måndag 14 juni 2010

Under ytan
Amerikaner brukar kartlägga vilka naturtillgångar som finns i de länder de för krig i.

Vänsterkonspiratörerna vet alltid svaret på frågan varför.

Det är naturligtvis för att supermakten, det imperialistiska världssystemets yttersta utpost och polis ska kunna lägga under sig alla dessa naturtillgångar i framtiden.

Det är den enkla förklaringen.

I Irak var amerikanska specialister på jakt efter olja och mineraler och borrade redan några år efter första gulfkriget. De dök upp i landcruisers och bakvända kepsar, knackade, borrade och petade.

Inte i Tikrit som Saddam då kontrollerade men väl i de kurdiska provinserna.

Naturligtvis är det av strategiskt intresse för USA att veta vad som finns i olika delar av världen. Sverige kunde gjort samma sak men är oftast sist av alla på plats.

I Irak var förutom amerikaner, tyskar, sydkoreaner och kineser snabba på det ekonomiska området.

Om nu amerikanerna hållit käften om sina fynd och agerat ekonomiskt i sann kolonial anda så hade ju den här vänsterteorin vunnit laga kraft så att säga.

Men det märkliga är att USA presenterat långa och detaljerade rapporter om sina upptäckter, inte bara för en inre krets av makthavare i de länder de varit närvarande i.

Alla som gått igenom grundskolan vet att med tanke på hur mycket USA plöjt ner enbart i Irakkriget så kommer det att ta hundratals år innan Irak kan betala tillbaka med olja och det finns dessutom inga sådana krav.

I dagens New York Times presenteras en liknande karta över fyndigheter som finns i Afghanistan.

Afgahnistan har en miljon problem och ett av dem är att den i särklass största och mest värdefulla exportprodukten är ”poppy” produkter, varav heroin är den mest inkomstbringande.

Kan man få igång annan industriell verksamhet som olja, gruvor och mineraler så har vilken civil regering som helst större chans att överleva. Det är svårt för mig att tror att Afgahnistan skulle kunna överleva på fårskötsel och heroin.

Den amerikanska studien kommer nu med glada nyheter för de som tror på att Afgahnistan kan komma på fötter utan tvåhundra år av bistånd och fortsatt heroinhandel.

Man har identifierat enbart mineraltillgångar till ett dagsprisvärde av 6300 miljarder.

Bl a har man funnit stora fyndigheter av järn, koppar, niobium, cobalt och guld.

Då är inte oljan och gasen inräknade. Tillgångarna är spridda över hela området.

En annan mineral,lithium som man funnit i så betydande omfattning att jämfört det med var olja är för Saudiarabien är inte heller inräknad.

Afghanistan har dock ingen brytningskultur.

Det har däremot Sverige.

Det spelar ingen roll hur många demokratiprojekt och Women Empowerment Workshops man sätter igång ifall folk inte har jobb och inkomster.

Stötta Afgahnistans industriella uppbygge med vårt gruvkunnande. Sverige har lång erfarenhet av framgångsrik gruvindustri och har stöttat Afghanistan alltsedan den ryska ockupationen. Vår nynämnde ambassadör har förflutet i Afghanistan kommittén.

Det är samma sak i Irak. Där finns stora naturtillgångar som inte är olja.

Sverige är tekniskt skickliga på dessa områden. Hur skulle det vara ifall vi tog av oss den självutnämnda demokratihatten och såg till att folk därborta får jobb istället för bara en massa prat.

Inga kommentarer: