förstörd för tid och evighet, skulle boxväggarna bli söndersparkade, för att inte tala om den person som då står bakom hästen - helt idiotiskt.

Jag fattar inte heller varför flickebarnens samveten börjar göra sig hörda nu först, så många år efter de händelser de berättar om. Det brukar vara så att saker och ting har en förmåga att tonas ner i både minne och samvete i takt med tiden som går från händelsens inträffande. Vad kan ha hänt, som utlöst samvetets röst?

Anonym sa...

vad det gällde kurt rehnström så stannade ju hästen i sista kurvan efter att han provat fösaren så stannade inte hästen sen att den inte kom till start är ju en annan sak ,kanske inte var tillräckligt bra och sen kunde han ju inte fortsätta eftersom han blev avstängd.det verkar ju finnas enhel del här som provat eftersom man vet hur det skulle gå eller gör ni en massa antaganden utan att veta

Anonym sa...

När det gäller Kurt Rehnströms häst, att den aldrig kom till start är det samma reaktion som alla där det finns emperiskt underlag, hästarna är borta för alltid från travovalen. Alla människor med hästkunskaper och hästvana konstaterar samma sak och sedan finns det dom som odlar myten att det fungerar, var har dom för hästar och vilka? Sedan dessa vissa det skulle fungera på hur utskiljer man dem, den frågan måste de som tror på metoden berätta, man förstör ju många hästar innan man hittar rätt, tar troligen bort många miljoner från en rörelse av Svanstedts storlek. Enligt en uppgift jag fått kanske antalet hästar som tolererar "Grisfösning(?)" är mindre än 1% och det blir ett jäkla jobb att hitta dem. Det är bättre att välja den riktiga vägen, bra individer och träning det blir mer lönsamt, sedan kan ju de frälsta på Grisfösning börja fundera på varför metoden knappast kan existera.
Ser man på tidsaxlarna, det mycket ekonomiskt kostbara i att fortsätta med Grisfösning på Bjertorp måste nog något gått väldigt snett om det hänt. Åke Svanstedt skulle alltså riskera allt, Glenn skulle riskera allt, för om ev det gick få en eller annan kuse att vinna ett eller två lopp innan "laddningen gick ur"?
Vittnena eller de anklagade ser i så fall världen som om den vore befolkad av idioter.
Förundersökningsledarna tycks ju inte heller ha försökt kvalitetsäkra utredningen, den är ju full av obesvarade frågor så jag förstår att åklagaren hoppas på nekat prövningstillstånd, det är väl enda sättet att vinna det här målet. Det är lite skämmigt vår "rättssäkerhet" vikan ju ta upp bottenstriden med bananrepuplikerna på området.
MVH
Roger

Jonathan sa...

Hej Stefan, Härligt att du presenterar sakliga argument i hela den här soppan. Det har sannerligen saknats ända sedan starten för över ett år sedan.

Sanningshalten i Erik Fredrikssons vittnesmål har förefallit låg och det är mycket förvånande att han ansetts som trovärdig av rätten.
Att överhuvudtaget komma på iden att en strömning på stallgången skulle vara något som hästen senare skulle reagera på i lopp är absurd. Och hästen skulle vara fullständigt livsfarlig att ha uppställd på gången igen. Framför allt i en stressigare tävlingsmiljö. Sannolikheten att den skulle sparka bakut varje gång någon klappade den på baken, eller försökte flytta på den är väldigt stor. Och därigenom skulle den utgöra en mycket stor risk för allvarliga olyckor.

Men jag skulle vilja ta upp en annan aspekt på det hela. Något som faktiskt också går att bevisa. Skrev några rader om helstängt i rondens forum efter ditt klarläggande om Erikssond vittnesmål. Du kanske såg det? Intressant med bilden av Le Kemp i alla fall. Vill bara tillägga att Eriksson från att anse sig kunnat bli rik på sina iaktagelser, sedan inte kunde säga om det var samma hästar som blivit strömmade varje vecka!

Det finns dock en annan detalj som om möjligt är ännu klarare och dessutom har en vidare betydelse än Erikssons polisförhör.
En häst som utsätts för plötsligt obehag har som första naturliga reaktion att slå bakut(Rehnström). Om hästen har slaghjord betyder det inte att den inte kan slå bakut, bara att den inte träffar så högt att kusken blir träffad.
I denna paniksituation är risken att den ramlar(och sulkyn går i bitar och den kommer lös), slår sig själv eller att utrustning går sönder, väldigt stor. Det finns inget vittnesmål som talar om något i den här stilen, trots att det enligt Eriksson försigått på ett flertal hästar varje onsdag under minst ett års tid.
En häst som utsatts för ström skulle dessutom behöva slaghjord vid varje tävlingstillfälle en lång tid efter strömningen.
Så en titt på målfotona där Svanstedts hästar varit placerade bland de tre första skulle faktiskt vara ett bevis för om strömning utförts systematiskt. Och naturligtvis också om denna metod använts på Le Kemp och Quack Pot.
Dessa målfoton, som egentligen är filmer borde sparas på alla banor eller centralt. Om inte säljer ju banorna inspelningar av loppen en lång tid tillbaka.
Och vilken veterinär som helst kan vittna om att det är omöjligt att köra utan slaghjord efter en eventuell strömning.
Hoppas detta kan vara till hjälp. Kämpa på!

Anonym sa...

erik dömd till dagsböter för att ha hjälpt till vid grisfösning utfört av glenn h persson hästen gjorde ett flertal starter efter var alltså körbar men räckte inte till.

Anonym sa...

varför tror du att de binder svansen o sätter på ett helstängt huvudlag med kort käkrem utöver slagrem för att hästen inte ska komma på tanken att slå utan bara fly läs line´s vittnesmål när glenn förevisade hur det gick till.

Stefan Hagberg sa...

Till Anonym 12:54: Hej! Ledsen ifall ajg inte kommenterar i rätt ordning men den här är bara för BRA!

Erik fick betala 2000 spänn för allt han pysslat med under sin grisfösarkarriär. Han lämnade tränar licensen redan 2008/2009.

Vad händer och Åke, Carl JOhan och Glenn blir friade i hovrätten och det i domen står att Fredrikssons berättelse inte är trovärdig. Att fälla enbart på ett erkännande går inte.

Dessutom är väl ändå dagens klo om nu stackars Trav 365 fått rätt på den delen av artikeln. Först påstår Brohlin att Erik erkände först i rätten. Fel! Han ville ge dom en liten bit itaget som de inte tappade intresset så de först ahan gjorde i kovändningen i FU var att nita Åke och påstå att Åke berordrat det hela.

Men det var inte det jag skulle komma till. Läs själv på AB.

Nu är frågan: Stal Erik grisfösaren från Åke eller hur kunde Erik "tillhandahålla". För han hade väl ingen egen grisfösare. AB påstår i varje fall att Erik tillhandahöll en grisfösare. Om det var Glenn som föste så kunda han ju bara lånat Åkes. Frågan är om vi inte står inför en potenisell stöld alternativt mysterium. Driver Roland och Roger Fredriksson grisuppfödning också?

Till Anonym 13:34: Hej Vem riktar du dig till? Hur som helst så kanske du vill berätta hur många som hade helstängt av Åkes hästar som vann 2002-2005 när Erik Avslutade sin fösarkarriär?

Det är säkert så att om man skulle få för sig att fösa häst så skulle man använda slagjord. Men nu är det väl inte så att en slagjord förses med något slags garanti. Käken har också ett visst intresse eftersom den håller huvudet uppe så inte hästen kan böja ner och "ladda" lika lätt.

Helstängt ser jag ingen användning för som det besskrivits. Kan du förkalra det som är expert. Stöten kommer ju i så fall bakifrån. Ser hästar bakåt om de har käk?

Uppbunden svans kan väl ha många olika orsaker precis som käk, helstängt och slagjord.

Jag har talat med tränare som inte är Åke som säger att de aldrig skulle sätta sig bakom en häst som fått ström med eller utan slagjord.

Skulle du göra det?

Ray sa...

Anonym
Varför skiljer sig då vittnesmålen om utrustning?

Fredriksson pratar bara om helstängt och slagjord.

Tänk på att Fredriksson lyckades få grisfösaren placerad i sitt hem efter debaclet på stallgången.
Terese sa att Fredriksson strömmade flera gånger medans Fredriksson säger att hästen sparkade sönder grisfösaren.

Varför vill han få fram uppgiften att han hade grisfösaren hemma hos sig.

Vidare lyckades Fredriksson på ett ganska komiskt sätt blanda in alla åtalade.

Svanstedt med sitt strikta tränaransvar som Fredriksson har utbildning om. Han vet exakt vad som gäller.
Ska jag vara ärlig så vet inte jag om det gäller fall där lärlingar som ska bli proffs har hästarna bara upppsatta hos en proffstränare.

Jepson som anstiftaren och Glenn H som utförararen.

Kent sa...

OJ det gick snabbt att klara av fredriksson straff.2000 spänn,det är väl vad man får om man kör 6km/h för fort på en 90väg,men hela Svanstedts karriär kan stå på spel.
Snacka om skilda världar.
Är dålig på juridik,men har åklagaren nån sorts förhandinfo eftersom han säger att det troligtvis inte tas upp i någon högre instans?

Anonym sa...

Det kommer att tas upp i Hovrätt då det finns mycket felaktigheter i domen, fel i förundersökningen m.m. Men om jag varit åklagare skulle jag nog ha som önsketänk att det inte överprövades, men i det här fallet blir det mycket fel om det inte prövas.

Anonym sa...

erik säger att han tog hem grisfösaren o lagade den sen la han tillbaka den och ja,jag skulle kunna tänka mig att köra häst som fått grisfösning utan slagrem sen tror jag ni överskattar travtränares intelligens(kolla in frågesport med åke o lasse lindberg på youtube) så att det förekom grisfösning efter inspektionen är jag säker på och det har ju erik erkänt och är dömd för. åke,glenn eller jepson fick väl inte så höga böter men det är ju bara erik som betalat sina .

Anonym sa...

läste att erik ska läsa till socionom eftersom han är en sån lögnare vore det inte bättre att läsa till journalist

Kent sa...

Anonym 9 februari 2010 16.35:
Skulle vara intressant att höra vad du har för yrke alt vilken klass du går i?

Anders sa...

Anonym 16.35 Jag vet inte vad som är värst frågesporten eller dom som tar den på fullt allvar ?

L sa...

Jag har sagt det tidigare och säger det igen, du gör ett fantastiskt jobb Stefan.

Något som ytterligare minskar trovärdigheten hos vittnen är om man läser vad du skrivit ovan om Elins utsagor i FU. Elin säger att Disa frågar henne om Soccer Wadd har elfösts, ung oerfaren sommarvikarie bekräfar att så har skett i och med att hon har sett Jepson köra ut Soccer Wadd med speciell utrustning liknande den Quack Pot hade. Elin berättar vidare att Disa gråter när det kommer fram att elfösning förekommer, för det hade hon inte tidigare förstått.

Hoppsan är det nu Elin som sommaren 2004 får Disa att inse att elpåfösning förekommer. Disa har väl vittnat om att hon sett elpåfösning långt tidigare, 2002, 2003 eller när? Det vet hon ju inte riktigt själv.

Vidare så vittnar Elin om att man bland personalen pratar om användandet av grisfösare. Vilka då frågar ÅKL, jo det är Disa, Paw och Erik. Märkligt att hon bara nämner de i personalen som deltar i rättegången. Men det är ju klart, skall hennes historia hålla så kan man ju inte blanda in namn som kanske inte bekräftar hennes påståenden. Är det trovärdigt när av ett 20-talet anställda bara är dessa namn som figurerar hos vittnerna?

Flera hävdar Åkes skuld med att så många kan inte ljuga och så många kan inte konspirera, men det är kanske inte heller vad de medvetet gör.

Eriksson är den som har byggt upp ett agg, han är etablerad på gården och får kliva åt sidan mm. Han börjar snacka om elpåfösning och försöker få ut detta till Åkes personal. Utan att ha sett något konkret börjar några att tro på budskapet. Dessa är unga oerfarna Elin och sedan sådana som kommit på kant med Åke, som Disa och Paw.

Vilka har inte erfarenhet av skitsnack på arbetsplatser, där en fjäder växer till en hel höna och då oftast av personer som känner sig missupfattade eller är på kant med den det gäller.

Har sedan stenen börjat rulla så är det svårt att stoppa den, prestige och lojalitet med de övriga innebär att man inte vill se bristerna i historien.

Hur många är det inte som ser UFOn, spöken och gengångare och ju mer de blir ifrågasatta desto starkare är deras övertygelse.

Älgjägare skjuter sina jaktkamrater för de är helt övertygade om att det är en älg de ser.

ulf sa...

Att handskas med människor, som är socionomens område, kanske funkar bättre för EF än djur. Vet inte om elchocker är tillåtna längre, men det kan väl vara nån slags merit i så fall, om han nu inte ljuger om att han använt elfösare.

Anonym sa...

"DE NIOS GÄNG!"

Om (mar)drömmar och verklighet

Först om dagens besked. EF godtog strafföreläggandet som innebär att "erkännandet" kostar 40 dagar x 50 kr= 2000 sek.

Betalar var och en av de 9 åklagarvittnena solidariskt sin andel så blir det c:a 220 kr/person och det är ju inte hela världen i dessa tider.
Det kan ju på goda grunder antas att de snackat ihop sig tidigare och under dessa seanser, ledda av någon moderator/medium, kommit fram till hur saken bäst kan läggas fram. Förmodligen var hela uppdiktade historien sorgfälligt nedskriven på det skriftliga "manus" som EF ville högläsa ur men nekades av rättens ordförande.

Det får mig att undra om EF slarvat med hemläxan eller om han har svårigheter att memorera och lära sig "utantill" som elever förr i tiden tvingades till. För att berätta sanningen och det självupplevda behövs inget stöd för minnet utan det bör då komma helt naturligt Men han hade kanske fått det rådet för att undvika att snärja in sig och komma med motsägelser, dels mot egna tidigare utsagor men även komma med motstridigheter visavi de andra 8 åkl.vittnena.

Tillbaka till strafföreläggandet och dagsböterna. Jag är ganska säker på att även TV4 och andra med intresse i en för deras del kyckosam utgång av rättegången är villiga att bidra till böterna.

Vidare kan man läsa på travnet att åklagare A Gustavsson hade beretts möjlighet att kommentera domen men att han nöjde sig med sakernas tillstånd och godtog rättens resonemang om att det kunde ha blivit missförstånd och att därför ingen åtgärd vidtagits mot försvarsvittnena om eventuell mened.

Ang. mened så förefaller det ställt utom all rimligt tvivel att sådana missgärningar var allmänt förekommande under rättegången i Lidköping. Hur lyder vittneseden?

"Jag NN lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen, inget förtiga, tillägga eller förändra"

Denna ed är ju en utopi i ¨huvudförhandlingen i Lidköping.

Mvh Hippologen

Jonathan sa...

Anonym 16.35, så du skulle kunna tänka dig att sitta upp bakom en strömmad häst utan slaghjord! ha ha! Du måste vara stålmannen...

Stefan, det där med helstängt visar bara att Eriksson är helt ute och cyklar. Ett helstängt gör bara hästen mer osäker (nervös) varför den skulle kunna ha ett teoretiskt syfte under fösningen. Men att sedan använda det i tävling och utan slaghjord är helt orimligt. Hästen skulle sparka bakut direkt om den kände något i baken som den inte kunde se.(och med stor sannolikhet ändå)
Eriksson tog nog sina teorier från Tag The Devil som väl tävlade med helstängt?

Men jag håller fortfarande fast vid att målfotona kommer att visa allt. Om han inte har slaghjord på sina hästar i större utsträckning än andra tränare har strömning inte utförts systematiskt. Och om Le Kemp och Quack Pot inte hade slaghjord har de inte blivit strömmade.
Tror inte att någon domare kan gå förbi detta eventuella faktum utan att rimligt tvivel uppstått.

Stefan Hagberg sa...

Till Christin Å: Hej! Stämmer men det är faktiskt så det står.

Om det här nu hände så verkar dom precis som du säger helt lobotomerade oavsett vem som kom på idén.

De hade också som du påpekar osedvanligt lång startsträcka. Therse trodde inte Erik tyckt eom det 2002. 2007 när han uttalade sig som nybliven proffstränare hade han en idol och förebild både som kusk och tränare. Gissa vem? Jo, Svanstedt.

Så visst har det hänt något och så många sömnlösa nätter har det nog inte varit för det här sorgliga gänget.

Stefan Hagberg sa...

Till Kent: Hej! De har lite bråttom nu. Undrar om Persson överhuvudtaget blev hörd eller dom bara skrev ut lite böter.

Han hade fixat grisfösare själv till Icing Laday enligt AB Trav 365. Undrar om den var grå och lagad;-).

Om det andra målet kommer upp i hovrätten och Fredrikssons vittnesmål avvisas. Ska staten betala tillbaka Eriks 2000 spänn då. För ett erkännande betyder inte att man har begått brotten. Det finns många som brukar ringa till polisen och erkänna brott som de inte begått. Jesus vilket röra dom har ordnat!

Till Anonym 15:11: Hej! Ja, det vore det rimliga.

Till Anonym 16:35: Hej! Det är mycke nu va? Den där är inte direkt purfärsk. Är du säker på vem som driver med vem?

Antar att du jobbar på tingsrätten eftersom du vet vem som har betalat böter. Då vet du att man har rätt att överklaga också.

Till Roger: Hej! Exakt. Man behöver bara en miljon kronor och sedan köper man ett antal åringar och en grisfösare och se vilka som pallar trycket. Smällenkelt! Antar att grisfösarexperterna sitter och flinar häcken av sig åt oss degskallar som inte inte fattat hur det funkar.

Till L: Hej! Tack! Zoccer Wadd hade väl Åke i tärning upp i Sundsvall om jag inte minns fel och Disa började 2002. Dessutom verkar hon inte känt till att Zoccer Wadd provade Gidde intervaller med framgång. Det var kanske då hon trodde att hästen strömmades efter som det var Jepson som lörde med klocka efter som Disa inte kunde det.

Sedan går det några månade roch sedan skulle hon bli övereaskad igen över Bengali. HOn vet inte vilket år om det var 2002 eller 2004 men det var alldeles innan den gick ur träning kommer hon på i rätten. Då har hon ändrat en gång från 2003 till 2004 i förundersökningen och jazzat mellan 2003,2004 och 2002 i rätten.

Jag vet inte vad rätten anser om de vittnen som sagt att de inte sett något. En del har jobbat i många år, någon har slutat. Ljuger de? Rätten gör inga seriösa försök att värdera varför de inte sett något.

Jag menar av alla femtio gånger som Jespson skulle fräst förbi borde väl något sett någor precis som du säger.

Det är säkert några som är initiativtagare och peppar andra. Man ska komma ihåg att de flesta var 20-22 år 2002. Lättpåverkade och som du skriver.

Till Hippologen: Hej! Pengarna är nog Fredrikssons minsta problem;-)

Till Jonathan: Hej! Nej, jag väntar ett ta till med att ladda in på helstängda.

Såg att Icing Laday hade lite lappar på en bild. Kanske HGE hade stått för den tekniska rådgivningen där.

Kolla på bilden med Le Kemp. Ser det ut som den har slagjord. Dessutom körd till vinst med mästerfösaren Jepson i detta lopp mitt under den aktuella perioden.

Jag har sett bilder på Quack POt både med käk och olika stängda huvudlag, liksom vanlig utrustning under den aktuella perioden. Dock ingen slagjord.

Global Investment hade slagjord när den vann gulddivisionen innan i höstas. Hade den strömmats?

Man kan precis som du säger inte dra några slutsatser hit eller dit. Men påstår man att hästar strömmats med slagjord och sedan startats dagen efter så tror jag att utrustningen om jag satte mig upp skulle vara slagjord.

En annan rolig statistik vore ju att undersöka hur mång aav Åkes hästar ssom sparkat bakut i värmning, lopp eller skengalopperat.

Kent sa...

Kommer att tänka på Roger Wallmans sto(glömt namnet) som skulle starta i ett E-loppsförsök om jag inte minns fel,när Johan U fick sig en åktur runt valla.Är det misstanke om ström där?Så skulle iaf jag tänka mej att en häst uppträder efter en fösning.Men med all rätt var de ingen som ens tänkte tanken,inte ens tv4´s experter,utan alla önskade att Johan skulle klara sig ur denna knipa.
Detta MÅSTE överprövas!
Stefan:Tror det satt lite svart el-tape på den jag;-)

Ray sa...

Hej Stefan

Kan det vara Aftonbladets redigerare som dragit ihop Brohlins text.

Det blev ju ungefär samma miss som förra gången du berättade om. Antingen så har hon svårt att lära eller så var det en passning till dig.

Brukar journalister skicka sådana subtila meddelanden?

En liten fråga om överklagan till Hovrätten:
Icing Laday härvan har Fredriksson fått böter för. Hur är det med Svanstedt, Glenn H och Jepson?

Måste det vara en ny rättegång för Icing Laday eller räknas det in som ny bevisning till Hovrätten.

ML sa...

Läste precis att Erik Fredriksson dömts till 2000 kr i dagsböter!

Jösses vilken soppa..

PS det är jag som är Olof Palmes mördare;)

ML sa...

Varför är det så tyst i media?
Var är de Stora rubrikerna?...detta borde vara mums för travjournalisterna!
Inte en enda kommentar har jag funnit...bara tyst tyst tyst

Kent sa...

Ja du ML,varför så tyst?Detta som varit hot-stuff över ett år nu.
Men tom dom "stora grabbarna"på Ronden lyser med sin frånvaro förutom att dom la ut en bild på Glenn när dom förkunnade Fredrikssons dom!?

Jonathan sa...

Kent: Giant Diablo hette hästen. Hade säkerligen aldrig blivit strömmad. Men däremot rest mycket över atlanten och startat i mycket tuffa lopp. Pallade helt enkelt inte med. Reaktionen inte så ovanlig, men mycket svår att ändra på när den väl nått dessa proportioner. Så hon fick rätteligen gå till aveln. Hästar är känsliga djur. Ska bli kul att se vad hon kan uträtta i aveln. Hon var ju en sällsynt fin häst med utmärkt stam. Men du har rätt i en sak. Tänk om det varit Gidde Palema som uppfört sig som Giant Diablo. Vilka utläggningar hade vi inte fått höra då?

Stefan: tycker att det är lite konstigt att Silbersky, som ska vara en av de bästa advokaterna i sverige, inte tryckte hårdare på slaghjordsproblemet. Förstod han inte problematiken? Eller trodde han inte att det hade bevisvärde?
För mig borde det vara glasklart att de inte blivit strömmade om de inte gått med slaghjord i starterna under perioden. Om tio tränare och tio veterinärer vittnar om hur allvarliga skador man sannolikt skulle råka ut för genom att köra ut utan slaghjord efter en strömning, är inte hela grunden för åtalet satt i en helt annan dager?

Anonym sa...

bara de här att silbersky är åke´s advokat varför ta den dyraste om man nu är så oskyldig

Steve sa...

Anonym,
har man fått media emot sig innan rättegången ens börjat, så bör man nog välja den bäste man kan hitta. Om det sen är Silbersky som är den bäste vet jag inte.

ulf sa...

Anonym 7:18. Varför en stjärnadvokat? Ja du,när man har den tredje statsmakten emot sig, och vi vet att rättvisa och domstolar inte alltid är på samma sida, bevisen för det finns i tusental genom åren.
Jag fick för en vecka sen en misstanke emot mig som kunde kostat mig en stor kund, ord stod mot ord, och jag såg hur chanslös jag skulle vara att rentvå mig trots att jag var oskyldig. Nu tog den skyldige efter två dar och erkände sin skuld, det var två mycket tunga dar och nätter. Tänk då hur lång tid som gått i denna härva. Och tänk också på vad dom som anklagar, har för bevis, om inte detta är en klassisk konspiration, så finns det inga konspirationer.

Anonym sa...

En annan sak som cokså slagit mig är ju den ekonomiska aspektenpå det hela. En sulky kostar 100000 kronor har jag sett, tränaren har 200 kronor plus 15%, 20000 kronorslopp är väl vanligast, det blir dyrt om strömmade hästar slår sönder sulkys i parti och minut i förhållande till vinsten. Strömningsexperterna som anser Åke Svanstedt som skyldig, han skulle börjat för vinsten skull, jag frågar mig bara "vilken vinst" om det skett grisfösning på Bjertorp.
MVH
Roger

ulf sa...

Det är svårt att vara kritiskt tänkande när man man hela tiden stöter på dogmatikerna. Alltså dom som låtit några hatiska Åkehatande journalister få tänka åt dom, och krydda med sina egna speltorskproblem. Man får svårt att tänka klart när man faktiskt vill skydda manniskor från övergrepp, men vi som försöker tänka klart, får passa oss så vi inte hamnar i konspirationsträsket. Jag såg på mitt förra inlägg att jag borde ta en paus nu. men jag kan inte lova något. En liten lektion som avslutning. Dogmatiskt tänkande: Låta andra tänka åt dig, övertro på auktoriteters förmåga att tänka rätt. Kritiskt tänkande: Ifrågasätta påstående utifrån rena fakta, analysera brister i resonemang,se sina egna motiv i sammanhanget. Konspiratoriskt tänkande: Att ha ett dolt motiv som man medvetet ljuger om, analysera fel o brister utan att se sina egna motiv, ifrågasätta utifrån dåligt underbyggda påståenden och fakta, generalisera för mycket, till varje pris visa att du har rätt. Vem är du!!??

Stefan Hagberg sa...

Till Kent: Hej! Jag minns den där rundan med Giant Diablo. Det händer från och till att hästar skengalopperar i samband med både tävling och träning.

Eltejp, absolut. Eller också var det samma som HGE såg för trettiofem års sedan i Gooparnas slakteribuss och som kommit på avvägar till Fredriksson ficka. I den här historien finns inga omöjligheter;-)

Undrar var Fredriksson fick den ifrån. Om det var Åkes så pratar vi väl om snatteri/stöld. Får nog ta och beställa det där förhöret.

Stefan Hagberg sa...

Till Ray: Hej! Nej, det är nog inget annat än en miss, högst troligt från Brohlin själv.

Hon jobbar för Minimedia som ägs av Aftonbladet. Redigerare brukar var mycket försiktiga med att dra egna slutsatser.

Den typen av passning drabbar ju henne och företaget hon arbetar för själv. Hon är bara slarvig. Dessutom missar hon en nyhet. Var kom Fredrikssons grisfösare som han "tillhandahöll" ifrån. Hur såg den ut? Vad användes den till i normala fall. Hördes Persson? Jepson?

Stefan Hagberg sa...

Till ML: Hej! Tyst är det verkligen. Men jag har varit med om detta tidigare. Det tar tid att smälta. Det var samma när Christer Nording, Anders Johansson och jag skrev om Ströbergfallet i början av 80-talet.

Kabi och deras hivsmittade medicin var lite annorlunda. Där malde vi Aftonbladet ut cirak 80 sidor under en vecka. Expressen låg lågt och hoppades väl att historien skulle spricka men det gjorde den inte.

Men det tog långt tid innan andra media hann bilda sig en uppfattning av vad det egentligen innebar. Det är vanskligt att ge sig på ett stor läkemedelsföretag som Pharmacia så då tagit över Kabi Vitrum.

Det finns mycket som spelar in. I Ströbergfallet hade alla tidningar hakat på åklagarens version att han var skyldig. Det målet är fortfarande efter nästan trettio år aktuellt med en överklagan till HD efer nya uppgifter.

Det vi gjorde var att ifrågasätta domen, alternativa händelseförlopp et c. Så i den delen har det stora likheter med Svanstedt fallet. Bevisprövning, motsägelser och bevisvärdering.

Jag tror inte det bra är illvilja utan många skäms nog för att de haft samma eller bättre information men inte orkat peta i den ordentligt. Sedan finns det säkert en och annan journalist som agerat efter andra motiv, t ex att de inte håller på det gröna fotbollslaget. Man kan ju fråga sig som sagt varför Lars-Ove släppte historien 2004 när han fick tidernas scoop på sitt bord.

Han kanske gjorde bedömningen att Hans G snackade skit. Eller också fick han restriktioner. Det vet vi inte. Så många andra möjligheter finns det inte.

Stefan Hagberg sa...

Till Jonathan: Hej! Angående Silbersky så vet jag inte hur han resonerade. Han var väl inne på det här bl a genom att kalla Melander som visade en massa bilder på harmoniska och välmående hästar och dessutom underströk att Åkes hästar alltid var vältränade och lugna i vid tävlingar.

Problemet tror jag var att rätten borde fått en grundlig genomgång kring de olika utrustningsdetaljer som finns och deras normala användningsområde. Sedan borde man haft alla bilder från de aktuella loppen, vid den aktuella tiden redan i förundersökningen att ta ställning till. Problemet var också att vittnena kom ihåg som Therese att hästen strömmades i stallgången med några sekunder mellanrum men inte visste när det skedde, trodde det skedde en månad efter All American Cool när den då i själva verket var i träning hos Olle Goop et c. Mycket detaljerade beskrivningar i kombination men uttalanden om att man inte visste vilket år, vad hästarna hette som i HGE fallet gjorde förmodligen att det blev rörigt i huvudet inte bara hos rätten utan också hos advokaterna. Man kan se bl a från förhöret med Elin hur hon och advokaten prata om olika hästar under en period av förhöret. Uvabäck ägnar en del av sitt förhör åt att påstå att hon skulle sagt att Persson sagt tävlingsutrustning vilket inte framgår av förhöret.

Det här är ett tekniskt komplicerat mål eftersom det kräver mycket av alla inblandade.

Hade Silbersky letat reda på lite mer om Quack Pots utrustning och haft ordentligt på fötterna för att vederlägga hästens andra medicinska problem och vad elpåsfösning skulle gett för resultat(överproduktion av röda blodkroppar), vilket Åke var inne på, tillsammans med Gidde intervallernas existens och pressat Elin på det samtidigt som han haft kalrt för sig de olika starterna under den period som hon var där och dessutom kallat hästens ordinarie skötare och tagit stöd från veterinär utlåtanden, tagit reda på vad man kan se från hingsthagarna och f ö på det avståndet samt rett ut korsbefruktningen av Disa, Paw, HGE mfl och Elin så hade nog Elins bussäkra uttalanden ifrågasatts av rätten.

Men det är alltid lätt att vara efterklok.

Det som för mig är det största frågetecknet när det gäller Silbersky är ifall han fick ta del av STC:s utredning och förhöret med Forssberg som gjordes av polisen.

Fick han det så gjorde han en dundertabbe som jag ser det. Fick han inte det så kan man ställa frågan om domvilla och då ligger polis och åklagare skrynkligt till.

Sedan finns det en annan aspekt. Man märker när man lyssnar på ljudbanden att fr a rättens ordförande är irriterad på Silbersky. Det är möjligt att jag är på lite tunn is men av dialekten att döma så är rättens ordförande från trakten, liksom rätten och då kan det lägra sig en känsla av att här kommer en storfräsaradvokat och kör hårt med små beskedliga flickor i tjugoårsåldern som bara vill hästarna väl.

Jag ska inte utveckla det just nu men Sverige är ett stort men litet land där uttrycket "not-invented-on-my-backyard" har en tendens att få ett skarpskuret ansikte i den här delen av världen;-)

Stefan Hagberg sa...

Till Ulf: Hej! Jag är övertygad om att en överprövad friande dom inte på något sätt kommer att få slut på skitsnacket.

Då kommer det att föras tillbaka till indiantemat: "ingen rök utan eld", vilket dessutom är helt fel det finns en massa rök som inte har sitt ursprung i eld överhuvudtaget.

Sanning är en sällsynt vara. Om man gillar sporten så borde det vara i olika debattörers intresse att få fram sanningen eller åtminstone något som ligger i närheten.

Om resultatet av hela den här bitvis smärtsamma debatten blir att unga hästmänniskor går till Lantgården och köper en grisfösare i tron att de kan nå sportliga framgångar på elitnivå med en sådan så har vi inte åstadkommit något av värde.

Därför måste det här drivas så långt det går.

Rättegång är en sak. Där avgörs bara vad som är ställt utom rimligt tvivel. Men sporten kan inte bara säga att det är förbjudet!

lurigopalia sa...

Jag ser med häpnad på hela debatten.Speciellt den om utrustning. Jag har ofta kört med slagjord ,speciellt på unga hästar som kan kicka i rena glädjen av att springa,eller få fnatt för annat.Sen norskt är också en detalj man kan prova av olika anledningar inget ovanligt med det.Svansgaffel eller som skriver binda svansen gör man ofta på ston som ofta kan slå med svansen och bli otrevliga att sitta bakom. Men också som förstärkning till slagjord.Käk har väll de flesta vid löp o snabbträning.Jag har använt all denna utrustning var för sig men också tillsammans och jag försäkrar jag har inte ens sett en grisfösare. SEn finns utrustning som användts förr man inte har idag som tex. tungband. Jag tror inte de används i sverige längre. Men jag såg inte hästen hadde obehag av detta men tar man bort den detaljen så riskerar hästen kväva sig som det kallas.Jag vet inte hur det är i sverige idag men en kompis sa de var förbjudna idag...Ja en del funderingar kring utrustning..Sen skrev du Stefan en häst ser inte bakåt, det är rätt en häst ser inte rakt framåt eller rakt bakåt. den ser snett bakåt åt sidan och snett framåt åt sidan på båda sidorna.Det är därför man närmar sig en häst bäst från sidan då den ser en. Det funderas här varför Åke tog Sillbersky. Han gick ju ut i media och erbjöd sig representera Åke. Då är det väll inte konstigt man väljer honom om en erkänt duktig advokat visar intresse. Sen anser jag jobbet inte skötts så vidare bra. Han skulle gjort grundligare undersökning innan. Man blir förvånad över han inte slog ner på eller tog upp vissa saker. Hur det är med skuldfrågan vet jag inte. Men Åke har inte fått en rättvis rättegång. Och dommen har inte visat att det står bortom all rimmlig tvivel att Åke skulle vara skyldig.

Anonym sa...

Till Stefan

Med tanke på vad Grisfösnin gör med en hästs psyke, Icing Laday finns hos en Anna Johansson i Skellefteå(Hästlistan hos ATG.se) och det kanske skulle vara kul och höra om hästens psyke, den borde fått skador(psykiska) som finns kvar idag, hanterbarhet m.m. Sedan kanske det skulle vara på plats att kolla Åkes sulkyleverantör och höra förbrukningssiffrorna,-:)
MVH
Roger

Anonym sa...

vad gör grisfösare med en häst psyke du kan ju berätta roger du verkar ju provat endel att de inte åberopade dig som expertvittne det var ju ingen av de andra som visste ngt så träd fram i sanningens namn bara det kan ju göra att de får upp målet till hovrätten och så vill vi ha namn på hästarna,datum,klockslag.

ML sa...

Hej Stefan och övriga bloggläsare!

Vad har du för tankar runt att Erik Fredriksson dömdes till böter i det "tysta"?
Betyder det att Glenn Hs överklagan är överflödig nu?
Känns iaf väldigt amatörmässigt med tanke på din grundliga genomgång av felaktigheter som förelåg tingsrättens dom.

Kan det ha legat prestige bakom domen..en liten tingsrätt(Lidköping)uppbackade och hänförda av media och uppmärksamhet, mot den onda stora elefanten(Svanstedt/Silbersky)?

En annan fråga som jag tror att du är insatt i.
Vad tjänar en travkrönikör typ Nybrink,bloggande travjournalister på Travronden mfl

Har du även någon aning om vad Dennis Ek caschar in på sin reklam blogg?? är det antalet unika läsare som avgör det?

Sov så gott!

Stefan Hagberg sa...

Till Lurigopalia: Hej! Hoppas att allt är bra. Tack för kloka tankar. Är ingen expert på utrustning men har för mig att det finns något som kallas "snara" som man inte får använda i Sverige, däremot används tungband. Kan det vara så?

Hittade några blad om tillåten utrustning från 2008 och STC där det står lite om vad man får använda här:

http://www.bodentravet.com/kundfiler/Diverse/utrustning08.pdf

Till Roger: Hej! För att inte tala om alla slagremmar som borde ligga i drivor på Bjertorp;-)

Till ML: Hej! Nej, Glenns överklagan är ett separat mål såvitt jag vet. Kan tänka mig att åklagarkammaren tyckte det var ett fiffigt arrangemang.

Jag ser inte att det här drabbat Glenn alls. Så i det målet har vi en anstiftare(Erik) men ingen skyldig. Ett strafföreläggande är ett slags snabb rättegång för att spara pengar åt staten. Men den intressanta frågan är väl ifall hovrätten avvisar Eriks svammel. Tingsrättens dom bygger ju på möjöigheten att inspektionen och Kanal75 mm inte hänt när Persson enligt Erik ska ha strömmat Icing Laday. Det är ju bevisat och visar att domen vilar på felaktig grund. Sen finns det tusen andra felaktigheter varav en del framfört här men om Svanstedt, Persson och Jepson frias så värderas Eriks vittnesmål en från tingsrätten. Om vittnesmålet avvvisas i hovrätten vilket är högt troligt eftersom Eriks påstående är orimligt vårvintern 2005 och om målet kommer så långt så har en svensk domstol funnit Eriks vittnesmål både trovärdigt och icke trovärdigt. Det är obegripligt för mig.

Men det finns säkert någon jurist som kan förklara hur sådant fungerar. Jag vet inte.

När det gäller löner för en travkrönikor har jag faktiskt ingen aning. Antar att en sådan som Micke N har olika avtal. Ett med AB och ett med Vinnare et c.

I Dennis fall så har han nog lite smådealar hit och dit(typ billigare parasolldrinkar på planet till Thailand(har faktiskt inte hört något om thailändare. Den här veckan var det letters sexualliv han hanterade så olyckligt att han fick be om ursäkt vilket iofs är rätt vanligt) och sedan får han väl per träff av en del. Han klagade lite på att det blev dyrt att sno Åkes betallinje och någras till. Kommer inte ihåg var det sket sig men det hade blivit något fel i kalkylen. Så det tar nog ett tag innan det Rosa Imperiet börnoteras. Fast man vet aldrig!

Stefan Hagberg sa...

Till ML: Freudianska gamascher! "börnoteras" ska vara "börsnoteras" och sedan var det en parentesjocke som löpte amok;-)

Stefan Hagberg sa...

Till Alla: Hej! Erik riskerar... Vad tror ni den här killen riskerar?

http://www.jfkmurdersolved.com/confession2.htm

Eller rättare sagt. Är det sant det han säger för att han erkänner. Fundera på det.